Beleggingen voor risico deelnemer

Beleggingen voor risico deelnemer  

De prepensioneringsregeling van het flex pensioen, waaraan circa 1.600 personen deelnemen, is een individuele beschikbare-premieregeling. Hierbij ligt het beleggingsrisico bij de deelnemers. Enkele deelnemers nemen nog deel aan het Structured DC-plan van het Executives Pension Plan; ook in deze regeling ligt het beleggingsrisico bij de deelnemers. Beide regelingen zijn gesloten voor nieuwe deelnemers.

In het onderstaande overzicht is de totale waarde van de beleggingen voor risico deelnemers weergegeven.

Bedragen in miljoenen euro's 2018 2017
Einde 3e kwartaal Einde 2e kwartaal Einde 1e kwartaal Einde 4e kwartaal
Beleggingen voor risico
deelnemer (waarde) (1)
104 108 111 114

In de prepensioneringsregeling heeft de deelnemer de mogelijkheid om zijn pensioenkapitaal te beleggen in drie verschillende fondsen: het aandelenfonds, het obligatiefonds en het geldmarktfonds. Voor deelnemers die gebruikmaken van de standaard beleggingsmethode, het Dymix-systeem, wordt mede op basis van leeftijd een beleggingsportefeuille samengesteld. Het uitgangspunt van het Dymix-systeem is dat de samenstelling en het risico van de beleggingsportefeuille afhankelijk zijn van onder andere de leeftijd van de deelnemer. Een beperkt aantal deelnemers aan de prepensioneringsregeling belegt niet via het Dymix-systeem, maar heeft een zelfgekozen beleggingsmix. Ook de deelnemers aan het Structured DC-plan van het Executives Pension Plan beleggen in de in deze paragraaf genoemde fondsen.

In onderstaande tabel is het totaalrendement van alle beleggingen voor risico van de deelnemer weergegeven. Hier zijn op maandbasis de rendementen van de beleggingen voor risico van de deelnemer per beleggingsfonds terug te vinden.

2018
3e kwartaal 2018
1 juli - 30 september
Totaalrendement beleggingen
voor risico deelnemer
0,1%

(1) De pensioenverplichtingen voor risico deelnemers zijn gelijk aan het hier vermelde belegd vermogen voor risico deelnemers. De waarde van de beleggingen wordt enerzijds beïnvloed door rendement en anderzijds doordat kapitaal wordt gebruikt om pensioen in te kopen.

Gecontroleerd op: 29-10-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine