Video


Video  

Wilt u meer weten? Wilt u de informatie van Philips Pensioenfonds liever bekijken dan lezen?
Kijk dan op deze pagina naar de filmpjes met uitleg over verschillende actuele onderwerpen.

Levensgebeurtenissen

Wie bepaalt hoe mijn pensioenregeling eruit ziet?

Welke partijen hebben invloed op de hoogte van mijn pensioen? De hoogte van uw pensioen is nooit helemaal zeker. Er zijn verschillende partijen die hier invloed op hebben. Zo stellen de sociale partners de pensioenregeling vast als onderdeel van de cao-afspraken. In onze nieuwe video leggen we in een paar minuten uit wie de sociale partners zijn en waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Levensgebeurtenissen

Who decides the details of my pension plan?

What parties affect the value of my pension? The value of your pension is never entirely certain: a variety of parties can have an impact on it. For example, your employer and the employee organisations agree on the pension plan as part of the CLA. Our new video explains in just a few quick minutes who is involved in these decisions and what their responsibilities are.
Webinar

Interactieve dialoogsessie 2018

Wilt u meer weten over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds? Bent u benieuwd naar de actuele ontwikkelingen bij het Fonds? Kijk dan naar de opname van onze interactieve online dialoogsessie. Gedurende het webinar geven Bestuursleden antwoord op de door u gestelde vragen.
Levensgebeurtenissen

Uw leven verandert, wat gebeurt er met uw pensioen?

Samenwonen, trouwen, gezinsuitbreiding, scheiden of arbeidsongeschikt raken: wat betekent dat voor uw pensioen en welke keuzes kunt u maken?
Philips Pensioenfonds in 2017

Your life is changing – how does this affect your pension?

Moving in with your partner, getting married, having children, divorcing or losing your job because of a disability: how do these changes affect your pension and what options are available?
Philips Pensioenfonds in 2017

How does pension accrual work?

What exactly does pension accrual mean? Watch this video and find out how you accrue pension in the Philips flex pension scheme.
Philips Pensioenfonds in 2017

Hoe werkt pensioenopbouw?

Wat is pensioen en hoe bouwt u pensioen op bij Philips Pensioenfonds? Na het bekijken van deze video bent u in drie minuten tijd helemaal op de hoogte.
Philips Pensioenfonds in 2017

Philips Pensioenfonds – maart 2017

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert u over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds.
Wat doet Philips Pensioenfonds voor u

Wat doet Philips Pensioenfonds voor u?

Bekijk de animatievideo waarin u ziet wat Philips Pensioenfonds voor u doet om uw pensioen goed te regelen
Ontdek de voordelen van MijnPPF

Zelf je pensioenzaken regelen

In een korte video vertellen twee Philips-collega’s over hun eerste ervaringen met MijnPPF en de Pensioenplanner. Ontdek zelf de voordelen van MijnPPF!

Philips Pensioenfonds – maart 2016

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert u over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Welke partijen hebben invloed op de hoogte van mijn pensioen?

De hoogte van uw pensioen is nooit helemaal zeker. Er zijn verschillende partijen die hier invloed op hebben. Zo bepaalt de overheid de wettelijke regels voor pensioenregelingen en pensioenfondsen. In een paar minuten ziet u hoe de regels van de overheid invloed kunnen hebben op uw pensioen. De invloed van andere partijen op uw pensioen wordt in later te ontwikkelen video’s of andere communicatiemiddelen toegelicht.

Philips Pensioenfonds in 2015

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert deelnemers aan het Philips flex pensioen over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds per 1 april 2015.

Uw partner en pensioen - Wat moet u ervoor doen?

In deze video ziet u in een paar minuten wat er in het Philips flex pensioen is geregeld voor uw partner. Wilt u hier álles over weten? Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl

Beleggingsbeleid 2014 - Met meer risico op termijn een beter pensioen

Philips Pensioenfonds past zijn beleggingsbeleid aan. In dit filmpje ziet u waarom er wordt gekozen voor meer risico en wat dat betekent voor de pensioendeelnemer.

Philips Pensioenfonds in 2014

Harry Hendriks, voorzitter van het College van Beheer, informeert deelnemers aan het Philips flex pensioen over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds per 1 april 2014.

Balanceren tussen Ambitie en Risico

Het bestuur van het Fonds stelt op zorgvuldige wijze het beleid vast. U kunt het vergelijken met een piloot aan het stuur van een vluchtsimulator. Beiden bootsen ‘vluchtscenario's’ na om te bepalen hoe zij in de praktijk het beste kunnen reageren.

 


Laatste wijziging: 18-04-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag