Coronavirus heeft invloed op financiële positie Philips Pensioenfonds

Gecontroleerd op 13 maart 2020

Coronavirus heeft invloed op financiële positie Philips Pensioenfonds

Het coronavirus houdt op dit moment de wereld en ook ons land in zijn greep. Dit heeft directe invloed op de financiële markten. Beleggers maken zich zorgen over de economische gevolgen van de verspreiding van het coronavirus. En dat zien we terug in sterk negatieve rendementen op aandelenmarkten en een daling van de rente. Als gevolg hiervan is de actuele dekkingsgraad in februari gedaald van 115,0% (eind januari) naar 109,8% (eind februari), oftewel 5,2 procentpunten.

De dalende trend van de actuele dekkingsgraad is nog maar beperkt direct zichtbaar in de hoogte van de beleidsdekkingsgraad. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden laat zien. De beleidsdekkingsgraad was eind februari 113,3%. 

Als de gevolgen van het coronavirus de komende periode blijven aanhouden, zal ook de beleidsdekkingsgraad verder dalen. De dekkingsgraad is bepalend voor bijvoorbeeld het indexatiebeleid van Philips Pensioenfonds. De komende periode zal uitwijzen hoe lang het negatieve sentiment aanhoudt en wanneer er een herstel van financiële markten gaat optreden. Als Pensioenfonds houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

Bekijk de financiële positie in de grafiek

 

Boven