Risicobereidheidsonderzoek

Risicobereidheidsonderzoek 2018  

 • I don’t speak Dutch. Is there an English version of the questionnaire available?

  Yes, the questionnaire is also available in English. You can select the English language at the beginning of the questionnaire.

 • Ik heb een brief ontvangen. Hoe kan ik deelnemen aan het onderzoek?

  In uw brief vindt u een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarmee kunt u inloggen op pensioenonderzoek.motivaction.nl Let op! Schrijf geen www in dit adres.

 • Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

  U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 21 januari 2018.

 • Ik heb geen internet, kan ik ook schriftelijk deelnemen aan het onderzoek?

  De vragenlijst kan alleen online worden ingevuld. Philips Pensioenfonds heeft hiervoor gekozen uit kostenoverwegingen en vanwege de korte doorlooptijd. Wellicht bent u in de gelegenheid om via een kennis of familielid gebruik te maken van een computer met internet?

 • Mijn wachtwoord werkt niet. Wat moet ik doen?

  Het persoonlijke wachtwoord bestaat geheel uit kleine letters (geen cijfers). Lukt het niet om in te loggen? Dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau Motivaction. U kunt hen bereiken via: pensioenonderzoek@motivaction.nl

 • Ik heb geen uitnodiging gehad voor het onderzoek van Philips Pensioenfonds. Kan ik toch deelnemen?

  Voor het onderzoek naar risicobereidheid heeft Philips Pensioenfonds een steekproef getrokken uit de populatie van pensioenopbouwers, pensioenontvangers en premievrije polishouders. Deze steekproef is willekeurig getrokken (at random) en ziet erop toe dat de uitkomsten representatief zijn. Ofwel, dat de uitkomsten een goed beeld geven van hoe de gehele populatie erover denkt. Als u geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, valt u niet in de steekproef. U kunt dan niet deelnemen aan het onderzoek.

 • Kan ik advies krijgen hoe ik de vragenlijst moet invullen?

  Het gaat erom dat u uw eigen mening geeft in de vragenlijst. Wij kunnen en willen u daar dus ook niet over adviseren.

 • Waarom voert het Algemeen Bestuur een risicobereidheidsonderzoek uit?

  Pensioenontvangers / premievrije polishouders: Het Algemeen Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om uw pensioen goed te regelen. Daar horen belangrijke beleidskeuzes bij. Het Algemeen Bestuur wil in die beleidskeuzes ook meenemen hoe u als deelnemer van het Fonds denkt over pensioenen en risico’s. Dat inzicht kan het besluitvormingsproces rond de keuzes ondersteunen. 
  Pensioenopbouwers:Het Algemeen Bestuur heeft de verantwoordelijkheid om uw pensioen goed te regelen. Daar horen belangrijke beleidskeuzes bij. Het Algemeen Bestuur heeft bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid om te toetsen of een nieuwe pensioenregeling die wordt afgesproken aan de cao-tafel kan worden uitgevoerd. Het Algemeen Bestuur wil in deze en andere beleidskeuzes ook meenemen hoe u als deelnemer van het Fonds denkt over pensioenen en risico’s. Dat inzicht kan het besluitvormingsproces rond de keuzes ondersteunen.

 • Wat gaat het Algemeen Bestuur met de uitkomsten doen?

  Het Algemeen Bestuur gaat de resultaten uit het onderzoek gebruiken als ondersteuning in de besluitvorming. Het Algemeen Bestuur moet het komende jaar belangrijke beleidskeuzes maken, onder andere als gevolg van de nieuwe pensioenregeling die aan de cao-tafel wordt afgesproken voor de periode na 2019. Uiteraard informeren wij u over de beleidskeuzes die gemaakt zijn. Ook informeren wij u over de resultaten van het onderzoek.

 • Worden wij geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek?

  Wij informeren u komend jaar over de resultaten van het onderzoek.


Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie