Indexatiebeleid

Indexatiebeleid  

Wij proberen uw pensioen elk jaar te verhogen met de prijsinflatie (voor pensioenopbouwers: looninflatie). Dit heet ‘indexatie’. Indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële situatie van Philips Pensioenfonds. Op dit informatieplein leest u meer over het indexatiebeleid.

De informatie op dit informatieplein heeft betrekking op de cdc-periode die loopt vanaf 1 januari 2019. Actuele informatie hierover leest u hier.

Indexatie-ambitie van het Fonds

Geld wordt ieder jaar minder waard als prijzen stijgen. U kunt dan met hetzelfde bedrag minder kopen dan het voorgaande jaar. Dat heet ‘inflatie’. Philips Pensioenfonds probeert daarom uw pensioen jaarlijks te verhogen in verband met prijsstijgingen. Voor pensioenopbouwers is de ambitie om de opgebouwde pensioenen jaarlijks te verhogen met de looninflatie, uitgedrukt in de ontwikkeling van de collectieve schaalaanpassing binnen Philips (ook voor medewerkers van Signify). Ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat indexatie geen vanzelfsprekendheid is. Lees meer

Indexatiestaffel

In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is precies vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. En als er geïndexeerd wordt, geeft de hoogte van diezelfde dekkingsgraad aan in welke mate uw pensioen kan meestijgen met de loon- of prijsstijgingen. De indexatiestaffel is per 1 juli 2018 aangepast. Lees meer

Indexatie pensioenopbouwers

Voor medewerkers van Philips en Signify die op dit moment pensioen opbouwen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de opgebouwde pensioenen. Dat is belangrijk, zodat uw pensioen zijn waarde behoudt voor het moment dat u het gaat ontvangen. Lees meer

Indexatie pensioenontvangers

Voor diegenen die op dit moment een pensioeninkomen van Philips Pensioenfonds ontvangen, streeft het Pensioenfonds naar jaarlijkse verhoging van de pensioenen. Dit geldt ook voor degenen met premievrij pensioen (oud-medewerkers, die nog pensioen hebben bij het Fonds dat later tot uitkering komt). Lees meer

Indexatiebesluiten 2018

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om in 2018 een extra gedeeltelijke indexatie toe te kennen. De pensioenen worden op 1 november 2018 met 0,38% verhoogd, bovenop de op 1 april 2018 al toegekende 0,22%. Lees meer

Gecontroleerd op: 29-10-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine