Privacy & Cookies

Privacy & Cookies  

Philips Pensioenfonds vindt het zeer belangrijk dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Zo houden wij ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij registreren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor onze pensioenactiviteiten en voor het aanbieden van hypotheken.

In deze privacyverklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij in het kader van onze pensioenactiviteiten verwerken en hoe wij daarmee omgaan. U leest daarnaast hoe u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Ook leest u meer over de beveiliging en geheimhouding van uw persoonsgegevens. Tot slot wordt het Cookiebeleid van Philips Pensioenfonds toegelicht.

Privacy statement in English
Philips Pensioenfonds feels very strongly about the importance of handling your personal data with care and confidentiality. Naturally, we act in compliance with the General Data Protection Regulation (‘GDPR’). We only record and process your personal data for our pension activities and for mortgage lending.

This privacy statement provides an explanation of what personal data we process as part of our pension activities and how we handle them. It also describes how you can exercise various rights in respect of your personal data. You will also find information about the security and confidentiality of your personal data. Lastly, the privacy statement explains the Philips Pensioenfonds cookies policy.


Gecontroleerd op: 26-06-2018

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie