Video


Video  

Wilt u meer weten? Wilt u de informatie van Philips Pensioenfonds liever bekijken dan lezen?
Kijk dan op deze pagina naar de filmpjes met uitleg over verschillende actuele onderwerpen.

Philips Pensioenfonds in 2017

How does pension accrual work?

What exactly does pension accrual mean? Watch this video and find out how you accrue pension in the Philips flex pension scheme.
Philips Pensioenfonds in 2017

Hoe werkt pensioenopbouw?

Wat is pensioen en hoe bouwt u pensioen op bij Philips Pensioenfonds? Na het bekijken van deze video bent u in drie minuten tijd helemaal op de hoogte.
Philips Pensioenfonds in 2017

Philips Pensioenfonds – maart 2017

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert u over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds.
Wat doet Philips Pensioenfonds voor u

Wat doet Philips Pensioenfonds voor u?

Bekijk de animatievideo waarin u ziet wat Philips Pensioenfonds voor u doet om uw pensioen goed te regelen
Ontdek de voordelen van MijnPPF

Zelf je pensioenzaken regelen

In een korte video vertellen twee Philips-collega’s over hun eerste ervaringen met MijnPPF en de Pensioenplanner. Ontdek zelf de voordelen van MijnPPF!

Philips Pensioenfonds – maart 2016

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert u over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Welke partijen hebben invloed op de hoogte van mijn pensioen?

De hoogte van uw pensioen is nooit helemaal zeker. Er zijn verschillende partijen die hier invloed op hebben. Zo bepaalt de overheid de wettelijke regels voor pensioenregelingen en pensioenfondsen. In een paar minuten ziet u hoe de regels van de overheid invloed kunnen hebben op uw pensioen. De invloed van andere partijen op uw pensioen wordt in later te ontwikkelen video’s of andere communicatiemiddelen toegelicht.

Philips Pensioenfonds in 2015

Roel Wijmenga, voorzitter van het Algemeen Bestuur, informeert deelnemers aan het Philips flex pensioen over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds per 1 april 2015.

Uw partner en pensioen - Wat moet u ervoor doen?

In deze video ziet u in een paar minuten wat er in het Philips flex pensioen is geregeld voor uw partner. Wilt u hier álles over weten? Kijk dan op www.philipspensioenfonds.nl

Beleggingsbeleid 2014 - Met meer risico op termijn een beter pensioen

Philips Pensioenfonds past zijn beleggingsbeleid aan. In dit filmpje ziet u waarom er wordt gekozen voor meer risico en wat dat betekent voor de pensioendeelnemer.

Philips Pensioenfonds in 2014

Harry Hendriks, voorzitter van het College van Beheer, informeert deelnemers aan het Philips flex pensioen over het indexatiebesluit en de financiële positie van Philips Pensioenfonds per 1 april 2014.

Balanceren tussen Ambitie en Risico

Het bestuur van het Fonds stelt op zorgvuldige wijze het beleid vast. U kunt het vergelijken met een piloot aan het stuur van een vluchtsimulator. Beiden bootsen ‘vluchtscenario's’ na om te bepalen hoe zij in de praktijk het beste kunnen reageren.

Uniform Pensioenoverzicht - Welk inkomen krijgen uw partner en kinderen bij uw overlijden?

In dit filmpje staan we stil bij het nabestaandenpensioen op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar ontvangt.

Uniform Pensioenoverzicht - Welk pensioen kunt u verwachten bij pensionering?

In dit filmpje staan we stil bij het opgebouwde pensioen en het te bereiken pensioen op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar ontvangt.

Uniform Pensioenoverzicht – Op welke pensioengegevens is uw Uniform Pensioenoverzicht gebaseerd?

In dit filmpje staan we stil bij de persoonlijke gegevens op het Uniform Pensioenoverzicht dat u elk jaar ontvangt.

 


Laatste wijziging: 29-05-2017

Generaties

De voorjaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen.

Naar Generaties

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2016 afgesloten heeft met een beleggingsresultaat van 10,2%?

Naar het jaarverslag