Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3

U bouwt pensioen op in het flex pensioen van Philips Pensioenfonds. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op MijnPPF, Mijnpensioenoverzicht.nl en op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u op het informatieplein Beleggingsbeleid.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over het flex pensioen. Klikt u vervolgens op 'Lees verder', dan vindt u in laag 2 meer informatie over de onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 documenten met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling en het Fonds.

Direct naar:

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.
 
Partner en wezenpensioen, opbouw
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner nabestaandenpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen.
 
Arbeidsongeschiktheid en premievrijstelling
Gaat u uit dienst wegens arbeidsongeschiktheid? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. U betaalt zelf geen premie meer. Daarnaast heeft u recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.
 
Pensioenreglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.philipspensioenfonds.nl/welkom. U vindt daar ook ons pensioenreglement.
 

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Dit onderdeel is niet van toepassing op uw pensioenregeling. U bouwt namelijk ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op. Voor uw eventuele kinderen is een wezenpensioen verzekerd. Ook voorziet uw pensioenregeling in een aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als u uit dienst gaat wegens arbeidsongeschiktheid. Bovendien hoeft u dan zelf geen pensioenpremie meer te betalen terwijl uw pensioenopbouw wel (gedeeltelijk) doorloopt.
U bouwt deze pensioenen niet op over uw inkomen boven € 107.593.

Hoe bouwt u pensioen op?

Drie pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:
 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Philips Pensioenfonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
 
Middelloon
U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum en zolang u leeft. Hoeveel pensioen u opbouwt, hangt af van de premie die beschikbaar is voor uw pensioen. Dit heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC).
 
Opbouw
U bouwt elk jaar een deel van uw pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 14.064 bouwt u (2018) geen pensioen op. De reden van de toepassing van dit ‘drempelbedrag’ is dat u van de overheid ook al een basispensioen ontvangt, de AOW. Over het brutoloon (tot maximaal € 107.593) min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,85% aan pensioen op. Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan de opbouw worden verlaagd.
 
Premieverdeling waarbij werkgever en werknemer beiden bijdragen/premie- verdeling onbekend
U betaalt maandelijks een eigen bijdrage voor uw pensioen aan uw werkgever. Uw werkgever betaalt vervolgens een vast percentage van het bedrag waarover u pensioen opbouwt als pensioenpremie aan het Pensioenfonds. Deze premie is inclusief uw eigen bijdrage. Op uw salarisspecificatie ziet u de bruto hoogte van uw eigen bijdrage.
 

Benieuwd naar uw totale pensioen? Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Welke keuzes heeft u zelf?

Waardeoverdracht
Heeft u via een vorige werkgever pensioen opgebouwd? U kunt dit pensioen meestal meenemen naar Philips Pensioenfonds.
 
Pensioenvergelijker
U kunt uw pensioen vergelijken met andere pensioenregelingen met de Pensioenvergelijker.
 
Extra pensioenregeling
Heeft u een partner die geen recht heeft op een (volledige) Anw-uitkering van de Nederlandse overheid als u komt te overlijden? Dan kunt u - onder bepaalde voorwaarden - bij Philips Pensioenfonds een Anw-hiaatverzekering afsluiten.
 
Aparte pensioenregeling
U bouwt pensioen op over het inkomen tot €107.593. Verdient u meer, dan kunt u zelf voor extra pensioen sparen via de vrijwillige netto pensioenregeling van uw werkgever bij ABN AMRO Pensioenen (020 – 583 11 11).
 
Ruilen: ouderdoms-/partnerpensioen
Wilt u (een deel van) het nabestaandenpensioen voor uw partner inruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat.
 
Deeltijd: eerder stoppen of langer doorwerken
Wilt u eerder of later dan op uw pensioenleeftijd met pensioen gaan? Dat kan. Uw pensioenleeftijd moet wel liggen tussen 60 en 70 jaar.

Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen? Dan ontvangt u nog geen AOW-pensioen van de overheid. U kunt dan tot uw AOW-leeftijd een overbruggingspensioen inkopen.
 
Hoog/laag
U kunt ervoor kiezen om in de eerste jaren na uw pensionering meer pensioen te krijgen. En daarna minder. Dit heet de hoog-laagregeling.
 

Hoe zeker is uw pensioen?

Uitkeringszekerheid
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Philips Pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Het opbouwpercentage van 1,85% is geen vast gegeven. Onder bepaalde omstandigheden kan het opbouwpercentage worden verlaagd.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 
Welvaartsvast
Philips Pensioenfonds probeert uw opgebouwde pensioen elk jaar mee te laten groeien met de collectieve cao-schaalaanpassing bij Philips (ook voor diegenen die werkzaam zijn bij Signify). Dit heet ‘indexatie’. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

Philips Pensioenfonds heeft de opgebouwde pensioenen in de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
 
Verhoging
per 1 april
Onze ambitie
Prijsstijging
2018
0,22% 0,38%**
1,5%
1,5%
2017
0,0%
2,1%
1,7%
2016
0,0%
1,6%
0,6%
 
Tekort
Als we te weinig financiële buffers hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:
 • We verhogen uw pensioen niet (volledig) door indexatie.
 • In het uiterste geval verlagen wij uw opgebouwde pensioen.
De premie die beschikbaar is voor uw pensioen, kan in een jaar onvoldoende zijn. Is de premie onvoldoende? Dan bouwt u misschien minder pensioen op.
 

Welke kosten maken wij?

Kosten
Philips Pensioenfonds maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
 • Pensioenuitvoeringskosten
 • Vermogensbeheerkosten
 • Transactiekosten
 

Wanneer moet u in actie komen?

Waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
 
Arbeidsongeschikt
Als u arbeidsongeschikt wordt.
 
Samenwonen, trouwen, geregistreerd partnerschap
Als gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 
Scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
 
Verhuizen naar het buitenland
Als u verhuist naar het buitenland.
 
mijnpensioenoverzicht
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van uw pensioenen.
 
Keuze
Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.
 
Vragen
Heeft u een vraag? Ga naar het Contactformulier. U kunt ook bellen met de Klantenservice op telefoonnummer 030 - 277 56 40.
Belt u vanuit het buitenland, dan is het telefoonnummer + 31 30 - 277 56 40. U bereikt ons op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.