Beleggingsbeleid in het kort

Beleggingsbeleid in het kort  

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. We noemen dit ook wel een 'reëel pensioen'; dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen.

Strategische verdeling

Het beleggingsbeleid van Philips Pensioenfonds gaat uit van onderstaande verdeling tussen vastrentende waarden (zoals obligaties) en zakelijke waarden (zoals aandelen en onroerend goed). Met deze verdeling is er een goede kans op het halen van onze ambitie, namelijk een reëel pensioen, zonder dat de risico’s te groot worden. Hierbij wordt uitgegaan van de scenario's die het Fonds, mede op basis van historie, hanteert om vast te stellen of de ambitie haalbaar is. De strategische verdeling is als volgt:

Hieronder wordt getoond hoe het belegd vermogen van het Fonds strategisch verdeeld is over de verschillende beleggingscategorieën. De paars-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de vastrentende waarden. De blauw-gekleurde beleggingscategorieën vallen onder de zakelijke waarden.

Rendement van de portefeuille

Wilt u meer weten over het behaalde totaalrendement van de beleggingen? Klik hier

Gecontroleerd op: 04-07-2018

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties