Actuele pensioen-ontwikkelingen

Actuele pensioenontwikkelingen  

De wijzigingen in pensioenland volgen elkaar in snel tempo op. Als pensioendeelnemer is het lastig om het overzicht te behouden. En dat is wel belangrijk, want de wijzigingen die vanuit de overheid worden ingevoerd, raken veelal ook úw pensioen. Daarom heeft Philips Pensioenfonds de belangrijkste wijzigingen en plannen voor u in kaart gebracht.

De informatie die u hier kunt lezen is van 27 december 2018.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps)

Een scheiding heeft gevolgen voor het pensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie. Dat is in Nederland wettelijk zo geregeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De Wvps is onlangs geëvalueerd. Lees meer

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen vanaf 1-1-2019

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee het recht voor pensioenuitvoerders op afkopen van kleine pensioenen 2 jaar na ontslagdatum vervalt. In plaats daarvan kan de pensioenuitvoerder de kleine 'aanspraak' laten staan of overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van de deelnemer. Lees meer

Witteveenkader

Voor de opbouw van pensioen via de werkgever gelden bepaalde belastingregels. Het zogenoemde Witteveenkader omschrijft aan welke regels de pensioenregelingen moeten voldoen om binnen de belastingregels te blijven. Lees meer

Toekomst pensioenstelsel

In het regeerakkoord is het voornemen voor een verregaande hervorming van het pensioenstelsel opgenomen. Lees meer

AOW

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit. Lees meer

Gecontroleerd op: 31-01-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek