Samenstelling portefeuille vastrentende waarden gewijzigd

Samenstelling portefeuille vastrentende waarden gewijzigd  

Philips Pensioenfonds heeft de samenstelling van de beleggingsportefeuille met vastrentende waarden gewijzigd. Deze portefeuille bevat grotendeels relatief ‘veilige’ beleggingen, namelijk staatsobligaties binnen en buiten Europa. Echter ook staatsobligaties kunnen in waarde dalen als zich problemen voordoen in een land. Denk daarbij aan economische problemen of aan onverwachte politieke ontwikkelingen. Om het effect van problemen in één land op de totale portefeuille te verkleinen, heeft Philips Pensioenfonds ervoor gekozen om een grotere spreiding over verschillende landen aan te brengen. Dat draagt over de lange termijn bij aan een beter pensioenresultaat. U leest hieronder meer over deze wijziging.

Meer spreiding over landen

Lees meer

In de portefeuille met vastrentende waarden is meer spreiding aangebracht in de beleggingen in staatsobligaties. De maximale investering in staatsobligaties van één bepaald land is teruggebracht. In de nieuwe samenstelling wordt relatief minder in staatsobligaties uit de eurozone belegd. Daar staat tegenover, dat de beleggingen in staatsobligaties van landen zoals Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk juist wat zijn toegenomen ten opzichte van de oude situatie. Het verwachte rendement verandert door deze aanpassingen nauwelijks.

Sluit uitklap

Spreiding is van belang om pensioenen zeker te stellen

Lees meer

Voor Philips Pensioenfonds is het van het grootste belang om de pensioenen van alle deelnemers zeker te stellen. Daarom wordt in de beleggingsportefeuille niet meer risico genomen dan strikt noodzakelijk is. Een van de manieren om risico’s in de beleggingsportefeuille te beperken, is spreiding. Ieder pensioenfonds spreidt zijn beleggingen over meerdere beleggingscategorieën. Het pensioenvermogen van Philips Pensioenfonds is onder meer belegd in aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en in hypotheken. Maar ook binnen een bepaalde beleggingscategorie is het belangrijk om spreiding aan te brengen. In het geval van aandelen belegt Philips Pensioenfonds in heel veel verschillende bedrijven die op hun beurt weer verspreid zijn over een aantal regio’s. In het geval van staatsobligaties is ons doel om te investeren in het schuldpapier van zoveel mogelijk landen. Op die manier wordt het beleggingsrisico zo goed mogelijk gespreid.

Sluit uitklap

Recente politieke ontwikkelingen onderstrepen het belang van spreiding

Lees meer

De beslissing om het beleggingsbeleid te veranderen, staat los van de recente economische en politieke trends. Wel is het zo dat recente ontwikkelingen het belang van spreiding onderstrepen. De onverwachte beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de EU te treden is zo’n voorbeeld. De verkiezingswinst van Donald Trump in de Verenigde Staten springt ook in het oog. Tot slot is opmerkelijk de steun in Italië voor partijen die mogelijk het land uit de euro willen halen. Dit zijn allemaal gebeurtenissen, die moeilijk te voorspellen waren en die van grote invloed kunnen zijn op de waarde van de staatsobligaties van de landen in kwestie. Spreiding van de beleggingsportefeuille over meerdere landen, vermindert de nadelige gevolgen die dit soort gebeurtenissen kunnen hebben.

Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 04-07-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties