AOW

AOW  

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit.

AOW-leeftijd omhoog

Wanneer: 2018, 2021 en 2022
Voor wie en wat: De AOW-leeftijd gaat vanaf 2018 omhoog naar 66 jaar voor mensen die zijn geboren na 31 maart 1952. Deze AOW-leeftijd wordt jaarlijks met vier maanden verhoogd naar 67 jaar in 2021 voor mensen die zijn geboren na 30 april 1954. Voor 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden (voor mensen die zijn geboren op of na 1 januari 1955). Of de AOW-leeftijd nog verder omhoog gaat, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting. Als mensen gemiddeld langer blijven leven, kan de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden per jaar stijgen. Lees meer op www.rijksoverheid.nl/aow

Overbruggingspensioen

De overheid stelt uw AOW-leeftijd uiterlijk 5 jaar voor ingang vast. Vóór 1 januari 2019 wordt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd die geldt in 2024 vastgesteld. U kunt bij pensionering vóór uw AOW-leeftijd kiezen voor een overbruggingspensioen om het AOW-gat op te vangen van uw pensioendatum tot uw AOW-datum. Gaat u eerder met pensioen dan 5 jaar voor uw AOW-datum, dan kan het zijn dat de AOW-datum nog opschuift. Wettelijk is het niet meer mogelijk om na pensioeningang nog wijzigingen aan te brengen daarin. U kunt dan alsnog te maken krijgen met een AOW-gat. De Eerste Kamer heeft minister Koolmees verzocht te kijken of hiervoor een oplossing mogelijk is. Waarschijnlijk zal hiervoor een wetswijziging worden voorgesteld. Vooruitlopend daarop is voor degenen die met pensioen zijn gegaan vóór 1 januari 2016 de mogelijkheid geopend om totdat zij de leeftijd van 65 jaar en 5 maanden hebben bereikt alsnog te kiezen voor een overbruggingspensioen dat aansluit bij de definitieve AOW-leeftijd. Komt u hiervoor in aanmerking en wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op met de klantenservice.

Gecontroleerd op: 19-04-2018

Generaties is verschenen

Met alle pensioenafspraken 2019 op een rijtje en meer over de extra indexatie. Dat en nog veel meer in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek