Organisatiestructuur

Organisatiestructuur  

Philips Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit die gelden voor huidige en voormalige werknemers van de twee aangesloten ondernemingen (Koninklijke Philips N.V. en Signify) in Nederland. Dit houdt in: het administreren van pensioenrechten en -aanspraken. Ook het uitbetalen van pensioenen en het beleggen en beheren van het vermogen van het Fonds behoort tot onze verantwoordelijkheid.

Binnen Philips Pensioenfonds is een onderscheid te maken tussen beleidsvoorbereidende en uitvoerende werkzaamheden. Op dit informatieplein vindt u meer informatie over deze werkzaamheden. Daarnaast geven wij een beschrijving van de diverse betrokken partijen bij het Fonds.

Het Bestuur

Philips Pensioenfonds kent een Algemeen Bestuur en een Uitvoerend Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. Daarnaast zijn drie onafhankelijke deskundigen als uitvoerende bestuurders opgenomen in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt aangevoerd door een onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke deskundigen vormen samen het Uitvoerend Bestuur van het Fonds. Lees meer

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit werkgeversleden, werknemersleden en gepensioneerdenleden. Lees meer

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed aan respectievelijk PGGM en BlackRock. Wilt u meer lezen over de beheerders? Lees meer

Gecontroleerd op: 17-07-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag