Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan  

Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers vier leden voor het Verantwoordingsorgaan. U kunt als pensioenontvanger uw stem uitbrengen voor de vertegenwoordiging van pensioenontvangers in het Verantwoordingsorgaan als u op 1 april een pensioen ontvangt van Philips Pensioenfonds. Als u aan deze voorwaarde voldoet, heeft u medio april een overzicht ontvangen van de kieslijsten in uw brievenbus. U kunt direct uw stem uitbrengen door op de button ‘Stem uitbrengen’ te klikken. Of u kunt eerst meer informatie lezen over de verkiezingen op dit informatieplein.

Wat is het Verantwoordingsorgaan?

Het Bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes vertegenwoordigers van de werkgever, de Philips-medewerkers en diegenen die een pensioen van Philips Pensioenfonds ontvangen. Klik hier voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan.

De verkiezingen

Pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds kunnen een stem uitbrengen op een kieslijst van één van de deelnemende organisaties. Op basis van de stemmen wordt bepaald welke kandidaten van de kieslijsten worden voorgedragen voor benoeming als lid van het Verantwoordingsorgaan. Benoeming geschiedt door het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds.

Aan de verkiezingen wordt deelgenomen door de volgende twee organisaties:

Lees meer

Gecontroleerd op: 18-04-2019

Organisatiestructuur

Wilt u meer weten over de structuur van Philips Pensioenfonds?

Naar Organisatiestructuur

Profiel leden Verantwoordingsorgaan

Wilt u weten aan welk profiel de leden van het Verantwoordingsorgaan moeten voldoen?

Bekijk het profiel