Pensioen voor partner en kinderen (ik ben nabestaande)

Pensioen voor partner en kinderen (ik ben nabestaande)  

 • Wanneer stopt mijn uitkering uit de Anw-hiaatverzekering?

  Is uw partner overleden op of na 1 januari 2013? Dan ontvangt u dit extra bedrag uit de Anw-hiaatverzekering tot u de AOW-leeftijd bereikt. Is uw partner vóór 1 januari 2013 overleden? Dan ontvangt u het extra bedrag uit de Anw-hiaatverzekering tot u 65 jaar wordt. Daarna ontvangt u alleen nog het nabestaandenpensioen.

 • Wat zijn de gevolgen voor mijn nabestaandenpensioen als ik ga trouwen of samenwonen?

  Dat heeft geen gevolgen. U ontvangt het nabestaandenpensioen omdat uw partner of ex-partner is overleden. U ontvangt dit tot het moment dat u zelf komt te overlijden.

 • Wanneer stopt het wezenpensioen?

  Dat is afhankelijk van de pensioenregeling waaraan de overledene heeft deelgenomen.

  -
  tot 18 jaar als uw partner uit dienst of met pensioen is gegaan vóór 1 april 1999
  -
  tot 21 jaar als uw partner nog werkzaam was of na 1 april 1999 uit dienst of met pensioen is gegaan
  -
  tot 27 jaar als uw partner uit dienst of met pensioen is gegaan vóór 1 april 1999 en uw kind studeert
 • Hoe word ik in de toekomst op de hoogte gehouden van mijn pensioen?

  U wordt op een aantal manieren geïnformeerd over (wijzigingen in) uw lopende pensioen:

  -
  Als uw pensioenuitkering met meer dan € 0,01 netto wijzigt ontvangt u een pensioenspecificatie.
  -
  U ontvangt ieder jaar het pensioenoverzicht. Hierop staat informatie over de hoogte van uw pensioen en de eventuele verhoging van uw pensioen in het betreffende jaar.
  -
  U ontvangt één keer per jaar een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.
 • Wat gebeurt er als ik kom te overlijden?

  Op dat moment wordt de betaling van het nabestaandenpensioen en indien van toepassing de uitkering uit de Anw-hiaatverzekering beëindigd.

 • Welke aanpassingen zijn de laatste jaren doorgevoerd?

  Kijk hier voor het ‘overzicht indexaties’ vanaf 1 april 1996.

 • Wanneer wordt mijn pensioen betaald?

  Op de website is het overzicht te zien met de ‘Betaaldata’.


Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie