Actuele pensioen-ontwikkelingen

Actuele pensioenontwikkelingen  

Tijd voor overzicht! De wijzigingen in pensioenland volgen elkaar in snel tempo op. Als pensioendeelnemer is het lastig om het overzicht te behouden. En dat is wel belangrijk, want de wijzigingen die vanuit de overheid worden ingevoerd, raken veelal ook úw pensioen. Daarom heeft Philips Pensioenfonds de belangrijkste wijzigingen en plannen voor u in kaart gebracht. De informatie die u hier kunt lezen is van 2 maart 2017.

Wet Verbeterde premieregeling

Mensen die een pensioenkapitaal hebben opgebouwd, moeten op hun pensioendatum zelf kunnen kiezen of zij een vast of een flexibel pensioen willen. De Eerste Kamer heeft op 14 juni ingestemd met de zogenoemde Wet Verbeterde premieregeling. Lees meer

Kleine pensioenen: van afkoop naar waardeoverdracht

Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen afkopen twee jaar na uw ontslagdatum. In de eerste helft van 2017 gaat een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. In dat voorstel is opgenomen dat dit recht op afkoop moet vervallen. In plaats daarvan kan de pensioenuitvoerder de kleine 'aanspraak' laten staan of overdragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder van deelnemers. Lees meer

Witteveenkader

Voor de opbouw van pensioen via de werkgever gelden bepaalde belastingregels. Het zogenoemde Witteveenkader omschrijft aan welke regels de pensioenregelingen moeten voldoen om binnen de belastingregels te blijven. Lees meer

Toekomst pensioenstelsel

De wijzigingen in het Witteveenkader en eerder ook in het Financieel Toetsingskader bieden volgens de overheid alleen oplossingen voor de korte en middellange termijn. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gevraagd om advies uit te brengen over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel op lange termijn. Met een brede maatschappelijke dialoog ('De Nationale Pensioendialoog’) hierover wil de overheid het vertrouwen in het pensioenstelsel herstellen. Pensioenfondsen, wetenschappers én burgers hebben zich in het kader van De Nationale Pensioendialoog uitgesproken over een mogelijk nieuw Nederlands pensioenstelsel. Lees meer

AOW

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit. Lees meer

Gecontroleerd op: 10-03-2017

Generaties

De voorjaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen.

Naar Generaties

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek