Verkiezingen

Verkiezingen  

In december 2015 heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor twee nieuwe bestuursleden namens de gepensioneerden. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een Kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken. Hieronder leest u waarom er geen verkiezingen plaatsvinden.

Geen verkiezingen voor invulling vacatures Algemeen Bestuur

Philips Pensioenfonds heeft uitsluitend van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een kieslijst ontvangen. Omdat dit de enige inzending is, volgen er geen verkiezingen. Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds gaat de komende periode in gesprek met de kandidaten die door de FPVG zijn voorgedragen. Mede op basis van die gesprekken zal het Algemeen Bestuur zich een oordeel vormen over de geschiktheid van de kandidaten. Benoeming van door het Algemeen Bestuur geschikt geachte kandidaten vindt plaats onder het voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

Gecontroleerd op: 01-04-2016

Organisatiestructuur

Wilt u meer weten over de structuur van Philips Pensioenfonds?

Naar Organisatiestructuur

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine