Engagement beleid

Engagement beleid  

Door de dialoog aan te gaan met bedrijven waarin wordt belegd kan Philips Pensioenfonds invloed uitoefenen op de kwaliteit van deze ondernemingen. Deze gesprekken worden gevoerd om de waarde van de beleggingen te beschermen en te verhogen op de lange termijn. Dit wordt ook wel “engagement” genoemd.

Philips Pensioenfonds heeft een specifiek engagement beleid voor bedrijven die de Global Compact principes schenden. Het beleid is erop gericht om deze schendingen te verhelpen of te verminderen. Dit doet Philips Pensioenfonds door aan te geven bij het bedrijf dat het deze schendingen niet wenselijk acht en er verbeteringen moeten plaatsvinden om deze weg te nemen. Wanneer de Global Compact-engagement niet leidt tot de gewenste verandering, kan worden besloten om niet langer in de onderneming te beleggen.

Uitvoering engagement beleid

De vermogensbeheerder voert gedurende het jaar honderden gesprekken verdeeld over een groot aantal bedrijven waar Philips Pensioenfonds in belegt. Dit doet de vermogensbeheerder namens Philips Pensioenfonds maar ook namens andere klanten, zo is de impact van deze gesprekken zo groot mogelijk. Meer informatie over deze zogeheten engagement door de vermogensbeheerder is te vinden op de website van BlackRock. Een deel van deze gesprekken betreft bedrijven die Global Compact principes schenden. Deze bedrijven vallen onder het specifieke engagement beleid van Philips Pensioenfonds.

Er wordt per schending van een Global Compact principe een uiterste datum bepaald waarop de verbeteringen zichtbaar moeten zijn omdat Philips Pensioenfonds niet oneindig wenst te wachten. Ook wordt jaarlijks beoordeeld of het nog zinvol is om de engagement voort te zetten. Philips Pensioenfonds gebruikt een externe dataprovider om bedrijven te identificeren die in aanmerking komen voor dit beleid en ook om te beoordelen of de verbeteringen bij het bedrijf voldoende waren.

Verantwoording engagement beleid

Philips Pensioenfonds geeft elk kwartaal informatie over de uitvoering van het engagement beleid via de website.

2019 - kwartaal 1Lees meer

In het kader van specifieke Global Compact engagement is in het eerste kwartaal gesproken met één onderneming waarin Philips Pensioenfonds belegt. Dit bedrijf is aan de beurs genoteerd in zowel Australië als het Verenigd Koninkrijk. Er werd gesproken over mensenrechten en het milieu.

Op dit moment worden 12 bedrijven uitgesloten op basis van dit beleid.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 4Lees meer

In het kader van specifieke Global Compact engagement is in het vierde kwartaal gesproken met vier ondernemingen waarin Philips Pensioenfonds belegt. Deze bedrijven zijn aan de beurs genoteerd in Australië, Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er werd gesproken over mensenrechten, het milieu en anti-corruptie.

Op dit moment worden 12 bedrijven uitgesloten op basis van dit beleid.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 3Lees meer

In het kader van specifieke Global Compact engagement is in het derde kwartaal gesproken met één onderneming waarin Philips Pensioenfonds belegt. Dit bedrijf is aan de beurs genoteerd in het Verenigd Koninkrijk. Het onderwerp waarover werd gesproken was mensenrechten.

Op dit moment worden 12 bedrijven uitgesloten op basis van dit beleid.Sluit uitklap

2018 - kwartaal 2Lees meer

In het kader van Global Compact engagement zijn in het tweede kwartaal gesprekken gevoerd met vier ondernemingen waarin Philips Pensioenfonds belegt. Deze bedrijven zijn aan de beurs genoteerd in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onderwerpen waarover werd gesproken waren mensenrechten, het milieu, arbeidsomstandigheden en (anti) corruptie.

Op dit moment worden 12 bedrijven uitgesloten op basis van dit beleid.Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 02-05-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties