Financiële situatie

Financiële situatie  

  • Hoe blijf ik op de hoogte van de financiële situatie bij het Fonds?

    Elk kwartaal publiceren wij actuele informatie over de financiële positie van het Fonds in het kwartaalverslag. Het kwartaalverslag is te vinden op de website van het Pensioenfonds (www.philipspensioenfonds.nl/financielepositie). Daarnaast vindt u hier een grafiek waarin elke maand de actuele hoogte van de dekkingsgraad wordt weergegeven. Halverwege elke maand wordt deze bijgewerkt.

  • Wanneer publiceert het Pensioenfonds de maandelijkse dekkingsgraad?

    De dekkingsgraad van de voorgaande maand wordt steeds rond de vijftiende dag van de maand via de website gepubliceerd. Na publicatie wordt een nieuwsbericht op de website opgenomen en een Twitter-bericht uitgestuurd (via @PhilipsPensioen).

  • De Nederlandsche Bank publiceert gegevens van individuele pensioenfondsen op www.dnb.nl. Kan ik de door DNB gepubliceerde gegevens van Philips Pensioenfonds ook terugvinden op www.philipspensioenfonds.nl?

    DNB publiceert elk kwartaal cijfers die door de individuele pensioenfondsen aan DNB zijn gerapporteerd. De meeste gegevens die DNB publiceert, zijn ook terug te vinden op de website van Philips Pensioenfonds. In het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds vindt u de beleidsdekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, het belegd vermogen inclusief het daarover behaalde rendement en het vermogen voor risico deelnemer inclusief het daarover behaalde rendement. De zogenoemde ‘premiedekkingsgraad’ publiceert Philips Pensioenfonds in het jaarverslag. De kwartaalverslagen en het jaarverslag kunt u downloaden via www.philipspensioenfonds.nl/downloads


Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie