Nieuws

Kwartaalverslag Q4-2020 is verschenen

27 januari 2021

Het kwartaalverslag over het vierde kwartaal van 2020 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website.

In het vierde kwartaal van 2020 steeg de actuele dekkingsgraad van 109,3% per eind september naar 117,2% per eind december. Deze forse stijging van 7,9%-punt in het afgelopen kwartaal was voornamelijk het gevolg van goede rendementen op de aandelenportefeuille en de verwerking van nieuwe cijfers over de levensverwachting.

De goede rendementen op de beleggingsportefeuille werden veroorzaakt door de berichten over vaccins tegen het coronavirus. Deze berichten zorgden ervoor dat beleggers licht aan het einde van de tunnel zagen. Dit leidde tot een positieve stemming op aandelenbeurzen. Maar ook andere beleggingscategorieën lieten goede rendementen zien.

Eind november zijn nieuwe cijfers over de levensverwachting verwerkt in de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds. Dit had een positief effect van ongeveer 3 procentpunten. De gemiddelde levensverwachting is een belangrijk gegeven voor pensioenfondsen om vast te stellen hoeveel pensioen er in de toekomst uitbetaald moet worden. Elke twee jaar worden nieuwe gegevens over de levensverwachting gepubliceerd die pensioenfondsen gebruiken om hun dekkingsgraad te berekenen.

Naar Financiële positie
Bijlage Grootte

Download kwartaalverslag

27 januari 2021

Lees hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat.

629.92 kB