Premiebeleid

Premiebeleid  

Om de uitbetaling van pensioenen nu en in de toekomst zeker te stellen, moet het Pensioenfonds ervoor zorgen dat het over voldoende financiële middelen beschikt. Het geld dat hiervoor nodig is, wordt enerzijds verkregen uit beleggingsopbrengsten en anderzijds via premiebetalingen. Tussen de werkgever(s) en het Pensioenfonds zijn afspraken gemaakt over de premie en die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst(en).

De informatie op dit informatieplein heeft betrekking op de huidige cdc-periode die loopt vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2021. Welke afspraken gelden in deze periode leest u hier.

Premie werknemers

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is vastgelegd wat de bijdrage is die door de werknemers wordt betaald. Medewerkers betalen maandelijks een eigen bijdrage voor hun pensioen via hun salaris. Lees meer

Premie werkgever

Tot 2014 betaalde de werkgever jaarlijks de totale pensioenpremie die nodig was voor de pensioenopbouw in dat jaar. Daarnaast was voorheen sprake van een extra opslag op de premie als de financiële positie van het Pensioenfonds niet goed was. Dat is sinds enkele jaren anders. In de pensioenregeling draagt de werkgever sinds 1 januari 2014 jaarlijks een vast premiepercentage van de pensioengrondslagen af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Daaronder valt ook uw eigen bijdrage. Lees meer

Gecontroleerd op: 24-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag