College van Beheer


Vertegenwoordigt u uw collega’s in het College van Beheer van Philips Pensioenfonds?  

Philips Pensioenfonds zoekt Philips-medewerkers die zitting willen nemen in het College van Beheer, het bestuur van het Fonds. Het besturen van een Pensioenfonds brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker in deze roerige tijden, waarin de dekkingsgraden van pensioenfondsen onder druk staan. Het is een taak die u voor tal van uitdagingen stelt en waarin u moeilijke beslissingen zult moeten nemen. Bijvoorbeeld over het beleggingsbeleid en het risicobeheer van het Fonds, over het al dan niet indexeren of zelfs verlagen van de pensioenen en over het communicatiebeleid van het Fonds. Maar het is ook een taak die maatschappelijk uiterst relevant is. Vele deelnemers zijn immers voor hun huidige of toekomstige inkomensvoorziening afhankelijk van hun pensioen en dus afhankelijk van het door het College van Beheer gevoerde beleid.

Op deze pagina vindt u informatie over lidmaatschap van het College van Beheer en over hoe u uw interesse kenbaar kunt maken.

Hoe is het College van Beheer samengesteld?

In het College van Beheer van Philips Pensioenfonds zitten vier werknemersleden die werkzaam zijn bij Philips in Nederland. Zij vertegenwoordigen alle Philips-medewerkers die pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds, ofwel de pensioenopbouwers. Naast de vier werknemersleden, bestaat het College van Beheer uit vier leden namens de werkgever en vier leden namens de pensioenontvangers.

Wilt u meer informatie over de organisatiestructuur van Philips Pensioenfonds en over de huidige samenstelling van het College van Beheer? Dan vindt u deze informatie op onze website.

Welke kennis en vaardigheden zijn vereist?

Als lid van het College beslist u mee over het beleid van Philips Pensioenfonds. Van bestuursleden verwachten wij dat zij beschikken over bestuursvaardigheden en bij voorkeur ook over bestuurservaring. Daarnaast moeten bestuursleden over voldoende deskundigheid beschikken om eigen afwegingen te kunnen maken bij het bepalen van een standpunt en om een goede gesprekspartner te zijn binnen het College. Deze afwegingen mogen zich niet alleen richten op de deelbelangen van de werknemers, maar op de belangen van alle belanghebbenden van het Fonds. U moet dus in staat zijn tot een weloverwogen en evenwichtig besluit te komen, samen met de andere Collegeleden. De deskundigheid richt zich onder andere op pensioen- en beleggingszaken. Voordat u als lid van het College van Beheer toetreedt, moet u beschikken over een bepaald deskundigheidsniveau. Die kennis kunt u opdoen door een opleiding te volgen en door als aspirant-lid mee te draaien in het College. Een uitgebreide profielschets met informatie over de deskundigheidseisen en het aspirant-lidmaatschap vindt u hier.

Hoe kunt u uw interesse kenbaar maken?

Heeft u interesse om als werknemerslid plaats te nemen in het College van Beheer? Dan ontvangen wij uw reactie graag vóór 26 april 2013. U kunt uw reactie, bestaande uit een korte brief en uw CV, per e-mail toezenden aan Peter Breimer (peter.breimer@philips.com). U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Na de sluitingstermijn ontvangt u een inhoudelijke reactie, waarbij u mogelijk wordt uitgenodigd voor een gesprek met het Kiescollege. Het Kiescollege bestaat uit werknemersvertegenwoordigers die verantwoordelijk zijn voor de voordracht van nieuwe Collegeleden aan de Vergadering van Aangeslotenen. U treedt in eerste instantie als aspirant-lid toe tot het College, waarbij u de genoemde kennis kunt opdoen en het College zich een oordeel kan vormen over uw functioneren. Als u de periode van aspirant-lidmaatschap succesvol volbrengt, is de laatste stap de toetsing door De Nederlandsche Bank. Wij kunnen ons voorstellen dat deze procedure de nodige vragen oproept. Uiteraard is er gedurende het hele proces ruime gelegenheid om hier vragen over te stellen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de vacature van het College van Beheer? Dan kunt u contact opnemen met Peter Breimer, werknemerslid van het College van Beheer (via 06 – 11 51 08 66 / peter.breimer@philips.com).


Laatste wijziging: 04-08-2014