Kwartaalverslag Q2-2019 is verschenen

Gecontroleerd op 25 juli 2019

Kwartaalverslag Q2-2019 is verschenen

Het kwartaalverslag over het tweede kwartaal van 2019 is verschenen. U kunt het verslag downloaden via onze website. In het tweede kwartaal daalde de actuele dekkingsgraad van 115,6% eind maart 2019 naar 113,0% eind juni 2019. De daling van de dekkingsgraad was het gevolg van een rentedaling in het tweede kwartaal. Door deze rentedaling werden weliswaar goede rendementen behaald op de portefeuille met vastrentende waarden. Maar het positieve effect hiervan op de dekkingsgraad werd overstemd door een grotere stijging van de pensioenverplichtingen. Per saldo had de daling van de rente daardoor een negatief effect op de dekkingsgraad. Over het gehele kwartaal liet ook de portefeuille met zakelijke waarden een positief rendement zien, maar dit was niet genoeg om de negatieve impact van de gedaalde rente op de dekkingsgraad te kunnen compenseren.

 

Naar Financiële positie

Download kwartaalverslag

Lees hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat.

Kwartaalverslag 2019 Q2
Boven