Nieuws

Uw pensioen in drie scenario’s

30 oktober 2019

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u sinds 1 oktober hoe uw pensioen eruitziet in drie scenario’s: het verwachte pensioen en uw pensioen als het in de toekomst beter of slechter gaat met de economie.

De scenario’s worden weergeven in een nettobedrag per maand, inclusief AOW. Ook is rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). U ziet dus een inschatting van wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en wij kunnen uw pensioen niet verhogen door indexatie, dan kunt u namelijk minder kopen als u met pensioen bent. Mijnpensioenoverzicht.nl is een website waarop u uw totale pensioeninkomen kunt zien. Dus niet alleen het deel dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, maar ook uw pensioen bij eventuele andere werkgevers en uw AOW.

Waar vindt u deze informatie?

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl, ziet u een tabblad ‘Vooruitblik’. Hier ziet u hoeveel pensioen u nu heeft opgebouwd en hoe dit pensioen zich in de toekomst kan ontwikkelen in de drie genoemde scenario’s. Vanaf 2020 vindt u deze informatie ook op uw Uniform Pensioenoverzicht voor het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds opbouwt of heeft opgebouwd.

Waarom informeren wij u op deze manier?

Op het Pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt, leest u steeds dat de hoogte van uw pensioen niet vaststaat. Nu kunt u voortaan ook zien wat de invloed op uw pensioen kan zijn als het economisch mee- of tegenzit. Wij zijn niet het enige pensioenfonds dat dit doet. Het is vastgelegd in de wet dat pensioenfondsen voortaan deze informatie moeten verstrekken.

Waarom kan uw pensioen variëren?

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Wij kunnen uw pensioen namelijk alleen verhogen door indexatie als er voldoende financiële middelen zijn. En uw pensioen kan in uitzonderlijke situaties ook worden verlaagd. De volgende zaken spelen hierin een rol:

  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Philips Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Mijnpensioenoverzicht.nl legt dit in een video nog eens allemaal uit: