Nieuws

Renteontwikkelingen en onze financiële gezondheid

30 oktober 2019

Animatie: welke invloed heeft de overheid op uw pensioen?

In de eerste zes maanden van dit jaar steeg het vermogen van Philips Pensioenfonds met bijna 1,8 miljard euro. Toch was onze financiële gezondheid eind juni van dit jaar minder goed dan bij de start van 2019. Dit geeft aan dat alleen de omvang van het vermogen eigenlijk niet zoveel zegt over de gezondheid van Philips Pensioenfonds. We weten namelijk pas of het vermogen voldoende is als we weten hoeveel geld het Fonds nodig heeft om het pensioen van u en alle andere pensioenopbouwers en pensioenontvangers nu en in de toekomst uit te betalen. Dit noemen we de pensioenverplichtingen. En deze stegen in de eerdergenoemde periode nog sterker dan het vermogen. De belangrijkste oorzaak hiervan was een daling van de rente die wij moeten gebruiken om de pensioenverplichtingen te berekenen.

Over die rente is de laatste tijd veel te doen in de media. Door recente rentedalingen krijgen namelijk veel pensioendeelnemers komend jaar te maken met een verlaging van hun pensioen. Gelukkig is verlaging van pensioen bij Philips Pensioenfonds nu niet aan de orde. Maar we merken wél dat u vragen heeft over deze zogenoemde rekenrente.

Wat veel mensen niet weten, is dat die rente niet wordt bepaald door pensioenfondsen zelf, maar wordt voorgeschreven door de overheid. De overheid heeft hiermee een sterke invloed op de financiële positie van pensioenfondsen en uiteindelijk ook op uw pensioen.

In de onderstaande animatie gaan we in op de invloed die de overheid via wettelijke regels heeft op uw pensioen.