Nieuws

Herinnering aan Judit Vennix

7 september 2022

Op 3 september kregen wij het verdrietige bericht dat onze collega Judit Vennix veel te jong, op 45-jarige leeftijd, is overleden. Judit werkte ruim 13 jaar op het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds als ALM-strateeg. Wij kennen Judit als een sociale en betrokken collega die zich vol overgave inzette voor het Pensioenfonds en zijn deelnemers.

In december 2021 beantwoordde Judit Vennix drie veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenstelsel in ons magazine Generaties. Om de problematiek van het nieuwe stelsel te illustreren, gebruikte Judit kindertekeningen van haar dochter. Zij zei daarover in het artikel: “Het nieuwe pensioenstelsel raakt alle generaties, van jong tot oud. Mijn rol is om door te rekenen wat het voor ieder betekent. Soms helpt het om dat heel concreet te maken: wat betekent het voor mijn kinderen, voor mijn eigen generatie en voor de generatie van mijn ouders? Deze kindertekeningen van mijn dochter symboliseren dat vraagstuk mooi.”

Kort na het schrijven van het artikel en het maken van de foto’s kreeg Judit het slechte bericht over haar gezondheid. Strijdlustig en dapper heeft zij alle behandelingen ondergaan om nog zoveel mogelijk tijd met haar gezin te hebben. Wij verliezen met Judit een lieve en waardevolle collega die niet alleen inhoudelijk goed was in haar werk. Ze stelde ook altijd het belang van anderen voorop: zorg voor de deelnemers van Philips Pensioenfonds en de samenwerking met de collega’s van het Bestuursbureau.

Ze laat niet alleen een grote leegte achter bij haar gezin en familie, maar ook bij ons.

Wij leven mee met haar partner Jeroen, hun kinderen en de overige familieleden.

Judit Vennix werkte op het Bestuursbureau van Philips Pensioenfonds als ALM-strateeg. Zij leverde een grote bijdrage aan het beleid van het Pensioenfonds. Zo berekende zij onder andere hoe het pensioen van onze deelnemers eruitziet als er bepaalde veranderingen worden doorgevoerd. En dat in vele verschillende toekomstscenario’s. Deze cijfermatige informatie is belangrijke input voor besluiten over onder andere het beleggingsbeleid. Judit nam ook deel aan een werkgroep van de Pensioenfederatie die namens de pensioensector input geeft aan de overheid voor de uitwerking van de nieuwe wettelijke regels voor pensioen.