Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: 3 zetels voor FPVG en 1 zetel voor FNV

Gecontroleerd op 25 juni 2019

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: 3 zetels voor FPVG en 1 zetel voor FNV

Meer dan 6.500 Pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds hebben afgelopen voorjaar gestemd voor vier nieuwe leden namens de pensioenontvangers in het Verantwoordingsorgaan. Zij konden daarbij een stem uitbrengen op een kieslijst van één van de deelnemende organisaties. Aan de verkiezingen is deelgenomen door Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) en FNV Bondgenoten. Op basis van de uitgebrachte stemmen is de verkiezingsuitslag vastgesteld: FPVG mag 3 zetels in het Verantwoordinsorgaan invullen en FNV 1 zetel.

Gekozen leden en toetreding
Hiermee zijn de volgende nieuwe leden gekozen voor het Verantwoordingsorgaan:

  • Eric Coutinho (FPVG)
  • Roland Takken (FPVG)
  • Ad Verhagen (FPVG)
  • Jan Cuperus (FNV)


Eric Coutinho en Roland Takken treden als nieuwe leden per 1 juli 2019 toe tot het Verantwoordingsorgaan. Ad Verhagen en Jan Cuperus waren reeds lid van het Verantwoordingsorgaan en zijn dus herkozen. Peter Boost en Henk Hanneman treden per 1 juli 2019 af. Wij danken hen hartelijk voor de inzet in de voorgaande jaren.

Boven