Witteveenkader

Witteveenkader  

Voor de opbouw van pensioen via de werkgever gelden bepaalde belastingregels. Het zogenoemde Witteveenkader omschrijft aan welke regels de pensioenregelingen moeten voldoen om binnen de belastingregels te blijven.

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

Wanneer: 1 januari 2018
Voor wie: pensioenopbouwers
Wat: De wettelijke richtlijn voor de pensioenrichtleeftijd in Nederland is op dit moment 67 jaar. Vanaf 1 januari 2018 wordt de wettelijke pensioenrichtleeftijd aangepast naar 68 jaar. Daarom hebben Philips en de vakorganisaties afgesproken dat ook de pensioenrichtleeftijd in de Philips-pensioenregelingen per die datum wordt verhoogd naar 68 jaar. Dit geldt alleen voor het deel van het pensioen, dat na 1 januari 2018 wordt opgebouwd. De pensioenrichtleeftijd voor het deel van het pensioen opgebouwd voor 1 januari 2018 blijft 67 jaar. U kunt er uiteraard voor kiezen om uw na 1 januari 2018 opgebouwde pensioen op 67 jaar te laten ingaan. Het bedrag dat u krijgt uit uw pensioenopbouw na 1 januari 2018 wordt dan lager. Overigens kunt u straks in de Pensioenplanner zien wat het voor uw pensioen betekent als u op een andere leeftijd met pensioen wilt gaan.

Maximaal salaris

Wanneer: 1 januari 2015
Voor wie: pensioenopbouwers
Wat: Sinds 1 januari 2015 geldt een maximaal salaris waarover fiscaal vrijgesteld pensioen mag worden opgebouwd. In 2015 is dit vastgesteld op € 100.000. Voor 2017 is de grens € 103.317.

Vervroegen pensioendatum

Wanneer: 1 juli 2016
Voor wie: pensioenopbouwers en premievrije polishouders
Wat: Iemand die eerder met pensioen wil gaan dan de standaard pensioenleeftijd uit de pensioenregeling mag daarvoor kiezen als de pensioenregeling die mogelijkheid biedt. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan het gebruik van die mogelijkheid. Gaat u eerder met pensioen dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd? Dan mag dat alleen als u stopt met werken voor het deel waarvoor u uw pensioen laat ingaan. Bij Philips Pensioenfonds kunt u met pensioen vanaf 60 jaar als u nog bij Philips werkt en vanaf 55 jaar als u niet meer bij Philips werkt.

Uitstellen pensioendatum

Wanneer: 1 januari 2017
Voor wie: pensioenopbouwers en premievrije polishouders
Wat: Iemand die later met pensioen wil gaan dan de standaard pensioenleeftijd uit de pensioenregeling mag daarvoor kiezen als de pensioenregeling die mogelijkheid biedt. De voorwaarde dat dat alleen mag zolang u door blijft werken, is per 1 januari 2017 vervallen. Daarmee kunnen werknemers hun pensioen uitstellen zonder door te blijven werken. Bij Philips Pensioenfonds vindt dan geen pensioenopbouw meer plaats. Bij Philips Pensioenfonds kunt u uw pensioen uitstellen tot u 70 jaar bent. Bent u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioen bij Philips Pensioenfonds in op de standaardleeftijd van de regeling die voor u geldt.

Gecontroleerd op: 19-04-2018

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek