Financiële positie

Gecontroleerd op 16 november 2020

Financiële positie

Hieronder leest u in het kort de belangrijkste informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

 • De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2020 bedroeg 109,7%.

 • De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2020 bedroeg 110,1%.

 • Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2020 bedroeg 2,3%.

 • Het rendement van 1 januari tot en met 30 september 2020 bedroeg 4,4%.

 • Het pensioenvermogen per 30 september 2020 bedroeg € 21.855 miljoen.

 • De beleidsdekkingsgraad lag per 31 december 2019 met 114,2% onder de vereiste dekkingsgraad. Het Fonds had per die datum dus nog steeds een tekort. Daarom heeft het Fonds een herstelplan. Omdat de beleidsdekkingsgraad op dit moment aanzienlijk lager is dan per eind 2019, zal de tekortsituatie naar verwachting langer aanhouden dan de periode van 1 jaar die uit het herstelplan blijkt.

 

Herstelplan 2020

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag Q3 2020

Meer over de financiële gezondheid
van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de dekkingsgraad en beleggingsresultaten

Hoe gezond is uw Pensioenfonds?

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen.

Meer over Financiële positie

Grafiek dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds.

Dekkingsgraadgrafiek

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Met deze verdeling is er op termijn een goede kans op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over Beleggingsresultaten

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Meer over Beleggingsbeleid

Wat als er een tekortsituatie dreigt?

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Meer over Crisisplan

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting Crisisplan 2019

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële situatie bij het Fonds?

  Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

 • Wanneer publiceert het Pensioenfonds de maandelijkse dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een nieuwsbericht op de website opgenomen en een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

 • De Nederlandsche Bank publiceert gegevens van individuele pensioenfondsen op www.dnb.nl. Kan ik de door DNB gepubliceerde gegevens van Philips Pensioenfonds ook terugvinden op www.philipspensioenfonds.nl?

  DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven