Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Automatische waardeoverdracht klein pensioen  

Philips Pensioenfonds draagt uw kleine pensioen (tussen € 2 en € 484,09 in 2019) automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder wanneer u uit dienst gaat. Dit is een gevolg van de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Steeds meer werknemers bouwen kleine pensioenen op, omdat zij veel korte dienstverbanden hebben.

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Heeft u een pensioen dat lager is dan de afkoopgrens (tussen € 2 en € 484,09 in 2019)? Dan draagt Philips Pensioenfonds uw pensioen automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder wanneer u uit dienst gaat en elders gaat werken. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Zodra de waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, ontvangt u hier bericht over van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan stellen wij voor uw kleine pensioen af te kopen. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Vervallen pensioen

Als uw pensioen lager is dan € 2 per jaar vervalt uw pensioen. Dit betekent dat u geen recht meer heeft op pensioen van Philips Pensioenfonds. Ook uw partner heeft geen recht meer op nabestaandenpensioen na uw overlijden. Dat is wettelijk zo geregeld, omdat de administratiekosten in verhouding tot deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn.

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen is opgebouwd bij diverse werkgevers.

Voor welke pensioen geldt de regeling?

De regeling geldt voor kleine pensioenen (lager dan € 484,09) die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding vanaf 1 januari 2019. Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan vanwege eerdere uitdiensttreding, blijft afkoop mogelijk mits u daarmee akkoord gaat.

Gecontroleerd op: 31-01-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek