Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid  

Beleggingsbeleid in het kort

Philips Pensioenfonds wil een pensioen bieden dat op de lange termijn zijn koopkracht behoudt. Zodat u er straks nog evenveel van kunt kopen als nu. Dat is onze ambitie. Om die ambitie te realiseren, is het van groot belang dat uw pensioen kan worden aangepast aan prijsstijgingen (voor pensioenontvangers en premievrije polishouders) en loonstijgingen (voor pensioenopbouwers). Dit noemen we ‘indexatie’. Om op lange termijn indexatie van uw pensioen mogelijk te maken, moeten we voldoende rendement behalen met de beleggingen. Lees meer

Zorgvuldig beleggen voor uw pensioen

Philips Pensioenfonds belegt zijn vermogen om de pensioenen van (oud-)Philips-medewerkers te kunnen betalen. Het beleggen van de pensioengelden is noodzakelijk om u een goed pensioen te kunnen bieden. Beleggen brengt risico’s met zich mee; daarom is het zaak om deze risico’s op een zo goed mogelijke manier te beheersen. Daar is Philips Pensioenfonds dagelijks mee bezig. Lees meer

Kosten pensioen

Pensioenfondsen beleggen om, binnen vastgestelde risicogrenzen, een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Maar voor het behalen van een zo hoog mogelijk rendement dienen kosten te worden gemaakt zoals transactie- en beheerkosten. Daarnaast is het voeren van de pensioenadministratie uiteraard niet kosteloos. Over de kosten van pensioenfondsen, en dus ook over de kosten van Philips Pensioenfonds, bestaat veel onduidelijkheid. Welke kosten maakt het Fonds nu eigenlijk? En hoe staan de kosten in relatie tot de opbrengsten van de beleggingen? Lees meer

Maatschappelijk bewust beleggen

Bij de keuze van de beleggingen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten als milieu, maatschappelijke aspecten en goed ondernemingsbestuur. Philips Pensioenfonds is ervan overtuigd dat ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen serieus nemen, op de lange termijn beter presteren dan ondernemingen die dat niet doen. Lees meer

Gecontroleerd op: 31-01-2019

Jaarverslag

Wist u dat Philips Pensioenfonds het jaar 2017 afgesloten heeft met een dekkingsgraad van 120,4%?

Naar het jaarverslag

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties