Dekkingsgraad

Dekkingsgraad  

De dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds financieel gezond is. Er zijn verschillende soorten dekkingsgraden. In de onderstaande grafiek ziet u hoe Philips Pensioenfonds er financieel voor staat. Voor uw persoonlijke pensioen is de hoogte van de beleidsdekkingsgraad belangrijk. U ziet aan de kleuren in de grafiek wat het gevolg is als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

Invloeden op de dekkingsgraad

De dekkingsgraad wordt in sterke mate beïnvloed door renteontwikkelingen en door rendementen op aandelen en onroerend goed. Wilt u weten hoe dit werkt? Bekijk het model rente en rendement.

Voorlopige getallen

De getallen in bovenstaande grafiek zijn gebaseerd op voorlopige gegevens. Deze dekkingsgraden komen daarom niet noodzakelijkerwijs overeen met andere publicaties met financiële gegevens van Philips Pensioenfonds.

Gecontroleerd op: 15-04-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine