Negatief reisadvies en nabestaandenpensioen, hoe zit het?

Gecontroleerd op 11 maart 2020

Negatief reisadvies en nabestaandenpensioen, hoe zit het?

Reist u naar een land waarvoor een negatief reisadvies (code rood of oranje) geldt? Nu het coronavirus de wereld in zijn greep heeft en steeds meer landen als ‘risicogebied’ worden aangemerkt, vinden wij het belangrijk om u duidelijkheid te geven over eventuele beperkingen wat betreft de uitkering voor uw partner (kapitaal, lijfrente of pensioen) na overlijden:

  • Geen beperkingen bij Philips Pensioenfonds
    Philips Pensioenfonds kent geen beperkende voorwaarden voor de uitbetaling van het nabestaandenpensioen in geval van een negatief reisadvies (code rood of oranje). Dat betekent dat wij als Pensioenfonds altijd het nabestaandenpensioen uitbetalen, ook als u komt te overlijden bij bezoek aan een risicogebied. Dit geldt ook voor de uitkering uit de Anw-hiaatverzekering als u die bij ons heeft afgesloten.

  • Bij andere verzekeraars mogelijk wel beperkende voorwaarden
    Mogelijk zijn er bij andere (pensioen)verzekeraars wel beperkende voorwaarden. Heeft u nog andere (overlijdensrisico)verzekeringen en reist u naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies (code rood of oranje) geldt? Dan is het goed om na te gaan onder welke voorwaarden er wel of geen uitkering is vanuit deze verzekering in het geval u komt te overlijden. Overigens heeft het Verbond van Verzekeraars de aangesloten verzekeraars onlangs geadviseerd om de beperkende voorwaarden te matigen voor zover het negatief reisadvies een gevolg is van het coronavirus.

Wanneer krijgt uw partner nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds?

Als deelnemer aan het flex pensioen bouwt u automatisch een nabestaandenpensioen op. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Het is van belang dat uw partner bij Philips Pensioenfonds bekend is; alleen dan keren wij het nabestaandenpensioen uit aan uw partner na uw overlijden. U leest hier wanneer u daar zelf actie voor moet ondernemen.

Op uw pensioenoverzicht kunt u zien of uw partner bekend is bij Philips Pensioenfonds en of er een nabestaandenpensioen verzekerd is. Als u reeds pensioen ontvangt, kan het ook zijn dat u uw nabestaandenpensioen heeft ingeruild voor een hoger ouderdomspensioen. U kunt uw laatste pensioenoverzicht terugvinden in MijnPPF.


Welke voorwaarden gelden voor de nettopensioenregeling?

Als u in dienst bent van Philips of Signify en uw pensioengevend salaris is hoger dan € 110.111, dan bent u automatisch verzekerd voor nabestaandenpensioen binnen de nettopensioenregeling. In dat geval bent u door ABN AMRO Pensioenen apart geïnformeerd over de voorwaarden die zij hanteert.

 

 

Boven