Nieuws

In 2023 bouwt u 1,85% pensioen op

22 december 2022

In 2023 bouwt u 1,85% pensioen op

Eind 2021 kregen onze deelnemers het bericht dat de pensioenopbouw in 2022 en 2023 verlaagd zou worden naar 1,65%. Tot ons genoegen kunnen wij u melden, dat dit besluit voor het jaar 2023 is herzien en dat het opbouwpercentage voor dat jaar wordt verhoogd naar het ambitieniveau van 1,85%. Ook in 2024 zal het opbouwpercentage 1,85% zijn, als dat wettelijk mogelijk is. Deze verhoging van de pensioenopbouw staat niet op zichzelf. In de komende editie van ons magazine Generaties leest u meer achtergronden hierover. U ontvangt Generaties in de laatste week van december. U kunt het magazine dan ook terugvinden onder Downloads.

Hoe werkt pensioenopbouw?

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van uw salaris. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. Philips Pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw bruto salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,85% aan pensioen op. Het totale pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die jaren plus de eventuele verhoging (indexatie). Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand zo lang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

Het opbouwpercentage van 1,85% staat niet vast. Het kan onder bepaalde omstandigheden ook lager zijn. U bouwt dan gedurende een bepaalde periode minder pensioen op. In 2022 bouwde u 1,65% pensioen op.