AOW

AOW  

De AOW is een basispensioen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De Sociale Verzekeringsbank betaalt het AOW-pensioen uit.

AOW-leeftijd omhoog

Wanneer: 2018, 2021 en 2022
Voor wie en wat: De AOW-leeftijd gaat vanaf 2018 omhoog naar 66 jaar voor mensen die zijn geboren na 31 maart 1952. Deze AOW-leeftijd wordt jaarlijks met vier maanden verhoogd naar 67 jaar in 2021 voor mensen die zijn geboren na 30 april 1954. Voor 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden (voor mensen die zijn geboren op of na 1 januari 1955). Of de AOW-leeftijd nog verder omhoog gaat, hangt af van de ontwikkeling van de levensverwachting. Als mensen gemiddeld langer blijven leven, kan de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden per jaar stijgen. Lees meer op www.rijksoverheid.nl/aow

Overbruggingspensioen

De overheid stelt uw AOW-leeftijd uiterlijk 5 jaar voor ingang vast. Vóór 1 januari 2019 wordt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd die geldt in 2024 vastgesteld. U kunt bij pensionering vóór uw AOW-leeftijd kiezen voor een overbruggingspensioen om het AOW-gat op te vangen van uw pensioendatum tot uw AOW-datum. Gaat u eerder met pensioen dan 5 jaar voor uw AOW-datum, dan kan het zijn dat de AOW-datum nog opschuift.De overheid stelt uw AOW-leeftijd uiterlijk 5 jaar voor ingang vast. Vóór 1 januari 2019 wordt bijvoorbeeld de AOW-leeftijd die geldt in 2024 vastgesteld. U kunt bij pensionering vóór uw AOW-leeftijd kiezen voor een overbruggingspensioen om het AOW-gat op te vangen van uw pensioendatum tot uw AOW-datum. Gaat u eerder met pensioen dan 5 jaar voor uw AOW-datum, dan kan het zijn dat de AOW-datum nog opschuift.

Komt u hiervoor in aanmerking en wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact op met de klantenservice.

Gecontroleerd op: 08-02-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Dekkingsgraad

Hier vindt u elke maand de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds

Grafiek