Stembeleid

Stembeleid  

Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Om het stemrecht zo goed mogelijk te benutten, heeft Philips Pensioenfonds een stembeleid opgesteld. Dit beleid gaat ervan uit dat ondernemingen alleen goed kunnen worden bestuurd als het bestuur van de onderneming transparant is en er efficiënt toezicht wordt gehouden. Philips Pensioenfonds volgt hierbij de Nederlandse Corporate Governance Code.

Uitvoering stembeleid

Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van zijn stembeleid, net als de uitvoering van de beleggingen, overgedragen aan zijn vermogensbeheerder, te weten BlackRock. De vermogensbeheerder brengt namens Philips Pensioenfonds stemmen uit op zoveel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. Hoewel de uitvoering is gebaseerd op stemadviezen van derden, toetst Philips Pensioenfonds regelmatig of deze in lijn zijn met het door het Fonds gevoerde stembeleid. Philips Pensioenfonds blijft uiteraard eindverantwoordelijk voor het stemmen door zijn vermogensbeheerder. Indien Philips Pensioenfonds dit nodig acht, kan het Fonds zelf een stem uitbrengen op bepaalde vergaderingen. Als Philips Pensioenfonds gebruik wil maken van het agenderingsrecht, dan vindt er overleg plaats met het bestuur van de onderneming. In de aandeelhoudersvergadering wordt vervolgens een toelichting gegeven.

Wij zijn van mening dat de uitvoering van ons stembeleid voldoet aan de voor het Fonds relevante bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance code.

In juni 2011 heeft Eumedion, het Nederlandse Corporate Governance platform, tien best practices gepubliceerd voor institutionele beleggers in Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen. Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het aandelen-stembeleid voor Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen overgedragen aan BlackRock. Deze vermogensbeheerder geeft naar onze mening invulling aan alle door Eumedion voorgestelde best practices. Via deze link is voor elke afzonderlijke best practice uitgelegd hoe Philips Pensioenfonds, via zijn vermogensbeheerder BlackRock invulling geeft aan de best practices.

Verantwoording stembeleid

Philips Pensioenfonds geeft elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid via de website.

2018 - kwartaal 4Lees meer

Gedurende het vierde kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 714 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 5.092 werd er 323 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, Noord- en Zuid-Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Japan.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 3Lees meer

Gedurende het derde kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 561 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaalaantal stemmen van 5.429 werd er 351 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid-Amerika, het Verenigd Koninkrijk, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten gevolgd door Japan.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 2Lees meer

Gedurende het tweede kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4744 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 56.765 werd er 3849 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord- en Zuid Amerika, EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verre Oosten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 1Lees meer

Gedurende het eerste kwartaal van 2018 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 752 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 7.747 werd er 570 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in EMEA exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Zuid Amerika, Japan, het Verre Oosten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.Sluit uitklap

2017 - kwartaal 4Lees meer

Gedurende het vierde kwartaal van 2017 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 723 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 5.492 werd er 397 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, Noord Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Japan en Nederland.Sluit uitklap

2017 - kwartaal 3Lees meer

Gedurende het derde kwartaal van 2017 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 527 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 5.421 werd er 462 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk (waaronder Nederland), het Verre Oosten, en Japan. Sluit uitklap

2017 - kwartaal 2Lees meer

Gedurende het tweede kwartaal van 2017 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4.723 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 54.629 werd er 3.703 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Japan, het Verre Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.Sluit uitklap

2017 - kwartaal 1Lees meer

Gedurende het eerste kwartaal van 2017 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 739 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 7.846 werd er 604 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord Amerika, gevolgd door Japan, het Verre Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Sluit uitklap

ArchiefLees meer

2016 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2016 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 290 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.404 werd er 179 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management en benoemingen van bepaalde bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland.

2016 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2016 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 624 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 5.714 werd er 352 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren fusies en overnames, benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2016 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2016 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 4.925 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 55.915 werd er 3.676 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, gevolgd door Japan, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2016 - kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2016 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 455 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 5.273 werd er 287 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten en Noord-Amerika, gevolgd door Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2015 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2015 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 293 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.420 werd er 179 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord Amerika, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland.

2015 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2015 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 208 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.141 werd er 144 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden, beloningen van het management en de uitgifte van nieuwe aandelen. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, het Verre Oosten gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland.

2015 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2015 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 1.656 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 21.805 werd er 1.360 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in Noord Amerika, het Verre Oosten gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2015 - kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2015 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 387 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 3.353 werd er 212 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren fusies en overnames, benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten gevolgd door Noord Amerika, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2014 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2014 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 293 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.465 werd 161 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Noord Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland.

2014 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2014 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 200 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.113 werd er 94 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noord Amerika, Japan en Nederland.

2014 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2014 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 1.850 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 23.206 werd er 1.361 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren bestuurders, algemene bedrijfsvoering, kapitaalstructuur en niet-salaris gerelateerde compensatie. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2014 - kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2014 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 390 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 3.357 werd er 194 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren beloningen van het management, algemene bedrijfsvoering en overnameplannen. De meeste stemmen werden uitgebracht in Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, gevolgd door het Verre Oosten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, en Nederland.

2013 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2013 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 188 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.636 werd er 154 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden, overnameplannen en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verre Oosten, gevolgd door de Verenigde Staten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Nederland.

2013 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2013 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 146 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.560 werd er 73 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden en beloningen van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2013 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2013 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 1.415 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 19.232 werd er 1.216 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren benoemingen van bepaalde bestuursleden, beloningen van het management en voorgenomen fusies. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verre Oosten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2013 - kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2013 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 231 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 2.288 werd er 172 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten, benoemingen van bepaalde bestuursleden en voorgenomen fusies. De meeste stemmen werden uitgebracht in Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, het Verre Oosten, Japan gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

2012 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2012 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 166 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.376 werd er 97 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, gevolgd door Japan en Nederland.

2012 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2012 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 115 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.240 werd er 69 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Verenigde Staten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2012 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2012 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 1.342 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 18.648 werd er 1.245 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de samenstelling van de beloning van het management, mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2012 - kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2012 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 377 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 3.231 werd er 292 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de samenstelling van de beloning van het management, mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2011 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2011 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 174 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.452 werd er 127 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de samenstelling van de beloning van het management, mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2011 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2011 stemde Philips via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 139 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.490 werd 102 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd, waren de samenstelling van de beloning van het management, mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door de Verenigde Staten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten, Japan en Nederland.

2011 - kwartaal 2

Gedurende het tweede kwartaal van 2011 stemde Philips via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 1.289 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 16.777 werd 1.305 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de samenstelling van de beloning van het management, mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten en voorstellen die niet bijdroegen aan de onafhankelijkheid van bestuursleden. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Japan, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk en het Verre Oosten.

2011- kwartaal 1

Gedurende het eerste kwartaal van 2011 stemde Philips via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 167 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.954 werd er 151 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de benoeming van bepaalde bestuurders, de beloning van het management en mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, Japan, het Verenigd Koninkrijk, en het Verre Oosten.

2010 - kwartaal 4

Gedurende het vierde kwartaal van 2010 stemde Philips Pensioenfonds via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 163 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.402 werd er 86 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd waren de benoeming van bepaalde bestuurders, de beloning van het management, voorgenomen overnames en mogelijke aantastingen van aandeelhoudersrechten. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verre Oosten, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan.

2010 - kwartaal 3

Gedurende het derde kwartaal van 2010 stemde Philips via zijn vermogensbeheerder wereldwijd op 117 aandeelhoudersvergaderingen. Op een totaal aantal stemmen van 1.103 werd er 51 maal tegen voorstellen van het bestuur van de desbetreffende onderneming gestemd. De belangrijkste onderwerpen waarop werd tegengestemd, waren de benoeming van bepaalde bestuurders en de beloning van het management. De meeste stemmen werden uitgebracht in de Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk, het Verre Oosten en Japan.

Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 30-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties