Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt

Gecontroleerd op: 31 augustus 2022

Laag 2

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner andere afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. U of uw ex-partner moet Philips Pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele andere afspraken. Dat moet binnen twee jaar na de datum van de scheiding.

Het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet als u en uw partner ongehuwd samenwoonden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioen.

Uw ex-partner heeft ook recht op het nabestaandenpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap. Voor het recht op het nabestaandenpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner geen nabestaandenpensioen wil en er afstand van doet. Dan moet u dat aan Philips Pensioenfonds laten weten.

Let op!
Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het nabestaandenpensioen. Als u ongehuwd samenwoont en u gaat uit elkaar, moet u uw partner afmelden. U kunt uw partner afmelden via het formulier 'Partnerregistratie'.

Woont u buiten Nederland en eindigt uw relatie? Meld uw partner dan altijd bij ons af.

Let op!
Heeft u een inkomen boven € 114.866? Dan heeft uw werkgever voor de opbouw van uw nabestaandenpensioen over uw inkomen boven € 114.866 een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer PPI. Wijzigt uw burgerlijke staat? Geef dit dan ook door aan Centraal Beheer PPI.

Laag 3

Onder andere het formulier 'Partnerregistratie' vindt u op onze downloadpagina onder 'Formulieren'

Ga naar downloads