Uit dienst

Gecontroleerd op 25 april 2020

Uit dienst

Uw pensioen goed regelen voor later

U werkt niet meer voor Philips of Signify. En dus stopt ook uw pensioenopbouw bij Philips Pensioenfonds. Uw pensioensituatie verandert hierdoor. Een aantal zaken rond uw pensioen regelen wij voor u. Maar u kunt zelf ook keuzes maken. Gaat u ergens anders werken? U kunt uw pensioen in de meeste gevallen meenemen. Op deze pagina leest u wat u nu kunt regelen. Zodat uw pensioeninkomen later aansluit bij uw wensen.

Op deze pagina leest u meer over wat er gebeurt met uw nabestaandenpensioen, dat u na uitdiensttreding een premievrije polis krijgt, dat u uw pensioen kunt overdragen naar uw nieuwe werkgever, wat er met uw pensioen gebeurt als uw pensioen bij Philips Pensioenfonds blijft en wanneer u ons moet informeren.

Brochure

In deze brochure leest u wat u kunt regelen voor uw pensioen wanneer u niet meer bij Philips / Signify werkt.

Brochure 'Uit dienst'

Belangrijke informatie

Werkt u niet meer voor Philips / Signify? Lees hier over uw keuzes

Uw pensioenopbouw stopt op het moment dat u uit dienst treedt

Einde pensioenopbouw

De deelname aan het flex pensioen stopt op het moment dat u uit dienst treedt. U bouwt dan geen pensioen meer op bij Philips Pensioenfonds. Kort na uw uitdiensttreding ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd.

Wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen voor uw partner?

Nabestaandenpensioen

U heeft tijdens uw dienstverband met Philips of Signify in uw pensioenregeling nabestaandenpensioen opgebouwd. Dit gebeurde automatisch. Uw partner ontvangt dit nabestaandenpensioen na uw overlijden. Uw partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld.

Meer over nabestaandenpensioen

Actiepunt

Samenwoners opgelet! Het is van belang dat u uw partner bij ons aanmeldt. Alleen dan betalen wij een nabestaandenpensioen uit na uw overlijden.

Formulier Partnerregistratie

Nieuwe werkgever? Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht

Waardeoverdracht

Gaat u pensioen opbouwen bij een nieuwe werkgever? Dan kunt u uw pensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet ‘waardeoverdracht’. U kunt uw pensioen ook bij Philips Pensioenfonds laten staan.

Meer over waardeoverdracht

Wat gebeurt er in de toekomst met uw pensioen?

Toekomst

Laat u uw opgebouwde pensioen bij Philips Pensioenfonds staan? Dan krijgt u uw pensioen op uw pensioenleeftijd van Philips Pensioenfonds uitbetaald. U krijgt natuurlijk regelmatig informatie over uw pensioen. Ook proberen wij uw pensioen jaarlijks te verhogen. Zo blijft uw koopkracht behouden. 

Meer over toekomst

Wilt u nog meer weten?

Veelgestelde vragen

 • Ik ga uit dienst. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioen?

  Uw pensioenopbouw stopt als u uit dienst gaat bij Philips. U ontvangt kort na uw uitdiensttreding een informatiepakket. Hierbij wordt u gevraagd een keuze te maken voor het al dan niet behouden van een nabestaandenpensioen. Kiest u voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen dan heeft uw partner (mits bekend bij Philips Pensioenfonds) bij uw overlijden recht op een levenslang uit te keren nabestaandenpensioen. Kiest u ervoor om het nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen dan heeft een eventuele partner bij uw overlijden geen recht op een nabestaandenpensioen. Als u met pensioen gaat kunt u de keuze herzien. U kunt deze keuze niet tussentijds wijzigen. Enkele maanden nadat u uit dienst bent gegaan ontvangt u de definitieve premievrije polis.

 • Kan ik mijn Anw-hiaatverzekering laten doorlopen nu ik uit dienst ben?

  Nee, dat kan niet. Op het moment dat u uit dienst gaat, stopt de Anw-hiaatverzekering.

 • Hoe wordt mijn premievrije pensioen waardevast gehouden?

  Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar uw premievrije pensioen te verhogen met de afgeleide consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kijkt u bij ‘Indexatiebeleid’ voor meer informatie.

