Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding  

Een scheiding heeft gevolgen voor het pensioen dat is opgebouwd tijdens de relatie. Dat is in Nederland wettelijk zo geregeld. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) regelt de verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. De Wvps is onlangs geëvalueerd.

Minister Koolmees van SZW en minister Dekker van Justitie en Veiligheid zien voldoende reden om de wet op een aantal punten te verbeteren. Zij hebben de Tweede Kamer op 8 maart 2018 geïnformeerd over de tweede evaluatie van de Wvps.

Hieronder leest u welke voorstellen zij willen doen voor het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen na scheiding. Medio 2019 worden deze voorstellen door middel van een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Ouderdomspensioen na scheiding

Een van de voorstellen is om bij een scheiding uit te gaan van conversie van pensioenaanspraken in plaats van verevening. Dat betekent dat het ouderdomspensioen bij scheiding wordt gesplitst waarbij het deel van het ouderdomspensioen dat bestemd is voor uw ex-partner wordt omgezet in een zelfstandig recht voor uw ex-partner. Uw ex-partner kan dan zelf beslissen wanneer hij of zij het pensioen ontvangt en is niet afhankelijk van de ingangsdatum van uw pensioen. Bij verevening is dat niet zo. Een tweede voorstel is dat pensioenuitvoerders de conversie standaard uitvoeren, tenzij de beide ex-partners aangeven dat niet te willen. Een reden hiervoor is om mensen in kwetsbare situaties te helpen en om te voorkomen dat de verdeling bij scheiding niet plaatsvindt omdat het wordt vergeten. Voor een (veel) grotere groep mensen gaat de verdeling van ouderdomspensioen dan automatisch goed, terwijl de ex-partners toch alle keuzevrijheid houden om af te zien van verdeling of afwijkende afspraken te maken als zij dit willen.

Nabestaandenpensioen na scheiding

Daarnaast wordt voorgesteld het bijzonder nabestaandenpensioen (nabestaandenpensioen voor uw ex-partner) te beperken tot het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Nu wordt dit nog vastgesteld op basis van de vóórhuwelijkse en de huwelijkse periode. Voor de deelnemer blijft het eventueel vóór het huwelijk opgebouwde nabestaandenpensioen dan beschikbaar voor een nieuwe partner of voor inruil voor extra ouderdomspensioen.

Gecontroleerd op: 27-06-2018

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek