Beleidsdekkingsgraad 117,3%

Gecontroleerd op 17 juli 2019

Beleidsdekkingsgraad 117,3%

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 117,8% eind mei naar 117,3% eind juni. De beleidsdekkingsgraad ligt sinds eind maart onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,74%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds sinds eind maart een tekort. Daarom heeft Philips Pensioenfonds een herstelplan ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we later ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.


Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

Grafiek dekkingsgraad

 

Boven