 • Kan ik mijn pensioen overdragen naar het pensioenfonds van mijn nieuwe werkgever en hoe gaat dat?

  Ja, dat kan. Het proces van waardeoverdracht gaat als volgt: U vraagt de waardeoverdracht aan bij de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt bij Philips Pensioenfonds informatie op. Het gaat om informatie over de opgebouwde pensioenrechten en de overdrachtswaarde. De nieuwe pensioenuitvoerder maakt een offerte voor u. In de offerte wordt het pensioen dat u bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, omgezet in pensioen van de nieuwe werkgever. U maakt na het lezen van de offerte een keuze: wel of geen waardeoverdracht? Besluit u om uw pensioen over te dragen? Dan heeft u geen recht meer op pensioen van Philips Pensioenfonds.

 • Kan ik mijn pensioen overdragen als de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds of het andere pensioenfonds te laag is?

  Nee, dat kan niet. Pensioen mag alleen worden overdragen als de dekkingsgraad van beide pensioenfondsen groter dan 100% is. Is dat niet het geval dan wordt de overdracht tijdelijk stilgelegd en pas weer opgestart als dekkingsgraad van beide pensioenfondsen hoog genoeg is.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Nee, dat kan niet. Als uw pensioen lager is dan de afkoopgrens (tussen € 2 en € 497,27 in 2020) dragen wij uw pensioen automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u van baan wisselt. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan stellen wij voor uw kleine pensioen af te kopen. U krijgt hierover vanzelf bericht.

  Als uw pensioen lager is dan € 2 per jaar, dan vervalt uw pensioen. De reden hiervoor is dat de administratiekosten niet in verhouding staan met het kleine pensioen. 

 • Hoe word ik in de toekomst op de hoogte gehouden van mijn pensioen?

  Als u een pensioen bij Philips Pensioenfonds opgebouwd heeft, heeft u toegang tot Mijn Philips Pensioenfonds (MijnPPF). Hier kunt u de hoogte van uw pensioen bekijken. Ook kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

  U verhuist binnen Nederland

  Als u verhuist binnen Nederland, krijgen wij uw nieuwe adres automatisch. De gemeente stuurt het ons op. U hoeft zelf geen adreswijziging te sturen.

  U verhuist in of naar het buitenland

  Verhuist u in of naar het buitenland? Dan kunt u dit zelf aangeven in MijnPPF onder ‘Profiel’. Log in met uw DigiD. 

 • Wat moet ik doen als ik een nieuwe relatie krijg?

  Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan informeert de gemeente ons daarover. Woont u in het buitenland? Geef dan wel de gegevens van uw nieuwe partner aan ons door.

  Gaat u samenwonen? Registreer uw partner dan bij Philips Pensioenfonds. Dit doet u met het formulier ‘Partnerregistratie’. U kunt dit formulier downloaden in MijnPPF onder ‘Regelen’. Uw nabestaandenpensioen wordt na uw overlijden namelijk alleen uitbetaald als uw partner bij ons is geregistreerd.

 • Wat moet ik doen als ik en mijn partner uit elkaar gaan?

  Gevolgen voor het nabestaandenpensioen

  Gaan u en uw partner uit elkaar? Dan heeft uw ex-partner na uw overlijden recht op het nabestaandenpensioen. Dit heet het bijzonder nabestaandenpensioen. Heeft u samen met uw ex-partner op uw pensioendatum besloten om het nabestaandenpensioen volledig in te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen? Dan ontvangt uw ex-partner geen bijzonder nabestaandenpensioen.

  Gevolgen voor uw ouderdomspensioen

  Uw ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot aan het einde van de relatie. Let op: dit geldt alleen automatisch bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt ook andere afspraken maken over uw pensioen. Deze afspraken moeten vóór de definitieve beëindiging van uw relatie worden vastgelegd.

  Tip! Woont u ongehuwd samen of woont u in het buitenland en gaat u uit elkaar? Meld dan altijd uw partner af bij Philips Pensioenfonds met het formulier ‘Partnerregistratie’. Wij krijgen dit namelijk niet automatisch door. Dit formulier kunt u downloaden in MijnPPF onder ‘Regelen’. De beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap in Nederland krijgen wij wel automatisch door.

 • Meer laden...

Gerelateerde informatie

Is onderstaande informatie voor u misschien ook interessant?

Boven