Pensioen 123 Laag 2

Kosten

Gecontroleerd op 18 januari 2021

Laag 2

Welke kosten maken wij?

Philips Pensioenfonds maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daaronder vallen de kosten voor het betalen van de pensioenen en het innen van de premies.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen die voor ons het vermogen beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij het aankopen of verkopen van aandelen of obligaties.

Op onze website en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3

Meer weten? Ga naar onze downloadpagina. Hier kunt u ook ons jaarverslag downloaden.

Ga naar downloads