Automatische waardeoverdracht klein pensioen

Automatische waardeoverdracht klein pensioen  

Philips Pensioenfonds draagt vanaf 2019 uw kleine pensioen (tussen € 2 en € 474,11 per jaar) automatisch over naar uw nieuwe pensioenuitvoerder wanneer u uit dienst gaat. Dit is een gevolg van de Wet waardeoverdracht klein pensioen.Steeds meer werknemers bouwen kleine pensioenen op, omdat zij veel korte dienstverbanden hebben.

Situatie tot 2019

Pensioenuitvoerders hebben tot 2019 de mogelijkheid om kleine pensioenen af te kopen wanneer deelnemers uit dienst gaan. Dit gebeurt dan 2 jaar na uitdiensttreding. De deelnemer ontvangt dan direct een bedrag ineens en heeft geen recht meer op pensioen. Ook Philips Pensioenfonds handelt op dit moment op deze manier. Per 2018 is een wet aangenomen die ervoor zorgt dat deelnemers met kleine pensioenen bij verschillende pensioenuitvoerders ook een goede oudedagsvoorziening kunnen opbouwen. De mogelijkheid voor de pensioenuitvoerder om kleine pensioenen af te kopen 2 jaar na de uitdienstdatum vervalt met deze wet. De pensioenuitvoerder heeft de keuze om:

Deze keuze is aan de pensioenuitvoerder, u kunt hier geen bezwaar tegen maken.

Situatie vanaf 2019

Heeft u een pensioen dat lager is dan de afkoopgrens (tussen € 2 en € 474,11 in 2018)? Dan draagt Philips Pensioenfonds vanaf 2019 uw pensioen automatisch over aan uw nieuwe pensioenuitvoerder wanneer u uit dienst gaat en elders gaat werken. Dit wordt vanaf 2019 zo uitgevoerd. U hoeft hier zelf niets voor te regelen. Heeft u na 5 jaar nog geen nieuwe pensioenuitvoerder? Dan stellen wij voor uw kleine pensioen af te kopen. U krijgt hierover vanzelf bericht.

Vervallen pensioen

Als uw pensioen lager is dan € 2 per jaar vervalt uw pensioen. Wilt u uw heel kleine pensioen meeverhuizen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder? Dan heeft u tot 1 januari 2019 de gelegenheid om dit te regelen. Stuur dan een verzoek tot waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt er tot 1 januari 2019 ook voor kiezen pensioen af te kopen. U ontvangt dan de waarde van het pensioen ineens. Neem daarvoor contact op met de Klantenservice.

Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen is opgebouwd bij diverse werkgevers.

Voor welke pensioen geldt de regeling?

De regeling geldt voor kleine pensioenen (lager dan € 474,11) die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding vanaf 1 januari 2018. Voor kleine pensioenen die zijn ontstaan vanwege eerdere uitdiensttreding, blijft afkoop mogelijk mits u daarmee akkoord gaat.

Gecontroleerd op: 20-06-2018

Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek