Financiële positie

Gecontroleerd op 25 maart 2020

Financiële positie

Hieronder leest u in het kort de belangrijkste informatie over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

 •  beleidsdekkingsgraad per 29 februari 2020 bedroeg 113,3%.

 • De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 bedroeg 114,2%.

 • Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2019 bedroeg -0,4%.

 • Het rendement van 1 januari tot en met 31 december 2019 bedroeg 16,6%.

 • Het pensioenvermogen per 31 december2019 bedroeg € 21.302 miljoen.

 • Omdat de financiële situatie niet goed genoeg is, heeft Philips Pensioenfonds een herstelplan. Wij hebben het herstelplan moeten actualiseren op basis van de financiële positie per 31 december 2019. Op basis daarvan is het de verwachting dat de dekkingsgraad met het huidige beleid tijdig herstelt en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Nadien is onze dekkingsgraad als gevolg van de coronacrisis fors gedaald. De gevolgen hiervan voor het herstelplan worden zichtbaar bij de volgende actualisering, naar de financiële positie per 31 december 2020. Er valt niet uit te sluiten dat er daarna wel aanvullende maatregelen (waaronder in het uiterste geval verlaging van de pensioenen) nodig zijn als gevolg van onvoldoende tijdig herstel van onze dekkingsgraad.

Kwartaalverslag

Elk kwartaal leest u in dit verslag hoe Philips Pensioenfonds er financieel gezien voor staat.

Kwartaalverslag 2019 Q4

Meer over de financiële gezondheid
van Philips Pensioenfonds

Lees hier alle informatie over de dekkingsgraad en beleggingsresultaten

Hoe gezond is uw Pensioenfonds?

Financiële positie

De financiële positie van Philips Pensioenfonds wordt onder andere beoordeeld aan de hand van de dekkingsgraad. Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds precies genoeg vermogen heeft om zijn huidige pensioenverplichtingen na te komen.

Meer over Financiële positie

Grafiek dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds.

Dekkingsgraadgrafiek

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Beleggingsresultaten

Het beleggingsbeleid gaat uit van een beleggingsportefeuille met een verdeling tussen vastrentende waarden en zakelijke waarden. Met deze verdeling is er op termijn een goede kans op het halen van onze ambitie, een waardevast pensioen voor pensioenontvangers en premievrije polishouders en een welvaartsvast pensioen voor pensioenopbouwers, zonder dat de risico’s te groot worden.

Meer over Beleggingsresultaten

Meer over ons beleggingsbeleid

Wilt u meer weten over de keuzes die Philips Pensioenfonds heeft gemaakt in zijn beleggingsbeleid?

Meer over Beleggingsbeleid

Wat als er een tekortsituatie dreigt?

Crisisplan

Alle pensioenfondsen in Nederland zijn verplicht een crisisplan op te stellen. In het crisisplan van Philips Pensioenfonds staat beschreven wat het Algemeen Bestuur gaat doen als het Fonds in een crisissituatie terechtkomt of dreigt te komen.

Meer over Crisisplan

Samenvatting crisisplan

In de samenvatting van het crisisplan leest u meer.

Samenvatting Crisisplan 2019

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële situatie bij het Fonds?

  Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

 • Wanneer publiceert het Pensioenfonds de maandelijkse dekkingsgraad?

  De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een nieuwsbericht op de website opgenomen en een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

 • De Nederlandsche Bank publiceert gegevens van individuele pensioenfondsen op www.dnb.nl. Kan ik de door DNB gepubliceerde gegevens van Philips Pensioenfonds ook terugvinden op www.philipspensioenfonds.nl?

  DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement en het vermogen voor risico deelnemer inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven