Premie werknemers

Premie werknemers  

In de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is vastgelegd wat de bijdrage is die door de werknemers wordt betaald. Medewerkers betalen maandelijks een eigen bijdrage van 2% voor hun pensioen via hun salaris. De eigen bijdrage wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd.

Wat draagt Frank zelf bij voor zijn pensioen?
Frank is 38 jaar. Zijn pensioengevend salaris bedraagt € 60.900. De franchise per
1 april  2019 is € 14.484. Franks pensioengrondslag is dan (€ 60.900 - € 14.484) € 46.416.
Frank betaalt een pensioenpremie van 2% van zijn pensioengrondslag. Hij draagt per jaar dus (2% x
€ 46.416) € 928,32 bij. Uitgaande van de geldende belastingtarieven, betekent dit dat Frank netto ongeveer € 420 van zijn jaarsalaris kwijt is aan zijn pensioen. Per maand is dat netto ongeveer € 35.

Gecontroleerd op: 02-04-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag