Blog

Vooruitblik naar de tweede helft van het jaar

27 juli 2022

Midden in deze vakantieperiode blik ik graag kort vooruit naar de tweede helft van dit jaar. De ‘Wet Toekomst Pensioenen’ en het maatschappelijk verantwoord beleggen van uw pensioengeld staan ook in de tweede helft van het jaar weer hoog op de agenda. Daarnaast gaan we ons indexatiebeleid evalueren. 

Vooruitblik naar de tweede helft van het jaar

Wet toekomst pensioenen

Midden in deze vakantieperiode blik ik graag vooruit naar de onderwerpen waar we in de tweede helft van dit jaar mee aan de slag gaan. De ‘Wet Toekomst Pensioenen’ wordt door de Tweede Kamer behandeld. Dat betekent dat het onderwerp pensioen weer veel aandacht zal krijgen in de media. Zoals u wellicht weet, zijn wij achter de schermen al volop bezig om ons voor te bereiden op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Daar gaan wij ook de komende periode onverminderd mee door. Zodra er in dat kader besluitvorming plaatsvindt die voor u relevant is, zullen wij u daarover uiteraard informeren.

Evaluatie indextiebeleid

Dit najaar spreken wij in het Algemeen Bestuur ook over ons indexatiebeleid. Het afgelopen jaar zagen we dat er een groot verschil was tussen de looninflatie (de ontwikkeling van collectieve loonontwikkeling bij Philips) en de prijsinflatie (de ontwikkeling van de afgeleide consumentenprijsindex). In het kader van de besluitvorming over de indexatie van dit jaar heeft het Algemeen Bestuur intensief gesproken over de vraag of het grote verschil in loon- en prijsinflatie aanleiding zou moeten zijn om af te wijken van het bestaande beleid. Uiteindelijk is besloten om dat niet te doen. Wel is besloten om het indexatiebeleid te evalueren. Dit in verband met het genoemde grote verschil in inflatie/indexatie en omdat we binnenkort overgaan naar een nieuw pensioenstelsel. Meer over de besluitvorming over de in 2022 toegekende indexatie leest u hier.Maatschappelijk verantwoord beleggen

Tot slot staat ook het thema maatschappelijk verantwoord beleggen weer op de agenda. Om het geheugen even op te frissen: in 2020 hebben we naar uw mening gevraagd over maatschappelijk verantwoord beleggen. Uw antwoorden hebben we gebruikt om het beleggingsbeleid aan te passen, dat was het vertrekpunt om de hele portefeuille meer te gaan laten aansluiten bij de 4 maatschappelijke doelen die Philips Pensioenfonds als speerpunt hanteert (de zogenoemde Sustainable Development Goals: 3 Goede gezondheid en welzijn, 11 Duurzame steden en gemeenschappen, 12 Verantwoorden consumptie en productie en 13 Klimaatactie). In december 2021 hebben we daarom de aandelenportefeuille voor ontwikkelde markten aangepast en beleggen we voortaan meer in bedrijven die bijdragen aan deze doelen. We willen dit beleid nu ook gaan implementeren in onze portfeuille aandelen uit opkomende markten. De besluitvorming daarover staat dit najaar op het programma.

Maar zover is het nog niet. Voor nu wens ik u een prettige zomerperiode en een fijne vakantie als u die nog tegoed heeft.

Jasper Kemme

Algemeen Directeur