Premie werkgever

Premie werkgever  

Tot 2014 betaalde de werkgever jaarlijks de totale pensioenpremie die nodig was voor de pensioenopbouw in dat jaar. Daarnaast was voorheen sprake van een extra opslag op de premie als de financiële positie van het Pensioenfonds niet goed was. Dat is sinds enkele jaren anders. In de pensioenregeling draagt de werkgever vanaf 1 januari 2014 jaarlijks een vast premiepercentage van de pensioengrondslagen af waaruit de pensioenregeling betaald moet worden. Daaronder valt ook uw eigen bijdrage. Het vaste premiepercentage bedraagt totaal:

Wat gebeurt er met het vaste premiepercentage?

Philips Pensioenfonds gebruikt de totale pensioenpremie voor de vergoeding van uitvoeringskosten en voor het financieren van uw jaarlijkse pensioenopbouw van 1,85%. Is in een jaar de pensioenpremie niet voldoende om de pensioenopbouw van 1,85% te financieren? Dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar verlaagd. U bouwt dan dus gedurende een jaar minder pensioen op.

Gecontroleerd op: 09-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag