Nieuws

Nieuws  

 • 14 mei

  Beleidsdekkingsgraad 118,4%

  14 mei 2019 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 118,7% eind maart naar 118,4% eind april. De beleidsdekkingsgraad ligt sinds eind maart onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,74%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Omdat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds sinds eind maart een tekort. Daarom moet uiterlijk op 30 juni een herstelplan worden ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we daarna ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 06 mei

  Gener@ties nummer 26 verschenen

  6 mei 2019 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 02 mei

  Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q1 2019

  2 mei 2019 – Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

  Elk kwartaal leggen wij via onze website verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid en nu ook van ons engagement beleid. Lees meer over de uitvoering van het stembeleid en het engagement beleid gedurende het 1e kwartaal van 2019.

 • 19 apr

  Pensioenontvangers brengen stem uit

  19 april 2019 - Philips Pensioenfonds zoekt 4 leden die namens de pensioenontvangers zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. Pensioenontvangers hebben nu de mogelijkheid om aan te geven door wie zij vertegenwoordigd willen worden. Op het informatieplein ‘Verkiezingen’ is informatie te vinden over de verkiezingen en u kunt er als pensioenontvanger direct uw stem uitbrengen.

 • 18 apr

  Pensioenoverzicht verstuurd pensioenontvangers

  18 april 2019 - De pensioenoverzichten 2019 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. Op 19 april ontvangt u dit overzicht. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2019. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht.

 • 15 apr

  Beleidsdekkingsgraad 118,7%

  15 april 2019 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 119,0% eind februari naar 118,7% eind maart. De beleidsdekkingsgraad ligt daarmee onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (119,0%). Deze vereiste dekkingsgraad geeft weer hoeveel reserves Philips Pensioenfonds wettelijk gezien minimaal moet hebben. Nu de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt, heeft het Fonds per eind maart een tekort. Daarom moet uiterlijk op 30 juni een herstelplan worden ingediend bij onze toezichthouder De Nederlandsche Bank. Dit plan publiceren we daarna ook op onze website. Het is onze verwachting dat de dekkingsgraad zich met het huidige beleid kan herstellen en dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn..


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 25 mrt

  Gedeeltelijke indexatie pensioenen

  25 maart 2019 - Philips Pensioenfonds heeft besloten uw pensioen te verhogen op 1 april 2019. In 2018 steeg de beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds namelijk naar 119,8%. Met deze dekkingsgraad kunnen wij 75% van onze indexatie-ambitie waarmaken.


  Pensioenontvangers en premievrije polishouders

  Voor pensioenontvangers en premievrije polishouders is onze indexatie-ambitie gelijk aan de prijsinflatie volgens de afgeleide consumentenprijsindex. Het afgelopen jaar steeg deze index met 1%. Uw pensioen wordt daarom per 1 april 2019 verhoogd met 0,75%.


  Huidige pensioenopbouwers

  Voor de huidige medewerkers die pensioen opbouwen in het flex pensioen is het onze indexatie-ambitie om het opgebouwde pensioen te verhogen met de looninflatie, die het afgelopen jaar 3% bedroeg. De opgebouwde pensioenen worden daarom per 1 april 2019 verhoogd met 2,25%.


  Informatie over de pensioenverhoging

  Iedereen die pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds is per brief geïnformeerd over het indexatiebesluit. Heeft u pensioen bij het Fonds en wilt u meer weten over de ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds? Of wilt u vragen stellen aan het Bestuur? Meld u dan hier aan voor de interactieve dialoogsessie op 12 juni. Wilt u meer lezen over de indexatie van de pensioenen, gaat u dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 15 mrt

  Beleidsdekkingsgraad 119,0%

  15 maart 2019 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand iets gedaald van 119,3% eind januari naar 119,0% eind februari. De actuele dekkingsgraad steeg in de maand februari met 1,7 procentpunten. Dit heeft toch geleid tot een afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 14 feb

  Beleidsdekkingsgraad 119,3%

  14 februari 2019 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand iets gedaald van 119,8% eind december naar 119,3% eind januari. De actuele dekkingsgraad steeg in de maand januari met 2 procentpunten. Dit heeft toch geleid tot een afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 30 jan

  Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q4 2018

  30 januari 2019 – Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

  Elk kwartaal leggen wij via onze website verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid en nu ook van ons engagement beleid. Lees meer over de uitvoering van het stembeleid en het engagement beleid gedurende het 4e kwartaal van 2018.

 • 25 jan

  Gener@ties nummer 25 verschenen

  25 januari 2019 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 24 jan

  Generaties is verschenen

  25 januari 2019 – Ons magazine Generaties is weer verschenen. Binnenkort besluit het Bestuur over de pensioenverhoging per 1 april 2019. Hoe groot die kans is, leest u op pagina 4. En wist u dat de pensioenpot echt niet leeg is, als u straks met pensioen gaat? Wij ontkrachten een aantal hardnekkige misverstanden over pensioen. Ook is uw pensioen per 1 januari eenvoudiger en overzichtelijker geworden. Vanaf die datum hebben wij alle pensioenen omgerekend naar 68 jaar, maar uiteraard met behoud van de mogelijkheid om zelf een andere pensioenleeftijd te kiezen. Verder in dit nummer: 2.000 kijkjes in de toekomst! Lees Generaties online.

 • 16 jan

  Beleidsdekkingsgraad 119,8%

  16 januari 2019 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 120,3% eind november naar 119,8% eind december. De actuele dekkingsgraad nam in de maand december af met ruim 4 procentpunten. Dit heeft geleid tot de afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De belangrijkste oorzaak van de daling van de dekkingsgraad was de forse daling van de aandelenmarkten in december 2018. Als de beleidsdekkingsgraad zakt onder het niveau van de vereiste dekkingsgraad (118,8%), moet Philips Pensioenfonds opnieuw een herstelplan opstellen.


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 27 dec

  Gewijzigd nettopensioen 2019

  27 december 2018 – Philips Pensioenfonds maakt uw pensioen van de maand januari over op woensdag 2 januari. Het nettobedrag wijkt af van de betaling in december door wijzigingen in belastingen en in de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.
  U bent gewend om bij de eerste betaling van het jaar een pensioenspecificatie te ontvangen. Deze kunt u direct inzien in uw persoonlijke omgeving MijnPPF. U kunt de toelichting op de pensioenspecificatie inzien op onze website. U ontvangt de pensioenspecificatie per post vanwege de feestdagen een paar dagen later, namelijk op vrijdag 4 januari.

 • 20 dec

  Verantwoord beleggen: samenwerking

  20 december 2018 – Ruim 70 Nederlandse pensioenfondsen hebben in een convenant vastgelegd dat zij gaan samenwerken met maatschappelijke organisaties, vakbonden en de overheid op het gebied van verantwoord beleggen. Ook Philips Pensioenfonds heeft dit convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB-convenant) ondertekend. Veel pensioenfondsen, waaronder Philips Pensioenfonds, hebben individueel beleid voor verantwoord beleggen. Met het convenant worden krachten gebundeld om negatieve impact op samenleving en milieu binnen de beleggingsportefeuilles van pensioenfondsen te voorkomen en aan te pakken.

  Op de website van de SER leest u meer over het convenant. Hier kunt u informatie terugvinden over de wijze waarop Philips Pensioenfonds het beleid voor verantwoord beleggen (ESG) op dit moment heeft ingericht. Het beleid wordt te zijner tijd aangepast om het volledig in lijn te brengen met het convenant.

 • 14 dec

  Beleidsdekkingsgraad 120,3%

  14 december 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand licht afgenomen van 120,5% eind oktober naar 120,3% eind november. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 15 nov

  Beleidsdekkingsgraad 120,5%

  15 november 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gedaald van 120,7% eind september naar 120,5% eind oktober. De actuele dekkingsgraad nam in de maand oktober af met ruim 4 procentpunten. Dit heeft geleid tot de lichte afname van de beleidsdekkingsgraad, die het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De daling van de actuele dekkingsgraad had een aantal oorzaken. Zo stegen de pensioenverplichtingen van het Fonds door het besluit om de pensioenen per 1 november te indexeren met 0,38%. En door een geringe daling van de rente die wij wettelijk moeten gebruiken om de pensioenverplichtingen te berekenen. Maar de belangrijkste oorzaak van de daling van de dekkingsgraad hield verband met een forse daling van de aandelenmarkten medio oktober.


  Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 13 nov

  Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q3 2018

  13 november 2018 – Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

  Elk kwartaal leggen wij via onze website verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid en nu ook van ons engagement beleid. Lees meer over de uitvoering van het stembeleid en het engagement beleid gedurende het 3e kwartaal van 2018.

 • 06 nov

  Gener@ties tijdens Pensioen3daagse

  6 november 2018 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag op de eerste dag van de landelijke Pensioen3daagse verzonden. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan onder andere de financiële situatie van het Fonds. Ook leest u in deel 2 van onze serie over beleggingen waarin wij beleggen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 30 okt

  Publicatie verslag derde kwartaal 2018

  30 oktober 2018 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2018 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 30 okt

  Extra indexatie pensioenen

  30 oktober 2018 - Philips Pensioenfonds verhoogt de pensioenen op 1 november 2018 met 0,38%. Het gaat om een extra indexatie bovenop de op 1 april 2018 al toegekende 0,22%. Philips Pensioenfonds heeft de ondergrens van de zogenoemde indexatiestaffel verlaagd van 116% naar 110%. Dat betekent dat indexatie van de pensioenen eerder mogelijk is. De besluiten over indexatie zijn genomen in samenhang met afspraken over de nieuwe pensioenregeling die gaat gelden van 2019 tot en met 2021. Lees onze informatie  over de nieuwe pensioenregeling en de indexatiebesluiten.

 • 30 okt

  Generaties is verschenen

  30 oktober 2018–De herfst-editie van ons magazine Generaties is verschenen. Onlangs werden afspraken gemaakt over de pensioenregeling vanaf 2019. Wat er wel en niet verandert, hebben we voor u op een rijtje gezet. Wist u al dat u een extra indexatie van 0,38% krijgt vanaf 1 november dit jaar? U leest hierover op pagina 7. Philips Pensioenfonds wil graag digitaal met u communiceren, omdat wij zo snel belangrijke informatie met u kunnen delen. Maar wat vindt u daarvan? Wij vroegen het een aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Verder in dit nummer: een gesprek met 3 jongeren van het PensioenLab over…. pensioen natuurlijk! Nieuwsgierig? Lees Generaties online.

 • 15 okt

  Beleidsdekkingsgraad 120,7%

  15 oktober 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 120,5% eind augustus naar 120,7% eind september. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 12 okt

  Gepensioneerden steunen KWF

  12 oktober 2018- Philips Pensioenfonds heeft vandaag, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 108.910,57 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Gepensioneerden doneren maandelijks een klein bedrag (vanaf 25 eurocent) per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwf.nl leest u wat er met dit geld gedaan wordt. Als gepensioneerde kunt u ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen met het formulier ‘Bijdrage KWF Kankerbestrijding’.

 • 05 okt

  Verantwoording stembeleid en engagement beleid Q2 2018

  5 oktober 2018 – Philips Pensioenfonds oefent op verschillende manieren invloed uit op bedrijven waarin wij beleggen. Als aandeelhouder in vele ondernemingen hebben wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. En als bedrijven waarin wij beleggen de Global Compact principes schenden, spreken wij deze hierop aan.

  Elk kwartaal leggen wij via onze website verantwoording af over de uitvoering van ons stembeleid en nu ook van ons engagement beleid. Lees meer over de uitvoering van het stembeleid en het engagement beleid gedurende het tweede kwartaal van 2018.

 • 17 sep

  Beleidsdekkingsgraad 120,5%

  17 september 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 120,2% eind juli naar 120,5% eind augustus. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 07 sep

  Onderzoek: wat doen we goed, wat kan er beter?

  7 september 2018 - Philips Pensioenfonds is geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Wat doen we goed, wat kan er beter? Om hier zicht op te krijgen hebben wij een groot aantal pensioenopbouwers en pensioenontvangers gevraagd om deel te nemen aan een onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Kantar TNS. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren. Heeft u een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ontvangen? Dan stellen wij het zeer op prijs als u de moeite neemt om het onderzoek uiterlijk 3 oktober in te vullen.

 • 14 aug

  Beleidsdekkingsgraad 120,2%

  14 augustus 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 119,9% eind juni naar 120,2% eind juli. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 26 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2018

  26 juli 2018 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2018 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 26 jul

  Gener@ties nummer 23 verschenen

  26 juli 2018 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 18 jul

  Nieuws over de pensioenregeling

  18 juli 2018 - Philips heeft onlangs overeenstemming bereikt met de vakbonden (samen: de sociale partners) over de nieuwe pensioenregeling die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. De vakbonden zullen de afspraken ter goedkeuring voorleggen aan hun achterban. De voorgenomen afspraken, die voor 3 jaar gelden, houden in dat de pensioenpremie (24%) en de geambieerde pensioenopbouw (1,85%) niet wijzigen. Ook de ambitie om een geïndexeerd pensioen uit te keren wijzigt niet. Signify volgt de Philips Pensioenregeling en zal de afspraken met vakorganisaties bevestigen. Het Pensioenfonds is voornemens deze pensioenafspraken per 1 januari 2019 te gaan uitvoeren. Daarbij heeft het Fonds het voornemen om de ondergrens van de zogenaamde indexatiestaffel te verlagen van 116% naar het wettelijk minimum van 110% per 1 juli 2018. Daardoor is eerder indexatie van de pensioenen mogelijk. Dit leidt tot het voorgenomen besluit om dit jaar een extra indexatie van 0,38% toe te kennen aan alle aangeslotenen, bovenop de reeds eerder toegekende 0,22%. De totale indexatie zou hiermee in 2018 uitkomen op 0,60%. We spreken bij dit alles over –met elkaar samenhangende- voorgenomen besluiten, omdat het Verantwoordingsorgaan nog in de gelegenheid moet worden gesteld over onderdelen daarvan advies uit te brengen. Op dit moment ligt een adviesaanvraag bij het Verantwoordingsorgaan. Na ontvangst van het advies van het Verantwoordingsorgaan vindt definitieve besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaats.

 • 17 jul

  Beleidsdekkingsgraad 119,9%

  17 juli 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 119,7% eind mei naar 119,9% eind juni. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 21 jun

  Bekijk uw pensioenoverzicht 2018

  21 juni 2018 - U ontvangt deze maand het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht van Philips Pensioenfonds. In het overzicht leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Dit jaar is de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar gegaan. Dat ziet u terug in uw overzicht. Meer weten? Lees meer op het informatieplein Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u uw pensioenoverzicht voortaan alleen nog digitaal ontvangen? Log dan in op MijnPPF en geef uw keuze door op de Profiel-pagina.

 • 18 jun

  Nieuwe regels voor kleine pensioenen

  18 juni 2018 - Per 1 januari 2019 wijzigen de regels voor kleine pensioenen. Voortaan worden kleine pensioenen van € 2 tot € 474,11 bruto per jaar samengevoegd. En komen hele kleine pensioenen van minder dan € 2 euro bruto per jaar te vervallen. Dat is in de wet zo geregeld.

  Klein pensioen tussen € 2 tot € 474,11 bruto per jaar
  Heeft u een klein pensioen tussen € 2 tot € 474,11 bruto per jaar? Dan wordt dit pensioen samengevoegd met pensioen dat u elders opbouwt. Dat betekent dat dit pensioen automatisch wordt overgedragen als u ergens anders gaat werken. Op deze manier behoudt u uw pensioen en is het over minder potjes verdeeld. U hoeft hiervoor niets te doen.

  Klein pensioen van minder dan € 2 bruto per jaar
  Kleine pensioenen van minder dan € 2 bruto per jaar vervallen vanaf 1 januari 2019. Dat mag op grond van de nieuwe regels omdat de administratiekosten voor deze heel kleine pensioenen erg hoog zijn. U heeft bijvoorbeeld zo’n klein pensioen als u maar relatief korte tijd heeft gewerkt bij een werkgever, en daar dus weinig pensioen heeft opgebouwd.

  Heeft u zo’n heel klein pensioen van minder dan € 2 euro bruto per jaar? En wilt u dit behouden? Laat ons dit dan weten vóór 1 januari 2019. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  - U kunt ons vragen om dit op uw bankrekening te storten. Dit noemen we afkoop.
  - U kunt ons vragen om het over te dragen naar uw huidige pensioenuitvoerder. Dit noemen we waardeoverdracht.

 • 15 jun

  Beleidsdekkingsgraad 119,7%

  15 juni 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 119,4% eind april naar 119,7% eind mei. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 13 jun

  Nieuwe privacyverklaring

  24 mei 2018 - Philips Pensioenfonds vindt het zeer belangrijk dat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen wij uit welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U vindt de privacyverklaring hier.

 • 08 jun

  Extra editie Gener@ties verschenen

  8 juni 2018 - Vandaag is een extra editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, verzonden. Hierin geven wij aandacht aan ons net verschenen jaarverslag 2017. Krijgt u een terugblik van de interactieve dialoogsessie, leest u waarom wij niet meer investeren in tabak en vertellen wij u nog één keer over de ingevoerde AVG. Wilt u ook op de hoogte blijven van ons actuele nieuws? Bekijk de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 08 jun

  Nieuwe editie Generaties verschenen

  8 juni 2018 – Een nieuwe editie van ons magazine Generaties is verschenen. Het Jaarverslag 2017 is uit en wij spraken hierover met bestuurders René ter Huurne en Bernard Lindenhovius. Het jaar 2017 was een onverwacht goed jaar. In dit nummer vertellen wij u ook meer over de belangrijkste resultaten van ons onderzoek dat eerder dit jaar plaatsvond. In dit onderzoek vroegen wij naar uw mening over risico's en uw pensioen. En wist u dat Philips Pensioenfonds op de 4e plaats staat van de 15 grootste pensioenfondsen? Dit komt door de hoogte van onze dekkingsgraad. Verder geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen rondom de nieuwe AVG. Dat en nog veel meer leest u in de nieuwe Generaties. Kunt u niet wachten? Kijk online op ons informatieplein Generaties.

 • 05 jun

  Jaarverslag over 2017 is verschenen

  5 juni 2018 - Het jaarverslag 2017 van Philips Pensioenfonds is verschenen. 2017 stond in het teken van een aantrekkende economische groei die ook begin 2018 door heeft gezet. Dit zorgde voor goede rendementen en een stijgende lijn van de dekkingsgraad. Wij geven u een compleet overzicht van wat ontwikkelingen voor Philips Pensioenfonds hebben betekend in het jaar 2017 en blikken kort vooruit naar 2018. Lees het zelf in ons jaarverslag 2017.

 • 28 mei

  Interactieve dialoogsessie 2018

  28 mei 2018 - Op 24 mei vond de eerste interactieve dialoogsessie van Philips Pensioenfonds plaats. Tijdens deze live sessie die via internet te volgen was, gaven Bestuursleden onder andere antwoord op vragen van kijkers. Wilt u meer weten over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds? Bent u benieuwd naar de actuele ontwikkelingen bij het Fonds? Kijk dan naar de opname van onze interactieve dialoogsessie.

 • 14 mei

  Beleidsdekkingsgraad 119,4%

  14 mei 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 119,0% eind maart naar 119,4% eind april. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 08 mei

  Verantwoording stemgedrag Q1 2018

  8 mei 2018 - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van 2018.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 01 mei

  Pensioenbetaling op 2 mei

  1 mei 2018 - Deze maand vindt de betaling van uw pensioen plaats op woensdag 2 mei, omdat op 1 mei bij banken geen betalingsverkeer plaatsvindt. Dit is omdat op 1 mei de Dag van de Arbeid wordt gevierd. Het tijdstip waarop uw pensioen wordt bijgeschreven op uw rekening verschilt per bank.

 • 27 apr

  Gener@ties nummer 22 verschenen

  26 april 2018 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 26 apr

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2018

  26 april 2018 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2018 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 24 apr

  Pensioenoverzicht gepensioneerden verstuurd

  24 april 2018 - De pensioenoverzichten 2018 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. U ontvangt uw pensioenoverzicht dit jaar wat later dan u van ons gewend bent. U ontvangt uw overzicht op 24 april. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2018. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. 

 • 17 apr

  Beleidsdekkingsgraad 119,0%

  17 april 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 118,6% eind februari naar 119,0% eind maart. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 23 mrt

  Gedeeltelijke indexatie pensioenen

  23 maart 2018 - Philips Pensioenfonds verhoogt de pensioenen per 1 april 2018 met 0,22%. Het gaat om een gedeeltelijke indexatie. Het Bestuur zegt hierover: “Wij realiseren ons dat deze verhoging nog beperkt is. Maar - afgezet tegen de minder positieve verwachting van een jaar geleden - is het wat ons betreft een mooie stap in de goede richting”. De verhoging van pensioen geldt voor zowel de huidige medewerkers die pensioen opbouwen als voor de pensioenontvangers en premievrije polishouders. Iedereen die pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds is per brief of per e-mail geïnformeerd over het indexatiebesluit. Heeft u pensioen bij het Fonds en wilt u meer weten over de ontwikkelingen bij Philips Pensioenfonds? Of wilt u vragen stellen aan het Bestuur? Meldt u dan hier aan voor de interactieve dialoogsessie op 24 mei. Wilt u meer lezen over de indexatie van de pensioenen, gaat u dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 14 mrt

  Beleidsdekkingsgraad 118,6%

  14 maart 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 118,0% eind januari naar 118,6% eind februari. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 07 mrt

  Philips Pensioenfonds in hall-of-fame van vredesorganisatie PAX

  7 maart 2018 – Vandaag publiceerde vredesorganisatie PAX de uitkomst van hun jaarlijkse onderzoek ‘Don't Bank on the Bomb’. Het jaarlijkse onderzoek van PAX laat zien dat er steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn die niet langer investeren in producenten van kernwapens. Daarbij plaatsen zij jaarlijks een aantal organisaties in de ‘hall-of-fame’ van organisaties die iedere betrokkenheid bij kernwapenproductie uitsluiten. Philips Pensioenfonds is in het meest recente rapport opnieuw één van de organisaties in de hall-of-fame.

  In de februari-editie van ons magazine Generaties leest u meer over de erkenning die het Fonds krijgt voor ons duurzaam beleggingsbeleid.

 • 14 feb

  Beleidsdekkingsgraad 118,0%

  14 februari 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 117,2% eind december naar 118,0% eind januari. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 14 feb

  Verantwoording stemgedrag Q4 2017

  14 februari 2018 - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van 2017.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 30 jan

  Gener@ties nummer 21 verschenen

  30 januari 2018 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 26 jan

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2017

  26 januari - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2017 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 15 jan

  Beleidsdekkingsgraad 117,2%

  15 januari 2018 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 116,5% eind november naar 117,2% eind december. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 08 jan

  Risicobereidheidsonderzoek: geef uw mening

  8 januari 2018 - Philips Pensioenfonds voert in januari 2018 een risicobereidheidsonderzoek uit. Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt om hieraan deel te nemen. Maak van deze uitnodiging gebruik, want het is voor ons belangrijk om te weten hoe onze deelnemers denken over pensioen en risico’s! Zo kunnen we in ons (beleggings)beleid rekening houden met wat u als deelnemer vindt!
  Meer weten? Lees de vragen en antwoorden over het risicobereidheidsonderzoek. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Ga dan met uw gebruikersnaam en wachtwoord via deze link direct naar het online onderzoek.

 • 22 dec

  Indexatiebesluit begin 2018

  22 december 2017 - Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen te verhogen in verband met prijsstijgingen. Het is dan ook een positieve ontwikkeling dat de beleidsdekkingsgraad in de voorbije maanden een stijgende lijn heeft laten zien. Eind november was de beleidsdekkingsgraad 116,5%. Bij deze beleidsdekkingsgraad (eind 2017) is een kleine, gedeeltelijke indexatie van de pensioenen mogelijk. Dat geldt voor de ingegane pensioenen van onze huidige pensioenontvangers, maar ook voor de opgebouwde pensioenen van (ex-)Philips-medewerkers die nog niet met pensioen zijn. Graag gaan wij in op vier veelgestelde vragen over indexatie en de besluitvorming daarover.

  Wanneer is indexatie mogelijk?
  In de indexatiestaffel van Philips Pensioenfonds is vastgelegd wanneer indexatie kan plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad, die weergeeft hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van het Fonds. Volledige indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 123% of hoger. Gedeeltelijk indexatie als de beleidsdekkingsgraad tussen de 116% en 123% ligt. In bijzondere gevallen kan het Algemeen Bestuur afwijken van de indexatiestaffel.

  Wat kost indexatie eigenlijk?
  Het indexeren van de pensioenen is duur. Als de pensioenen met 1% worden verhoogd, dan nemen de pensioenverplichtingen van Philips Pensioenfonds toe met ongeveer 160 miljoen euro.

  Waarom is Philips Pensioenfonds voorzichtig met indexeren?
  Met een ondergrens van 116% is Philips Pensioenfonds voorzichtiger dan wettelijk vereist. Wettelijk gezien zou namelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% geïndexeerd mogen worden. Zoals hierboven vermeld, heeft Philips Pensioenfonds de ambitie dat uw pensioen meegroeit met prijsstijgingen. Maar we vinden het ook belangrijk dat de kans op een verlaging van uw pensioen zo klein mogelijk is. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe kleiner die kans. Daarom willen we pas geld besteden aan indexatie, als we een buffer hebben opgebouwd die iets hoger is dan wettelijk vereist. Het beleid van Philips Pensioenfonds lijkt misschien voor met name pensioenontvangers minder gunstig. Zij voelen niet of minder indexeren namelijk direct in hun portemonnee. Dat geldt echter ook voor een verlaging van de pensioenen, dus voorzichtigheid is juist ook voor hen belangrijk. Philips Pensioenfonds heeft de pensioenen, in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen, nog nooit hoeven te verlagen. Dat geeft aan dat deze voorzichtige beleidskeuze tot nu toe ook heeft gewerkt.

  Wanneer ontvangt u informatie over het indexatiebesluit 2018?
  In het eerste kwartaal van 2018 neemt het Algemeen Bestuur het besluit of uw pensioen in 2018 kan worden verhoogd en zo ja met welk percentage. Een eventuele verhoging wordt dan per 1 april verwerkt in uw pensioen. Alle belanghebbenden krijgen in maart 2018 persoonlijk bericht over het besluit.

 • 22 dec

  Gewijzigd netto pensioen in 2018

  22 december 2017 - Begin januari ontvangt u uw eerste pensioen van 2018. Het pensioen dat u op uw rekening gestort krijgt, wijkt licht af van uw netto pensioenbedrag in 2017. Dit komt door de nieuwe belastingregels en bedragen die door de overheid zijn vastgesteld. Als pensioenfonds passen we deze regels toe, maar we hebben hier zelf geen invloed op.

  Hoeveel lager of hoger uw pensioen is, hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen. In de meeste gevallen is de netto pensioenuitkering iets lager geworden. Dit komt door het verhogen van de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet.

  Soms is de netto pensioenuitkering hoger. Dit komt door het verlengen van de inkomensgrenzen in de eerste drie belastingschijven. Ook is de loonheffing in het hoogste belastingtarief (vierde schijf) verlaagd. Daarnaast zijn de algemene heffingskorting en ouderenkorting verhoogd.

  Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Leest u dan de toelichting pensioenspecificatie. U ontvangt uw pensioenspecificatie voordat uw pensioen van januari 2018 wordt betaald. Ook op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen.

 • 21 dec

  Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

  21 december 2017 - Vanaf 1 januari 2018 bouwt u pensioen op met een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit is het gevolg van een wettelijke (fiscale) wijziging per 1 januari 2018, waaraan alle pensioenregelingen in Nederland moeten voldoen. Philips en de vakorganisaties moesten kiezen uit ofwel het verlagen van het opbouwpercentage, ofwel het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Zij hebben voor dit laatste gekozen. Hiermee sluit uw pensioenregeling aan bij de belastingregels van de overheid. 
  Het pensioen dat u tot 1 januari 2018 bij Philips Pensioenfonds heeft opgebouwd, gaat in principe nog steeds in op 67 jaar. U kunt nog steeds zelf kiezen wanneer u uw pensioen in wilt laten gaan. Ook de andere keuzemogelijkheden binnen de pensioenregeling blijven bestaan. Lees alles 

 • 14 dec

  Beleidsdekkingsgraad 116,5%

  14 december 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 115,7% eind oktober naar 116,5% eind november. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 07 dec

  Verantwoordingsorgaan: inrichting en overleg

  7 december 2017 - Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de wijze waarop dit is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan vanuit de wet bepaalde adviesrechten. In de Statuten van Philips Pensioenfonds is vastgelegd welke rol het Verantwoordingsorgaan heeft en hoe het Verantwoordingsorgaan is samengesteld en ingericht. Wij hebben verschillende vragen gekregen over de inrichting van en het overleg met het Verantwoordingsorgaan. Daarom vindt u hier een uitleg over de rol en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur en het Verantwoordingsorgaan.

 • 16 nov

  Verantwoording stemgedrag Q3 2017

  16 november 2017 - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het derde kwartaal van 2017.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 14 nov

  Beleidsdekkingsgraad 115,7%

  14 november 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 114,8% eind september naar 115,7% eind oktober. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 31 okt

  Najaarseditie Generaties verschenen

  31 oktober 2017 – De najaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen. In het kader van de Pensioen3daagse besteden wij aandacht aan de levensgebeurtenissen waarbij u iets moet doen voor uw pensioen. Denk daarbij aan scheiden of veranderen van baan. Daarnaast is er in deze editie aandacht voor duurzaam beleggen: Philips Pensioenfonds en vermogensbeheerder BlackRock vertellen u waarom dit betere kansen biedt voor uw pensioen. U leest bovendien welke invloed de rente heeft op uw pensioen en waarom de stijgende levensverwachting belangrijk is voor uw financiële toekomstplannen. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 31 okt

  Gener@ties nummer 20 verschenen

  31 oktober 2017 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat veranderingen in uw persoonlijke situatie betekenen voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 31 okt

  Publicatie verslag derde kwartaal 2017

  31 oktober - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2017 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds. 

 • 13 okt

  Beleidsdekkingsgraad 114,8%

  15 oktober 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 114,0% eind augustus naar 114,8% eind september. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 12 okt

  Gepensioneerden steunen KWF

  12 oktober 2017- Philips Pensioenfonds heeft vandaag, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 110.772,72 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Gepensioneerden van Philips doneren maandelijks een klein bedrag (vanaf 25 eurocent) per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwfkankerbestrijding.nl leest u wat er met dit geld gedaan wordt. Als Philips-gepensioneerde kunt u ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen met het formulier ‘Bijdrage KWF Kankerbestrijding’.

 • 11 okt

  Pensioenfondsen beleggen duurzamer

  11 oktober 2017 - De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) maakt zich er sterk voor dat beleggers niet alleen rekening houden met financiële aspecten, maar ook met sociale criteria en milieubelangen. Zij neemt daarom jaarlijks onder de loep in hoeverre pensioenfondsen duurzaam beleggen. Onlangs verscheen het rapport met de bevindingen voor het jaar 2017. VBDO stelde vast dat pensioenfondsen stappen hebben gezet op het gebied van duurzaam beleggen, met name pensioenfondsen die voorheen een lage score behaalden.

  Score Philips Pensioenfonds licht verbeterd ten opzichte van 2016
  Philips Pensioenfonds nam in 2017 deel aan het onderzoek. De score die Philips Pensioenfonds behaalde in het onderzoek, steeg ten opzichte van 2016 (van 2,9 naar 3,0). Philips Pensioenfonds neemt daarmee een 22-ste plaats in op de ranglijst van pensioenfondsen die duurzaam beleggen. Deze positie is, ondanks de verbeterde score, twee plaatsen lager dan de positie in 2016. Dit kwam doordat een paar andere pensioenfondsen een sterkere stijging realiseerden. In 2017 werd een nieuwe score geïntroduceerd die gebaseerd is op sterren. Philips Pensioenfonds behaalde twee sterren, net als 15 andere pensioenfondsen.

  PAX: Philips Pensioenfonds in hall-of-fame
  Naast VBDO zijn er ook andere organisaties die jaarlijks het beleid van grote beleggers toetsen aan bepaalde ESG-criteria. Zo onderzoekt vredesorganisatie PAX jaarlijks de financiering van kernwapenproductie. Daarbij plaatsen zij jaarlijks een aantal organisaties in de ‘hall-of-fame’ van organisaties die iedere betrokkenheid bij kernwapenproductie uitsluiten. Philips Pensioenfonds was in 2017 opnieuw één van de organisaties in deze hall-of-fame.

  Informatie over ESG-beleid van Philips Pensioenfonds
  VBDO is van mening dat alle Nederlandse pensioenfondsen hun deelnemers duidelijk moeten maken of zij het pensioenvermogen investeren op een duurzame manier en hoe dit gebeurt. Philips Pensioenfonds vindt het ook van belang om daar inzicht in te geven. Meer informatie over het ESG-beleid van Philips Pensioenfonds vindt u op het informatieplein ‘Maatschappelijk bewust beleggen’. Hier leest u ook elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid. Door gebruik te maken van het stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

 • 10 okt

  Pensioenreglement gewijzigd

  10 oktober 2017 -  In het pensioenreglement is precies beschreven hoe uw pensioenregeling in elkaar zit. Per 1 juli 2017 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in het reglement:


  • De rekenregels waarmee Philips Pensioenfonds uw pensioen berekent, de actuariële factoren, zijn per 1 juni aangepast;
  • De premie voor de Anw-hiaatverzekering is per 1 juni omhoog gegaan;
  • Tot 1 januari 2017 kon u het ingangsmoment van uw pensioen alleen uitstellen wanneer u werkzaam was. Dit zogenoemde doorwerkvereiste is afgeschaft.


  Kijk in uw pensioenreglement in de downloads of er voor u iets is gewijzigd.

 • 27 sep

  Vergeten pensioen?

  27 september 2017 - In de media is deze week veel aandacht voor het zogenoemde vergeten pensioen. Onlangs schreven wij een bericht over het speurwerk dat Philips Pensioenfonds verricht om pensioengerechtigden op te sporen. Hieronder leest u ons eerdere bericht .  5 juli 2017 - Pensioenfondsen krijgen regelmatig te maken met pensioengerechtigden die onvindbaar zijn. Dat betekent dat een pensioenfonds pensioen wil gaan uitbetalen, maar niet in contact kan komen met degene die er recht op heeft. De Consumentenbond heeft hier afgelopen week aandacht aan besteed. Ook de medewerkers van Philips Pensioenfonds moeten soms het nodige speurwerk verrichten om de pensioengerechtigde op te sporen. Bijvoorbeeld omdat iemand naar het buitenland is verhuisd en geen adreswijziging aan het pensioenfonds heeft doorgegeven.

  Wanneer iemand AOW ontvangt, proberen we in zo’n geval de gegevens via de Sociale Verzekeringsbank te achterhalen. Ook zoeken we naar gegevens op internet en schrijven de ambassade aan als we weten naar welk land iemand is verhuisd. Natuurlijk blijven we regelmatig de Basisregistratie Personen van de gemeente controleren voor het geval de pensioengerechtigde weer naar Nederland terugkeert.

  Wij vergeten uw pensioen dus niet en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het pensioengeld terecht komt waar het hoort. Vergeet u uw pensioen ook niet? U kunt in MijnPPF altijd controleren of uw gegevens nog actueel zijn. En een eventuele adreswijziging in of naar het buitenland kunt u direct doorgeven.

 • 15 sep

  Beleidsdekkingsgraad 114,0%

  15 september 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 113,2% eind juli naar 114,0% eind augustus. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 29 aug

  Inschrijving dialoogsessies geopend

  28 augustus 2017 - Bent u benieuwd naar de actuele ontwikkelingen bij uw Pensioenfonds? Of wilt u meer informatie over uw pensioensituatie? Dit najaar kunt u hierover praten met bestuursleden van Philips Pensioenfonds en met medewerkers van de Klantenservice. U kunt zich nu inschrijven voor een van de dialoogsessies in Eindhoven (2 oktober), Drachten (10 oktober) of Amsterdam (7 november).

 • 15 aug

  Beleidsdekkingsgraad 113,2%

  15 augustus 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 112,5% eind juni naar 113,2% eind juli. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 07 aug

  Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2017

  7 augustus 2017 - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het tweede kwartaal van 2017.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 27 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2017

  27 juli 2017 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2017 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 27 jul

  Gener@ties nummer 19 verschenen

  27 juli 2017 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat dat betekent voor uw pensioen. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 14 jul

  Beleidsdekkingsgraad 112,5%

  14 juli 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 111,7% eind mei naar 112,5% eind juni. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 12 jul

  Nieuw in de Pensioenplanner

  12 juli 2017 - Wilt u meer of minder gaan werken? Of gaat u uit dienst bij Philips? Dan kunt u nu in de Pensioenplanner op MijnPPF berekenen wat de gevolgen daarvan zijn voor uw pensioensituatie. U vindt de nieuwe rekentools onder de buttons ‘Meer of minder werken’ en ‘Beëindiging dienstverband’. Een besluit om meer of minder te gaan werken, of om te stoppen met werken, maakt u in afstemming met uw werkgever.

 • 10 jul

  Samenstelling beleggingen gewijzigd

  10 juli 2017 - Philips Pensioenfonds heeft de samenstelling van de beleggingsportefeuille met vastrentende waarden gewijzigd. Deze portefeuille bevat grotendeels relatief ‘veilige’ beleggingen, namelijk staatsobligaties binnen en buiten Europa. Echter ook staatsobligaties kunnen in waarde dalen als zich problemen voordoen in een land. Denk daarbij aan economische problemen of aan onverwachte politieke ontwikkelingen. Om het effect van problemen in één land op de totale portefeuille te verkleinen, heeft Philips Pensioenfonds ervoor gekozen om een grotere spreiding over verschillende landen aan te brengen. Dat draagt over de lange termijn bij aan een beter pensioenresultaat. Lees hier meer over deze wijziging.

 • 05 jul

  Vergeten pensioen?

  5 juli 2017 - Pensioenfondsen krijgen regelmatig te maken met pensioengerechtigden die onvindbaar zijn. Dat betekent dat een pensioenfonds pensioen wil gaan uitbetalen, maar niet in contact kan komen met degene die er recht op heeft. De Consumentenbond heeft hier afgelopen week aandacht aan besteed. Ook de medewerkers van Philips Pensioenfonds moeten soms het nodige speurwerk verrichten om de pensioengerechtigde op te sporen. Bijvoorbeeld omdat iemand naar het buitenland is verhuisd en geen adreswijziging aan het pensioenfonds heeft doorgegeven.

  Wanneer iemand AOW ontvangt, proberen we in zo’n geval de gegevens via de Sociale Verzekeringsbank te achterhalen. Ook zoeken we naar gegevens op internet en schrijven de ambassade aan als we weten naar welk land iemand is verhuisd. Natuurlijk blijven we regelmatig de Basisregistratie Personen van de gemeente controleren voor het geval de pensioengerechtigde weer naar Nederland terugkeert.

  Wij vergeten uw pensioen dus niet en doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het pensioengeld terecht komt waar het hoort. Vergeet u uw pensioen ook niet? U kunt in MijnPPF altijd controleren of uw gegevens nog actueel zijn. En een eventuele adreswijziging in of naar het buitenland kunt u direct doorgeven.

 • 26 jun

  Samenvatting herstelplan gepubliceerd

  26 juni 2017 - Philips Pensioenfonds heeft dit jaar opnieuw een herstelplan opgesteld, omdat het Fonds per eind 2016 te weinig financiële reserves had. Recent heeft de toezichthouder, De Nederlandsche Bank, ingestemd met het ingediende herstelplan. U vindt op onze website nu een samenvatting van het herstelplan. Hierin leest u wat het herstelplan is, welke uitgangspunten zijn gebruikt en wat de inhoud van het herstelplan zegt.

 • 23 jun

  Bekijk uw pensioenoverzicht 2017

  23 juni 2017 - Wanneer u bij Philips werkt, heeft u deze maand het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In het UPO leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Het UPO heeft dit jaar een nieuw jasje gekregen en is vereenvoudigd. Meer weten? Lees meer op het informatieplein Uniform Pensioenoverzicht. Wilt u uw pensioenoverzicht voortaan alleen nog digitaal ontvangen? Log dan in op MijnPPF en geef uw keuze door op de Profiel-pagina.

 • 15 jun

  Beleidsdekkingsgraad 111,7%

  15 juni 2017 - De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds is de afgelopen maand gestegen van 111,0% eind april naar 111,7% eind mei. Bekijk de grafiek om te zien wat het maandelijkse verloop is van de actuele dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. U kunt in de grafiek ook zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 12 jun

  Nieuwe Directeur Pensioenen

  12 juni 2017 - Per 1 juli 2017 treedt Mike Pernot (49) in dienst bij Philips Pensioenfonds als Directeur Pensioenen en uitvoerend bestuurder. In deze functie volgt hij Jan Kuijsten op die, na bijna 26 jaar, per 1 juni 2017 Philips Pensioenfonds heeft verlaten. Als bestuurder zijn de primaire aandachtsgebieden van Mike Pernot pensioen- en actuariële zaken en pensioencommunicatie.

  Mike Pernot heeft ruim 25 jaar gewerkt voor Aon Hewitt. Hij is daar adviserend actuaris van diverse ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen van verschillende omvang. Daarnaast certificeert Mike tien pensioenfondsen. Verder is hij betrokken bij de totstandkoming van pensioenregelingen binnen enkele bedrijfstakken en diverse grote ondernemingen. Ook vervult Mike een actieve rol binnen enkele commissies en werkgroepen van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, waaronder de Commissie Pensioenen. Hij heeft veel kennis van en ervaring met de financiering van pensioenregelingen en pensioenfondsen.

  In de achterliggende jaren heeft Mike ook Philips Pensioenfonds op met name actuarieel gebied geadviseerd. Met de historische kennis die hij daarbij van Philips Pensioenfonds heeft opgedaan, zal hij zijn rol snel volwaardig kunnen vervullen.

  Op het informatieplein ‘Organisatiestructuur’ vindt u meer informatie over de samenstelling van het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds.

 • 29 mei

  Gener@ties nummer 18 verschenen

  29 mei 2017 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer alles over het jaarverslag en de kosten die Philips Pensioenfonds maakt. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 26 mei

  Jaarverslag 2016 verschenen

  26 mei 2016 - Het jaarverslag 2016 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het jaarverslag.

 • 26 mei

  Voorjaarseditie Generaties verschenen

  26 mei 2017 – De voorjaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor het jaarverslag dat vandaag verschijnt: twee bestuursleden kijken terug op het jaar 2016. En we besteden aandacht aan de tegenstellingen tussen jong en oud, die in de landelijke pensioendiscussie steeds weer opduiken. U leest bovendien wat de belangrijkste cijfers van het Philips flex pensioen zijn en waarom u ook aan uw pensioen moet denken bij de geboorte van een kindje. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 15 mei

  Dekkingsgraad april 2017

  15 mei 2017 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg 111,0% per 30 april. De grafiek op het informatieplein 'Financiele positie' laat het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad zien. U kunt ook in de grafiek zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 15 mei

  Verantwoording stemgedrag eerste kwartaal 2017

  15 mei 2017  - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van 2017.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met het milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 28 apr

  Gener@ties nummer 17 verschenen

  28 april 2017 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en wat dat betekent voor uw pensioen.Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 28 apr

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2017

  28 april 2017 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2017 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 18 apr

  Dekkingsgraad maart 2017

  18 april 2017 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 110,3%. De grafiek op het informatieplein 'Financiele positie' laat het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad zien. U kunt ook in de grafiek zien wat het gevolg is voor uw pensioen als de beleidsdekkingsgraad zich op een bepaald niveau bevindt.

 • 11 apr

  Verantwoording stemgedrag vierde kwartaal 2016

  11 april 2017  - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van 2016.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met milieu (environment), sociale (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) aspecten. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 30 mrt

  Pensioenoverzicht gepensioneerden verstuurd

  30 maart 2017 - De pensioenoverzichten 2017 zijn verstuurd naar iedereen die pensioen ontvangt. In de eerste week van april ontvangt u dit pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht staat informatie over de hoogte van het pensioen per 1 april 2017. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. 

 • 24 mrt

  Indexatiebesluit 2017

  24 maart 2017 - Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft besloten om in 2017 uw pensioen niet te verhogen door indexatie. Dit betekent geen verhoging met de prijsinflatie en geen indexatie voor het verschil tussen de loon- en prijsinflatie (dit laatste kan aan de orde zijn voor pensioenopbouwers).

  Prijsinflatie (in 2016: 1,6%)
  In lijn met de zogenoemde indexatiestaffel van het Fonds, heeft het Bestuur besloten uw pensioen dit jaar niet te verhogen met de prijsinflatie. De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds was per 28 februari 2017 namelijk 109,6%. Dat is ruim onder de 116%, de ondergrens voor het toekennen van gedeeltelijke indexatie. 

  Loon- min prijsinflatie 

  Voor pensioenopbouwers geldt dat het opgebouwde pensioen dit jaar ook niet kan worden verhoogd door indexatie op basis van het verschil tussen loon- en prijsinflatie. Het Algemeen Bestuur heeft namelijk vastgesteld dat de pensioenopbouw tot 2019 niet voldoende zeker is gesteld. Daarom kan de zogenoemde premiereserve niet aangesproken worden voor indexatie. 

  Persoonlijke informatie

  Alle aangeslotenen van het Fonds zijn per brief geïnformeerd over het indexatiebesluit. Wilt u weten hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en welke overwegingen het Algemeen Bestuur heeft meegenomen in het indexatiebesluit? Bekijk dan de video: www.philipspensioenfonds.nl/2017. Meer weten over het indexatiebesluit? Ga dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid.

 • 15 mrt

  Dekkingsgraad februari 2017

  15 maart 2017 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 28 februari 109,6%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 14 mrt

  Aanpassing beleggingsmix Philips Pensioenfonds ter voorbereiding op stijging rente

  15 maart 2017 - Renteontwikkelingen zijn van grote invloed op Philips Pensioenfonds. Zowel op de pensioenverplichtingen als op het vermogen. De rente bevindt zich al geruime tijd op een laag niveau en Philips Pensioenfonds ziet een aantal redenen om aan te nemen dat deze de komende jaren gaat stijgen. Het Fonds heeft daarom recent een aanpassing aangebracht in de beleggingsmix om hierop voorbereid te zijn. Deze aanpassing houdt in dat de beleggingen in vastrentende waarden zijn verminderd, omdat deze beleggingen bij een stijgende rente in waarde dalen. De vrijgekomen gelden zijn herbelegd in beleggingen die minder invloed ondervinden van een rentestijging. We verwachten hiermee de indexatiekansen te vergroten. Lees hier meer over deze aanpassing.

 • 14 feb

  Dekkingsgraad januari 2017

  14 februari 2017 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 januari 108,7%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 03 feb

  Uitslag verkiezingen VO

  3 februari 2017 - Meer dan 1.800 medewerkers van Philips hebben afgelopen najaar gestemd voor een nieuw lid namens de pensioenopbouwers in het Verantwoordingsorgaan. Christiane van der Wateren (42) is gekozen tot nieuw lid van het Verantwoordingsorgaan. Karin Aalbertsen (38) is aangewezen als plaatsvervangend lid.

  Lees meer over de drijfveren van Christiane en Karin om een rol te vervullen in het Verantwoordingsorgaan.

 • 30 jan

  Gener@ties nummer 16 verschenen

  27 januari 2017 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer alles over het derde kwartaal in cijfers. U kunt ook stemmen op de poll, een video bekijken over wat Philips Pensioenfonds voor u doet en lezen wat andere deelnemers aan het fonds bezighoudt. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 27 jan

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2016

  27 januari 2017 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2016 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie' vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 13 jan

  Dekkingsgraad december 2016

  13 januari 2017 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 108,0%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 06 jan

  Nieuwjaarseditie Generaties verschenen

  6 januari 2017 – De nieuwjaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor solidariteit en de verschillen tussen jong en oud. Wij vroegen deelnemers te reageren op de stelling 'Jong en oud gunnen elkaar weinig als het gaat om pensioen'. Wij stellen ook onze nieuwe bestuursleden aan u voor. En met de bestuursleden die afscheid nemen kijken we terug op bijna 33 jaar bestuurservaring. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 06 jan

  Reactie op discussienota ‘splitsing pensioenfonds’

  6 januari 2016 - De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) heeft een discussienota uitgebracht over de splitsing van Philips Pensioenfonds. De FPVG geeft daarin aan een voorstander te zijn van het opsplitsen van Philips Pensioenfonds in een pensioenfonds voor de huidige Philips-medewerkers en een pensioenfonds voor voormalige Philips-medewerkers, waaronder de gepensioneerden. In dit bericht leest u de reactie van het Algemeen Bestuur op het verschijnen van de discussienota.


  Vraag over splitsing is niet nieuw
  De vraag naar het al dan niet splitsen van het Fonds is voor het Bestuur niet nieuw. Deze vraag is in het verleden al diverse malen in het Bestuur aan de orde geweest. Tot nu toe heeft het Bestuur steeds geconcludeerd dat het beter is het Fonds niet te splitsen. Maar er is alle reden dit standpunt van tijd tot tijd te evalueren. Het Bestuur heeft de FPVG daarom laten weten de FPVG op korte termijn uit te zullen nodigen om de discussienota toe te lichten. De inzichten van de FPVG zullen worden meegenomen bij de eerstvolgende evaluatie.


  Welke punten zijn van belang voor de discussie?
  Bij de vraag of het voordelen heeft het Pensioenfonds te splitsen, zijn uiteraard ook de ontwikkelingen in het kader van de discussie over het nieuwe pensioenstelsel van belang. Bovendien is een splitsing een complex vraagstuk waarbij allerlei principiële vragen naar boven komen. Een van die vragen is hoe wordt bepaald welk deel van het pensioenvermogen toekomt aan het 'pensioenfonds voor voormalige Philips-medewerkers' en welk deel aan het 'pensioenfonds voor huidige Philips-medewerkers'. Het spreekt voor zich dat het Bestuur bij het beoordelen van deze kwestie de belangen van alle stakeholders van het Fonds op evenwichtige wijze zal wegen.

 • 29 dec

  Gewijzigd netto pensioen in 2017

  29 december 2016 - Begin januari ontvangt u uw eerste pensioen van 2017. Het pensioen dat u op uw rekening gestort krijgt, wijkt licht af van uw netto pensioenbedrag in 2016. Hoeveel lager of hoger uw pensioen is, hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen. Ontvangt u elke maand een netto pensioenuitkering tot ongeveer € 1.500? Dan is uw pensioen in 2017 iets hoger geworden. Krijgt u elke maand meer dan € 1.500? Dan is de netto pensioenuitkering iets lager geworden. Dit komt door de nieuwe belastingregels en bedragen die door de overheid zijn vastgesteld. Als pensioenfonds passen we deze regels toe, maar we hebben hier zelf geen invloed op. Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Leest u dan de toelichting pensioenspecificatie. U ontvangt uw pensioenspecificatie voordat uw pensioen van januari 2017 wordt betaald. Ook op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen.

 • 15 dec

  Reactie op standpunt FPVG

  15 december 2016 - Eerder dit jaar heeft Philips Pensioenfonds besloten om de premieberekening voor de jaarlijkse pensioenopbouw aan te passen. Anders dan beweerd door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) in een persbericht, bevestigt het Bestuur van Philips Pensioenfonds dat het besluit zorgvuldig en evenwichtig is en geheel conform de Pensioenwet.

  Door het besluit komt een einde aan de ongewenste situatie dat Philips-medewerkers via hun pensioenpremie meer bijdragen aan het financiële herstel van Philips Pensioenfonds dan de gepensioneerden. Vanaf 2016 gaan alle deelnemers gelijk bijdragen; het herstel zal door de beleggingsresultaten gerealiseerd worden, zoals bij de meeste pensioenfondsen in Nederland. Een extra premie-opslag voor werknemers zou niet alleen onrechtvaardig zijn, maar ook tot een onherstelbare verlaging van de pensioenopbouw van de huidige Philips-medewerkers kunnen leiden. Het standpunt van de FPVG is aldus enigszins eenzijdig.

  Het besluit heeft nauwelijks invloed op de dekkingsgraad (0,1%-punt in 2016) en daarmee op de indexatiekansen van alle deelnemers. Het gaat hooguit om een verschil van enkele dubbeltjes per 1.000 euro pensioen. Ook hier worden de werknemers en gepensioneerden gelijk behandeld. Tegelijkertijd zijn de indexatiekansen door een ander onderdeel van hetzelfde besluit juist groter geworden.

  Philips Pensioenfonds streeft naar indexatie van de pensioenen van alle deelnemers. Door de lage rente kunnen, net als bij de meeste pensioenfondsen in Nederland, de pensioenen van onze deelnemers helaas al langer niet gecorrigeerd worden voor inflatie. Dat treft - in tegenstelling tot de suggestie die door de Federatie wordt gewekt - alle deelnemers, of die nu nog in actieve dienst van Philips zijn of niet.

  Het Bestuur van Philips Pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers namens werknemers, gepensioneerden en de werkgever, aangevuld met 4 onafhankelijke bestuurders. Het Bestuur behartigt de belangen van alle deelnemers en heeft dit besluit unaniem genomen, na vastgesteld te hebben dat dit binnen de Pensioenwet past. Wilt u meer informatie over het voorgaande? Klik dan hier.

 • 14 dec

  Dekkingsgraad november 2016

  14 december 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 november 107,8%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 25 nov

  Gepensioneerden steunen KWF

  25 november 2016- Philips Pensioenfonds heeft deze week, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 114.353,75 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Zo’n 12.000 gepensioneerden van Philips doneren maandelijks een klein bedrag van gemiddeld 80 eurocent per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwfkankerbestrijding.nl leest u meer over wat er met dit geld gedaan wordt. Als Philips-gepensioneerde kunt u ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen met het formulier ‘Bijdrage KWF Kankerbestrijding’.

 • 22 nov

  Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

  22 november 2016 - Philips Pensioenfonds zoekt een lid voor het Verantwoordingsorgaan namens de werknemers. Hiervoor vinden verkiezingen plaats. Wie bij Philips werkt, mag een stem uitbrengen voor een nieuwe vertegenwoordiger namens de werknemers. Stemmen is mogelijk tot en met 15 december 2016. Lees meer.

 • 15 nov

  Pensioenoverzicht gepensioneerden verstuurd

  15 november 2016 - De pensioenoverzichten 2016 zijn half november verstuurd aan alle pensioenontvangers. Op het pensioenoverzicht vindt u de pensioenbedragen per 1 november 2016. En de bedragen waar uw eventuele partner recht op heeft als u komt te overlijden. Ook vindt u meer informatie over de risico’s die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen over het pensioenoverzicht. 

 • 14 nov

  Dekkingsgraad oktober 2016

  14 november 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 oktober 107,8%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 11 nov

  Pensioenfondsen beleggen duurzaam

  11 november 2016 - De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) maakt zich er sterk voor dat beleggers niet alleen rekening houden met financiële aspecten, maar ook met sociale criteria en milieubelangen. Zij neemt daarom jaarlijks onder de loep in hoeverre pensioenfondsen duurzaam beleggen. Onlangs verscheen het rapport met de bevindingen voor het jaar 2016. Philips Pensioenfonds nam ook deel aan dit onderzoek en neemt een twintigste plaats in op de ranglijst van pensioenfondsen die duurzaam beleggen.

  VBDO is van mening dat alle Nederlandse pensioenfondsen hun deelnemers duidelijk moeten maken of zij het pensioenvermogen investeren op een duurzame manier en hoe dit gebeurt. Philips Pensioenfonds vindt het ook van belang om daar inzicht in te geven. Meer informatie over het ESG-beleid van Philips Pensioenfonds vindt u op het informatie plein ‘Maatschappelijk bewust beleggen’. Hier leest u ook elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid. Door gebruik te maken van het stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

 • 09 nov

  Effect verkiezing Donald Trump op financiële markten

  9 november 2016 - Vandaag is – tegen de verwachtingen van de peilingen in – Donald Trump gekozen tot nieuwe president van de Verenigde Staten. Deze onverwachte verkiezingsuitslag heeft direct geleid tot bewegingen op financiële markten. Philips Pensioenfonds ondervindt als grote belegger direct invloed hiervan: het heeft gevolgen voor onze actuele dekkingsgraad; een graadmeter voor onze financiële gezondheid. We verwachten dat de actuele dekkingsgraad gaat schommelen totdat er een duidelijker beeld is over het beleid dat onder Donald Trump gevoerd gaat worden.

  Direct effect
  De verkiezingsuitslag kwam onverwacht, ondanks dat vooraf wel duidelijk was dat het een spannende verkiezing zou worden. Donald Trump heeft in zijn campagne harde uitlatingen gedaan over het te voeren economische beleid onder zijn bewind. Zijn overwinning leidt dus tot veel onzekerheid op financiële markten. Op de dag van de verkiezingen zien we dat onder andere terug op de Europese beurzen: deze zijn gedaald.

  Langere termijn
  Het is onzeker wat op langere termijn de gevolgen zijn voor de financiële markten. Na de beëdiging van Donald Trump in januari moet blijken welke maatregelen die zijn opgevoerd in de verkiezingsstrijd, daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. De plannen van Trump zijn deels schadelijk voor de economie. Maar andere plannen kunnen de economie juist ondersteunen. Voorbeelden van deze laatste categorie zijn voornemens om de belastingen te verlagen en meer te gaan investeren in infrastructuur. Aangezien de Republikeinen de verkiezingen hebben gewonnen, hebben deze laatste plannen een behoorlijke kans van slagen.

  Volgen effecten voor Philips Pensioenfonds
  Via onze website houden we u maandelijks op de hoogte van de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad. Hierin ziet u niet direct de gevolgen van de verkiezingsuitslag terug, omdat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde weergeeft van de actuele dekkingsgraad in de twaalf voorgaande maanden. Via het kwartaalverslag informeren we u uitgebreider over ontwikkelingen die effect hebben op de financiële gezondheid van het Fonds. Totdat er een duidelijker beeld is over het beleid dat onder Donald Trump gevoerd gaat worden, verwachten we in elk geval bewegingen in de actuele dekkingsgraad.

 • 08 nov

  Verantwoording stemgedrag derde kwartaal 2016

  8 november 2016 - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het derde kwartaal van 2016.


  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met milieu (environment), sociale (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) aspecten. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 01 nov

  Najaarseditie Generaties verschenen

  1 november 2016 – De najaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor de rol van Philips Pensioenfonds bij uw pensioen. Wat doet het Fonds om uw pensioen goed te regelen? U leest ook hoe u met de Pensioenschijf-van-vijf uw toekomstige uitgaven en inkomsten eenvoudig op een rij zet. En we vertellen u waarom onze ontmoetingen met u op de dialoogsessies zo belangrijk zijn. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 01 nov

  Publicatie verslag derde kwartaal 2016

  1 november - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2016 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 01 nov

  Gener@ties nummer 15 verschenen

  1 november 2016 - Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is vandaag verzonden. Daarin leest u onder meer alles over het derde kwartaal in cijfers. U kunt ook stemmen op de poll, een video bekijken over wat Philips Pensioenfonds voor u doet en lezen wat andere deelnemers aan het fonds bezighoudt. Nog geen abonnee? Bekijk nu de nieuwsbrief en meld u direct aan!

 • 14 okt

  Dekkingsgraad september 2016

  14 oktober 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 september 107,9%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 30 sep

  Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016

  23 september 2016  - Als aandeelhouder in vele ondernemingen heeft Philips Pensioenfonds de mogelijkheid om op aandeelhoudersvergaderingen een stem uit te brengen. Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag. Lees meer over het stemgedrag gedurende het tweede kwartaal van 2016.

  Het stembeleid van Philips Pensioenfonds is onderdeel van ons ESG-beleid. Dit houdt in het kort in dat het Fonds bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houdt met milieu (environment), sociale (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) aspecten. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Lees meer over ons ESG-beleid.

 • 28 sep

  Bekijk uw pensioenoverzicht 2016

  28 september 2016 - Wanneer u bij Philips werkt, heeft u deze maand het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In het UPO leest u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en wat u kunt verwachten wanneer u met pensioen gaat. Meer weten? Lees meer op het informatieplein Uniform Pensioenoverzicht.
  Wilt u uw pensioenoverzicht voortaan alleen nog digitaal ontvangen? Log dan in op MijnPPF en geef uw keuze door op de Profiel-pagina.

 • 15 sep

  Dekkingsgraad augustus 2016

  15 september 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 augustus 107,8%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 15 aug

  Dekkingsgraad juli 2016

  15 augustus 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 juli 107,9%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 29 jul

  Gener@ties nummer 14 verschenen

  29 juli 2016 - De veertiende editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. Bekijk de nieuwsbrief en meld u direct aan als abonnee!

 • 29 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2016

  29 juli 2016 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2016 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 15 jul

  Dekkingsgraad juni 2016

  15 juli 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 108,2%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 16 jun

  Dekkingsgraad mei 2016

  16 juni 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 mei 108,7%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 09 jun

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende het eerste kwartaal 2016

  9 juni 2016 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Bekijk het stemgedrag.

 • 26 mei

  Dekkingsgraad april 2016

  26 mei 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 april 109,2%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 23 mei

  Beleggingsverslag prepensionering

  23 mei 2016 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2015 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 20 mei

  Voorjaarseditie Generaties verschenen

  20 mei 2016 – De voorjaarseditie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor het jaarverslag dat vandaag is verschenen: twee bestuursleden vertellen over het afgelopen jaar. En we besteden veel aandacht aan MijnPPF, de persoonlijke digitale omgeving voor pensioenopbouwers én gepensioneerden. U leest bovendien wat de belangrijkste kerncijfers van het Philips flex pensioen zijn en wat er binnen deze pensioenregeling wel en niet is geregeld bij samenwonen. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 20 mei

  Jaarverslag 2015 verschenen

  20 mei 2016 - Het jaarverslag 2015 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het jaarverslag.

 • 20 mei

  Gener@ties nummer 13 verschenen

  20 mei 2016 - De dertiende editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. Bekijk de nieuwsbrief en meld u direct aan als abonnee!

 • 29 apr

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2016

  29 april 2016 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2016 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 29 apr

  Gener@ties nummer 12 verschenen

  29 april 2016 - De twaalfde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. Bekijk de nieuwsbrief en meld u direct aan als abonnee!

 • 18 apr

  Dekkingsgraad maart 2016

  18 april 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 109,6%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 29 mrt

  Geen verkiezingen voor invulling vacatures Algemeen Bestuur

  29 maart 2016 - In december 2015 heeft Philips Pensioenfonds een oproep gedaan om mee te doen aan de verkiezingen voor twee nieuwe bestuursleden namens de gepensioneerden. Ook zijn diverse organisaties geïnformeerd over de mogelijkheden en voorwaarden voor het indienen van een Kieslijst voor de verkiezingen. Inmiddels is de sluitingsdatum voor het aanmelden van kandidaten verstreken.

  Philips Pensioenfonds heeft uitsluitend van de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) een kieslijst ontvangen. Omdat dit de enige inzending is, volgen er geen verkiezingen. Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds gaat de komende periode in gesprek met de kandidaten die door de FPVG zijn voorgedragen. Mede op basis van die gesprekken zal het Algemeen Bestuur zich een oordeel vormen over de geschiktheid van de kandidaten. Benoeming van door het Algemeen Bestuur geschikt geachte kandidaten vindt plaats onder het voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouder, De Nederlandsche Bank.

 • 22 mrt

  Indexatiebesluit 2016

  22 maart 2016 - Het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds heeft besloten om in 2016 uw pensioen niet te verhogen door indexatie. Dit betekent geen verhoging met de prijsinflatie en geen indexatie voor het verschil tussen de loon- en prijsinflatie (dit laatste kan aan de orde zijn voor pensioenopbouwers).

  Prijsinflatie (in 2015: 0,5%)
  In lijn met de zogenoemde indexatiestaffel van het Fonds, heeft het Bestuur besloten uw pensioen dit jaar niet te verhogen met de prijsinflatie. De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds was per 31 december 2015 namelijk 111,7%. Dat is ruim onder de 116%, de ondergrens voor het toekennen van gedeeltelijke indexatie. Bovendien hebben actuele ontwikkelingen in 2016 ervoor gezorgd dat de dekkingsgraad verder onder druk is komen te staan.

  Loon- min prijsinflatie (in 2016: 1,6% min 0,5%)
  Voor pensioenopbouwers geldt dat het opgebouwde pensioen dit jaar ook niet kan worden verhoogd door indexatie op basis van het verschil tussen loon- en prijsinflatie. Het Algemeen Bestuur heeft namelijk vastgesteld dat de pensioenopbouw tot 2019 niet voldoende zeker is gesteld. Daarom kan de zogenoemde premiereserve niet aangesproken worden voor indexatie.

  Persoonlijke informatie
  Alle aangeslotenen van het Fonds zijn per brief geïnformeerd over het indexatiebesluit. Wilt u weten hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en welke overwegingen het Algemeen Bestuur heeft meegenomen in het indexatiebesluit? Bekijk dan de video: www.philipspensioenfonds.nl/2016. Meer weten over het indexatiebesluit? Ga dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 21 mrt

  Jaaroverzicht dit jaar later voor pensioenontvangers

  21 maart 2016 - Ontvangt u een pensioen van Philips Pensioenfonds? Dan ontvangt u ieder jaar van Philips Pensioenfonds een jaaroverzicht. Dit jaar valt dit overzicht niet zoals gebruikelijk in maart op uw deurmat, maar in de maand oktober. Voor uw belastingaangifte kunt u zoals altijd gebruikmaken van de jaaropgave. U heeft deze in januari ontvangen. Op het informatieplein Pensioenbetaling leest u meer over hoe wij u informeren over uw pensioen.

 • 18 mrt

  Een lage rente, slecht nieuws voor uw pensioen

  18 maart 2016 - Op 10 maart maakte de Europese Centrale Bank bekend dat de rente verder wordt verlaagd en dat het opkoopprogramma voor obligaties verder wordt uitgebreid. Dit opkoopprogramma moet ervoor zorgen dat de rentes op obligaties dalen en vervolgens ook andere marktrentes. De ECB beoogt met deze maatregelen de economie een positieve impuls te geven, doordat bij een lage rente meer geld in de economie stroomt.

  Voor pensioenfondsen is dit echter slecht nieuws. De reeds lage rente wordt hierdoor nog verder naar beneden gedrukt. Er moet daarom veel meer geld apart gezet worden om alle pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen. Vergelijk het met uw spaarrekening: hoe lager de rente, hoe meer geld u nu op de bank moet zetten om later op hetzelfde eindbedrag uit te komen. Dit extra geld moet verdiend worden met de beleggingen van pensioenfondsen. De rendementen die daarvoor nodig zijn, zullen veelal dermate hoog zijn, dat het in de praktijk niet mogelijk zal zijn deze rendementen binnen acceptabele risicogrenzen te realiseren.

  Wat betekent dit nu voor Philips Pensioenfonds?
  Kort gezegd: de financiële gezondheid van het Fonds, die in de eerste maanden van het jaar al verslechterd is, zal waarschijnlijk verder verslechteren. Dit alles heeft direct gevolgen voor de pensioenopbouw van huidige Philips-medewerkers en voor de indexatiekansen van alle aangeslotenen.

  Pensioenopbouw: hoe lager de rente, hoe duurder de pensioenopbouw is. Het vaste premiepercentage dat betaald wordt voor de pensioenopbouw is nu al onvoldoende. Als de rente verder daalt, wordt het verschil tussen de vaste premie en de premie die nodig is voor de opbouw groter. De volledige pensioenopbouw van 1,85% komt hierdoor onder druk te staan.

  Indexatie: of en in hoeverre indexatie mogelijk is, is afhankelijk van de financiële gezondheid van Philips Pensioenfonds (uitgedrukt in de ‘beleidsdekkingsgraad’). Het is goed denkbaar dat uw pensioen de komende drie tot vijf jaar niet kan worden verhoogd door indexatie. Met het rentebesluit van ECB, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de rente-ontwikkeling, wordt de kans op een verhoging van uw pensioen nog kleiner.

  Wilt u een idee krijgen van de invloed van rente en rendement op de dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds? Klik dan hier.

 • 17 mrt

  Dekkingsgraad eind februari 2016

  17 maart 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 29 februari 110,2%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 15 feb

  Dekkingsgraad eind januari 2016

  15 februari 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 januari 111,0%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 08 feb

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende het tweede halfjaar 2015

  8 februari 2016 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het derde en vierde kwartaal van vorig jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 28 jan

  Gener@ties nummer 11 verschenen

  28 januari 2016 - De elfde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. Bekijk de nieuwsbrief en meld u direct aan als abonnee!

 • 28 jan

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2015

  28 januari 2016 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2015 is verschenen. U kunt het verslag downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 18 jan

  Dekkingsgraad december 2015

  18 januari 2016 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 111,7%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 08 jan

  Leden namens de gepensioneerden gezocht voor het Algemeen Bestuur

  Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers twee leden voor het Algemeen Bestuur van het Fonds. Het besturen van een pensioenfonds brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom informeren wij u via het informatieplein ‘Verkiezingen’ uitgebreid over de competenties die wij van kandidaten verwachten. Ook leest u hier hoe u uw interesse kenbaar kunt maken en kunt u hier diverse documenten downloaden.

 • 08 jan

  Nieuwjaars-editie Generaties

  8 januari 2016 – De Nieuwjaars-editie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor de nieuwe, persoonlijke digitale omgeving MijnPPF. En voor de overgang naar onze nieuwe pensioenbeheerder. Ook leest u hoe Philips Pensioenfonds er momenteel financieel voorstaat. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 29 dec

  Gewijzigd netto pensioen in 2016

  29 december 2015 - Begin januari ontvangt u uw eerste pensioen van 2016. Uw netto pensioenuitkering is in 2016 anders geworden. In de meeste gevallen is de netto pensioenuitkering lager geworden. Soms is de netto pensioenuitkering hoger. Dat hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen. De gewijzigde pensioenbetaling komt voort uit nieuwe belastingregels en bedragen die door de overheid zijn vastgesteld. Als pensioenfonds passen we deze regels toe, maar we hebben hier zelf geen invloed op. Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Leest u dan de toelichting pensioenspecificatie. U ontvangt uw pensioenspecificatie voordat uw pensioen van januari 2016 wordt betaald. Ook op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen.

 • 15 dec

  Dekkingsgraad november 2015

  15 december 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 november 112,1%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 02 dec

  Nieuwe Directeur Beleggingen

  2 december 2015 - Met ingang van 1 december 2015 is Anita Joosten (40) benoemd tot Directeur Beleggingen en uitvoerend bestuurder van Philips Pensioenfonds. Als bestuurder zijn haar primaire aandachtsgebieden het strategisch beleggingsbeleid, risicomanagement en ALM en het managen van de uitbestede beleggingsactiviteiten. In deze functie volgt zij Rob Schreur op die per 1 november 2015 werkzaam is als CEO van The National Grid UK Pension Scheme in Londen.

  Anita Joosten is reeds vele jaren betrokken bij Philips Pensioenfonds in verschillende functies. Ze heeft een brede ervaring op het gebied van strategie, ALM en balansmanagement. Vanuit haar functie is zij nauw betrokken geweest bij de vaststelling van de ambitie en risicohouding van het Fonds en de invoering van het nieuwe beleggingsbeleid en is zij goed bekend met het beleggingsproces. Anita Joosten is per 1 december 2015 formeel in haar nieuwe rol gestart, nadat haar benoeming in november ook door De Nederlandsche Bank is goedgekeurd.

  Op het informatieplein ‘Organisatiestructuur’ vindt u meer informatie over de samenstelling van het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds.

 • 23 nov

  Pensioenoverzicht slapers verstuurd

  23 november 2015 - Heeft u in pensioen opgebouwd tijdens een dienstverband dat u in het verleden had bij Philips? Of heeft u recht op een deel van het pensioen van uw ex-partner bij Philips Pensioenfonds als gevolg van de beëindiging van uw relatie? Dan ontvangt u eind november van ons een pensioenoverzicht waarin u de actuele hoogte van dit pensioen kunt zien. Het pensioen dat u heeft opgebouwd tijdens een eerder dienstverband is eind november ook terug te vinden via ‘www.mijnpensioenoverzicht.nl’.

 • 13 nov

  Dekkingsgraad eind oktober 112,4%

  13 november 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 oktober 112,4%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 04 nov

  Publicatie verslag derde kwartaal 2015

  4 november 2015 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2015 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 03 nov

  November-editie Generaties verschenen

  3 november 2015 – De november-editie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor de rol van de overheid bij uw pensioen. Welke onzekerheden brengt deze rol met zich mee? U leest ook over de pensioengevolgen van de nieuwe toekomststrategie van Philips. En vier vrijwilligers van het Philips Museum vertellen over hun Philips-verleden en over hun passie voor het museum. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 03 nov

  Gener@ties nummer 10 verschenen

  3 november 2015 - De tiende editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 29 okt

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende het eerste halfjaar 2015

  29 oktober 2015 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste en tweede kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 14 okt

  Dekkingsgraad eind september 112,6%

  14 oktober 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 september 112,6%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 25 sep

  Uniform Pensioenoverzicht 2015 verstuurd

  25 september 2015 - Bent u een cao-medewerker of een Senior Director? Dan bouwt u pensioen op in het Philips flex pensioen (67 jaar). Eind september heeft u daarom uw Uniform Pensioenoverzicht 2015 ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op het informatieplein 'Uniform Pensioenoverzicht'. Hier vindt u ook korte filmpjes waarin drie onderdelen van het pensioenoverzicht worden toegelicht.

 • 15 sep

  Dekkingsgraad eind augustus 113%

  15 september 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 augustus 113%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 10 sep

  Philips-gepensioneerden steunen KWF

  10 september 2015 - Deze week heeft Philips Pensioenfonds, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 107.805,70 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Zo’n 12.000 gepensioneerden van Philips doneren maandelijks een klein bedrag van gemiddeld 80 eurocent per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwfkankerbestrijding.nl leest u meer over wat er met dit geld gedaan wordt. Wilt u als Philips-gepensioneerde ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen? U vindt het formulier op deze website onder ‘Downloads’.

 • 18 aug

  Dekkingsgraad eind juli 114%

  18 augustus 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 juli 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 29 jul

  Gener@ties nummer 9 verschenen

  29 juli 2015 - De negende editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 29 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2015

  29 juli 2015 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2015 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 17 jul

  Nieuwe rekenrente: gevolgen voor Philips Pensioenfonds

  17 juli 2015 - Pensioenfondsen moeten voor het berekenen van hun dekkingsgraad gebruikmaken van een door De Nederlandsche Bank voorgeschreven rente. Vanaf 15 juli 2015 wordt deze rekenrente op een andere manier berekend. Het directe resultaat hiervan is dat de dekkingsgraad lager wordt en de pensioenopbouw duurder. Deze effecten komen bovenop de gevolgen van de financiële spelregels die sinds begin 2015 van kracht zijn.

  Invloed op de actuele dekkingsgraad: circa 2%
  De actuele dekkingsgraad (voor uitleg van dit begrip: lees 'kwartaalverslag') van Philips Pensioenfonds daalt door de nieuwe rekenrente van circa 114% naar circa 112% (situatie per 30 juni 2015). Op de website publiceert Philips Pensioenfonds de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Dat betekent dat het effect op de beleidsdekkingsgraad niet direct te zien is. Het was al de verwachting dat de beleidsdekkingsgraad geleidelijk gaat dalen. Dat effect wordt door de nieuwe rekenrente versterkt. De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld beslissingen over indexatie. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen of een pensioenfonds voldoende buffers heeft.

  Duurder pensioen
  De nieuwe rekenrente heeft tot gevolg dat het opbouwen van pensioen duurder wordt. De premie die Philips betaalt voor de opbouw van pensioen staat vast op 24% van de salarissen. Dit percentage is vastgesteld in het cao-overleg voor een periode van 5 jaar, ingaand op 1 januari 2014. Op het moment van vaststelling was dit percentage voldoende voor een pensioenopbouw van 1,85%. Als we nu uitgaan van de hoogte van de nieuwe rekenrente, dan is een premie nodig van ongeveer 26,6% van de salarissen. Het huidige vaste premiepercentage is dus onvoldoende. Dat betekent dat de premiereserve ingezet moet worden om toch een pensioenopbouw van 1,85% te kunnen realiseren voor alle Philips-medewerkers. Bij een benodigde premie van 26,6% zou ongeveer € 24 miljoen extra nodig zijn. Daarmee wordt het nog onzekerder of de premiereserve voldoende is om de komende jaren volledige pensioenopbouw te kunnen realiseren. Hierbij is uitgegaan van de gegevens die op dit moment bekend zijn. Indexatie vanuit de premiereserve stond al onder druk voordat de nieuwe rekenrente werd ingevoerd.

 • 14 jul

  Dekkingsgraad eind juni 114%

  14 juli 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 06 jul

  Beleggingen Griekenland geen invloed op dekkingsgraad

  6 juli 2015 – De situatie in Griekenland staat deze dagen volop in de belangstelling. Als deelnemer vraagt u zich wellicht af of Philips Pensioenfonds ook directe beleggingen in Griekenland heeft. En wat het gevolg is als Griekenland niet langer in de eurozone blijft. Philips Pensioenfonds heeft enige jaren geleden de Griekse beleggingen vrijwel volledig afgebouwd. Vandaag de dag heeft het Fonds maar een zeer gering direct belang in Griekenland, ongeveer 0,01% van het totale belegd vermogen is belegd in Griekse aandelen. Andere beleggingen in Griekenland heeft het Fonds niet. Het effect van een koersdaling van deze Griekse aandelen is daardoor zo klein, dat dit geen negatieve invloed op de dekkingsgraad van het Fonds heeft. Uiteraard kan het zo zijn dat de situatie rond Griekenland indirect wel effect heeft op het pensioenfonds. Bijvoorbeeld doordat de rentes in Nederland en Duitsland dalen of die in zuidelijke eurolanden stijgen. In onze beleggingsstrategie is met vele scenario’s rekening gehouden, waaronder ook dat soort ontwikkelingen. Toch kan het zo zijn dat de ontwikkelingen rond Griekenland van invloed zijn op het Fonds. Tot nu toe zijn de reacties heel beperkt gebleven. Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid van het Fonds? Lees meer op het informatieplein ‘Beleggingsbeleid’.

 • 15 jun

  Dekkingsgraad eind mei 114%

  15 juni 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 mei 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 29 mei

  Mei-editie Generaties verschenen

  29 mei 2015 – De mei-editie van ons magazine Generaties is verschenen. In deze editie is er speciale aandacht voor het jaarverslag dat eerder deze maand is verschenen: twee bestuursleden vertellen over het afgelopen jaar. En we besteden aandacht aan ons nieuwe indexatiebeleid, dat is aangepast aan nieuwe wettelijke financiële spelregels. U leest bovendien wat de belangrijkste kerncijfers van het Philips flex pensioen zijn en wat er binnen deze pensioenregeling is geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 15 mei

  Dekkingsgraad eind april 114%

  15 mei 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 april 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 13 mei

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2015

  13 mei 2015 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2015 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 13 mei

  Uitslag Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

  13 mei 2015 - Philips Pensioenfonds heeft in april 2015 verkiezingen georganiseerd voor de benoeming van vier leden namens de pensioenontvangers in het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. In totaal brachten ruim 15.000 pensioenontvangers een geldige stem uit (dit is bijna 28% van alle kiesgerechtigden). De stemmen zijn geteld en geregistreerd door een onafhankelijke externe organisatie. De uitslag is vastgesteld op basis van het ‘Kiesreglement’ van Philips Pensioenfonds.

  Op basis van de uitgebrachte stemmen is vastgesteld dat drie zetels in het Verantwoordingsorgaan worden ingevuld door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden en één zetel door FNV. Zodra de benoeming van de (nieuwe) leden is afgerond, worden de namen opgenomen op onze website op het informatieplein Organisatiestructuur.

 • 13 mei

  Gener@ties nummer 8 verschenen

  13 mei 2015 - De achtste editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 12 mei

  Jaarverslag 2014 verschenen

  12 mei 2015 - Het jaarverslag 2014 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het jaarverslag.

 • 08 mei

  Beleggingsverslag prepensionering

  8 mei 2015 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2014 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 28 apr

  Verkiezingen gesloten

  28 april 2015 - Pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds konden tot 28 april 2015 hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van gepensioneerdenleden in het Verantwoordingsorgaan. In mei 2015 wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt via deze website.

 • 09 apr

  Dekkingsgraad eind maart 114%

  9 april 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

  Nieuwe wettelijke spelregels
  Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet aanpassing Financieel Toetsingskader) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad op een andere manier berekenen. De dekkingsgraad is vanaf 2015 minder afhankelijk van dagkoersen, doordat deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt met ingang van 2015 hoger dan vóór 2015. De nieuwe spelregels vereisen namelijk dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden.

 • 27 mrt

  Pensioenontvangers brengen stem uit

  27 maart 2015 - Philips Pensioenfonds zoekt vier leden die namens de pensioenontvangers zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan van het Fonds. Pensioenontvangers hebben nu de mogelijkheid om aan te geven door wie zij vertegenwoordigd willen worden. Op het informatieplein ‘Verkiezingen’ is informatie te vinden over de verkiezingen en u kunt er als pensioenontvanger direct uw stem uitbrengen.

 • 17 mrt

  Indexatiebesluit 2015

  17 maart 2015 - Het Algemeen Bestuur van het Fonds heeft besloten om in 2015 geen indexatie toe te kennen: geen prijsindexatie en geen indexatie voor het verschil tussen de loon- en prijsinflatie (dit laatste kan aan de orde zijn voor pensioenopbouwers). Prijsindexatie was niet nodig, omdat de prijzen niet zijn gestegen, maar gedaald. Voor indexatie op basis van het verschil tussen loon- en prijsinflatie is onvoldoende geld beschikbaar in de zogenoemde premiereserve.

  Iedereen die pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds is per brief geïnformeerd over het indexatiebesluit. Wilt u weten hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en welke overwegingen het Algemeen Bestuur heeft meegenomen in het indexatiebesluit? Bekijk dan de video: www.philipspensioenfonds.nl/2015. Wilt u meer weten over het indexatiebesluit, gaat u dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 10 mrt

  Dekkingsgraad eind februari 114%

  10 maart 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 28 februari 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

  Nieuwe wettelijke spelregels
  Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet aanpassing Financieel Toetsingskader) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad op een andere manier berekenen. De dekkingsgraad is vanaf 2015 minder afhankelijk van dagkoersen, doordat deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt met ingang van 2015 hoger dan vóór 2015. De nieuwe spelregels vereisen namelijk dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden.

 • 24 feb

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende vierde kwartaal 2014

  24 februari 2015 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 23 feb

  Dekkingsgraad eind januari 114%

  23 februari 2015 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 januari 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

  Nieuwe wettelijke spelregels
  Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke spelregels voor de financiering van pensioenen. Volgens de nieuwe wetgeving (wet aanpassing Financieel Toetsingskader) moeten pensioenfondsen de dekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad op een andere manier berekenen. De dekkingsgraad is vanaf 2015 minder afhankelijk van dagkoersen, doordat deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden. Het niveau van de vereiste dekkingsgraad ligt met ingang van 2015 hoger dan vóór 2015. De nieuwe spelregels vereisen namelijk dat pensioenfondsen hogere buffers moeten aanhouden.

 • 30 jan

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2014

  30 januari 2015 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2014 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 30 jan

  Gener@ties nummer 7 verschenen

  30 januari 2015 - De zevende editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 12 jan

  Pensioenbeheer vanaf 2016 bij PGGM

  12 januari 2015 - Vanaf 1 januari 2016 gaat pensioenbeheerder PGGM de administratie van de Philips-pensioenen verzorgen, evenals de informatievoorziening aan u als deelnemer. Tot dat moment blijft de huidige pensioenbeheerder van het Fonds, Aon Hewitt, deze werkzaamheden verrichten.

  Selectieproces
  Met Aon Hewitt is in 2005 een contract met een looptijd van 10 jaar gesloten. Met het einde van de contractperiode in zicht, heeft Philips Pensioenfonds zich opnieuw georiënteerd op wat de markt momenteel biedt op het gebied van pensioenbeheer. Uit een uitvoerig selectieproces kwam PGGM naar voren als de beste partij voor Philips Pensioenfonds. PGGM is een grote pensioenbeheerder, waarbij de pensioenen van zo’n 2,6 miljoen mensen in Nederland zijn ondergebracht.

  Transitie
  De transitie naar een nieuwe pensioenbeheerder is een veelomvattend en complex project. Philips Pensioenfonds zal, in nauwe samenwerking met Aon Hewitt en PGGM, alles in het werk stellen om dit project tijdig en succesvol af te ronden. Uiteraard zijn er in dit verband al de nodige stappen gezet. Het Fonds streeft ernaar om de overgang naar de nieuwe pensioenbeheerder voor u als deelnemer zo geruisloos mogelijk te laten verlopen en eventueel ongemak tot een minimum te beperken.

 • 22 dec

  December-editie Generaties verschenen

  22 december 2014 - Het december-nummer van Generaties is verschenen. In deze editie blikt Harry Hendriks terug op de tien jaar dat hij betrokken was bij Philips Pensioenfonds. En we besteden wederom aandacht aan de nieuwe financiële pensioenregels en wat deze concreet voor u betekenen. U leest bovendien wat binnen het Philips flex pensioen is geregeld als u kinderen heeft. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 05 dec

  Dekkingsgraad eind november 115%

  5 december 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 november 115%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

  Stijging vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad, die per eind derde kwartaal is uitgekomen op een niveau van 109%, is in het derde kwartaal gestegen. Dit heeft te maken met de aanpassing van het beleggingsbeleid. Het Fonds neemt in dit nieuwe beleid meer risico en daar moeten hogere buffers tegenover staan, wat betekent dat de vereiste dekkingsgraad stijgt. De implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid vindt op dit moment plaats en is naar verwachting eind 2014 afgerond. Dat betekent dat de vereiste dekkingsgraad ook in het vierde kwartaal verder stijgt. Meer informatie over het niveau van de vereiste dekkingsgraad leest u in het kwartaalverslag.

 • 19 nov

  Gevolgen nieuwe financiële spelregels

  19 november 2014 - Pensioenfondsen zorgen voor de inkomensvoorziening van velen. Niet alleen nú, maar ook in de verre toekomst. Daarom gelden voor pensioenfondsen strikte financiële ‘spelregels’, het zogenoemde Financieel Toetsingskader (FTK). Vanaf 1 januari 2015 moeten de nieuwe financiële spelregels ervoor zorgen dat de pensioenen in Nederland ook op lange termijn financieel houdbaar zijn. Wilt u weten wat het FTK voor u betekent? Klik hier voor meer informatie.

 • 10 nov

  Dekkingsgraad eind oktober 113%

  10 november 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 oktober 113%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

  Stijging vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad, die per eind derde kwartaal is uitgekomen op een niveau van 109%, is afgelopen kwartaal gestegen. Dit heeft te maken met de aanpassing van het beleggingsbeleid. Het Fonds neemt in dit nieuwe beleid meer risico en daar moeten hogere buffers tegenover staan, wat betekent dat de vereiste dekkingsgraad stijgt. De implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid vindt op dit moment plaats en is naar verwachting eind 2014 afgerond. Dat betekent dat de vereiste dekkingsgraad ook in het vierde kwartaal verder stijgt. Meer informatie over het niveau van de vereiste dekkingsgraad leest u in het kwartaalverslag.

 • 07 nov

  Onderzoeksrapport positief over ESG-beleid

  7 november 2014 - Begin november is een onderzoeksrapport verschenen van de internationale vredesorganisatie IKV Pax Christi over de financiering van kernwapenproductie. Philips Pensioenfonds wordt in dit rapport, net als vorig jaar, genoemd in de rij van instellingen die iedere betrokkenheid bij kernwapenproducten uitsluiten. Philips Pensioenfonds stelt het financiële belang van zijn deelnemers voorop. Het Fonds is echter ook van mening dat deze plicht naar onze deelnemers prima samengaat met het integreren van milieu, sociale en governance (ESG) aspecten in het beleggingsbeleid. Meer informatie over ons ESG-beleid vindt u op het informatieplein ‘Maatschappelijk bewust beleggen’. Hier leest u ook elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid. Door gebruik te maken van het stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

 • 31 okt

  Publicatie verslag derde kwartaal 2014

  31 oktober 2014 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2014 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 31 okt

  Gener@ties nummer 6 verschenen

  31 oktober 2014 - De zesde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 28 okt

  Pensioen3daagse: uw partner en pensioen

  28 oktober 2014 – Met een nieuwe video geeft Philips Pensioenfonds tijdens de Pensioen3daagse op 28, 29 en 30 oktober extra aandacht aan het thema ‘Partner en pensioen’.

  In het Philips flex pensioen bouwt u niet alleen pensioen op voor uzelf, maar ook voor uw eventuele partner: het nabestaandenpensioen. Dit is een levenslang pensioeninkomen dat uw partner krijgt als u overlijdt. Is dit pensioen voor uw partner daarmee automatisch geregeld? Niet altijd! Woont u bijvoorbeeld samen, dan moet u uw partner zelf aanmelden bij Philips Pensioenfonds.

  Wilt u in een paar minuten weten wat er in uw pensioenregeling is geregeld voor uw partner? Bekijk dan hier de nieuwe video ‘Uw partner en pensioen, wat moet u ervoor doen?’

 • 27 okt

  Oktober-editie Generaties verschenen

  28 oktober 2014 - Het oktober-nummer van Generaties is verschenen. In deze editie leest u meer over het thema ‘Partner en pensioen, wat moet u ervoor doen?’. Daarnaast stellen wij het Algemeen Bestuur aan u voor en wordt uitgelegd wat de nieuwe financiële 'spelregels' voor u betekenen. In deze uitgave van Generaties wordt ook aandacht besteed aan de visie van het Fonds en de onderneming op het thema ‘duurzaamheid’. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 24 okt

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende derde kwartaal 2014

  24 oktober 2014 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het tweede en derde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 10 okt

  Dekkingsgraad eind september 113%

  10 oktober 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 september 113%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. Het getoonde niveau van de vereiste dekkingsgraad van 110% betreft een schatting.

  Toelichting daling dekkingsgraad
  De dekkingsgraad is in de maand september met 4 procentpunten gedaald. Dit komt met name door het effect van de driemaands-middeling van de wettelijk voorgeschreven rente die het Fonds moet gebruiken. Meer uitleg over de invloed van de driemaands-middeling leest u in ons magazine Generaties.

  Verwachte stijging vereiste dekkingsgraad
  De vereiste dekkingsgraad, die in de grafiek per eind derde kwartaal is ingeschat op een niveau van 110%, is afgelopen kwartaal gestegen. Dit heeft te maken met de aanpassing van het beleggingsbeleid. Het Fonds neemt in dit nieuwe beleid meer risico en daar moeten hogere buffers tegenover staan, wat betekent dat de vereiste dekkingsgraad stijgt. De implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid vindt op dit moment plaats en is naar verwachting eind 2014 afgerond. Dat betekent dat de vereiste dekkingsgraad ook in het vierde kwartaal verder stijgt. Meer informatie over het niveau van de vereiste dekkingsgraad leest u in het kwartaalverslag, dat u eind oktober op onze website vindt. Als u abonnee bent van onze digitale nieuwsbrief Gener@ties, ontvangt u automatisch bericht over de publicatie van het kwartaalverslag (klik hier om abonnee te worden van Gener@ties).

 • 08 okt

  Uw mening over Philips Pensioenfonds

  Werkt u bij Philips of ontvangt u een pensioen van Philips Pensioenfonds? Dan ontvangt u deze week per post mogelijk een unieke inlogcode om deel te nemen aan een online onderzoek over de kwaliteit van de dienstverlening van Philips Pensioenfonds. Wij hebben zo’n 6.500 deelnemers uitgenodigd om hun mening te geven over wat het Fonds goed doet en wat beter kan. Uw antwoorden worden, samen met die van anderen, door onderzoeksbureau TNS NIPO verzameld. Met de resultaten willen wij onze communicatie en dienstverlening verbeteren. Heeft u een brief ontvangen? Geef dan alstublieft uw mening!

 • 01 okt

  Toekomststrategie Philips

  1 oktober 2014 - Op 23 september heeft Philips een belangrijke mededeling gedaan over de toekomststrategie van de onderneming. Op dit moment is Philips een technologiebedrijf dat actief is in verschillende sectoren. Aangekondigd is dat nu een proces in gang wordt gezet om te komen tot een opsplitsing van het huidige Philips in twee zelfstandig opererende ondernemingen. De ene onderneming zal zich concentreren op HealthTech (gezondheidszorg en consumentenlifestyle). De andere onderneming op verlichtingsoplossingen. Philips heeft alle voormalige Philips-medewerkers, dus zowel de ontvangers van een ouderdomspensioen als diegenen die Philips voor hun pensionering hebben verlaten maar nog wel pensioenaanspraken hebben bij Philips Pensioenfonds (de zogenoemde slapers), per brief geïnformeerd over deze beslissing.


  Pensioenontvangers en slapers
  Philips Pensioenfonds kan zich voorstellen dat deze mededeling bij de ontvangers van de brief de vraag oproept wat dit alles betekent voor hun pensioenrechten of -aanspraken. Hierover kunnen wij kort zijn: de pensioenrechten van pensioenontvangers en de pensioenaanspraken van slapers wijzigen hierdoor niet.


  Huidige Philips-medewerkers
  Hetzelfde geldt overigens voor de opgebouwde pensioenaanspraken van de huidige werknemers van Philips in Nederland, de pensioenopbouwers. Ook hun opgebouwde pensioenaanspraken wijzigen door de opsplitsing niet. Verder blijven alle werknemers vooralsnog gewoon hun pensioen opbouwen bij Philips Pensioenfonds. Het proces om te komen tot een splitsing is door de onderneming in gang gezet. Een van de punten die daarbij voor elk van de beide ondernemingen aan de orde zal komen, is of het mogelijk en gewenst is om de pensioentoezeggingen van de betreffende onderneming ook na de splitsing uit te laten blijven voeren door Philips Pensioenfonds.

 • 11 sep

  Nationale pensioendialoog: doet u mee?

  11 september 2014 - Iedereen in ons land moet van een waardige oude dag kunnen genieten. Met goede zorg, een prettige plek om te wonen en een welverdiend pensioen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma wil onderzoeken hoe het Nederlandse pensioenstelsel in de toekomst beter kan aansluiten bij de veranderde samenleving. Daarom staat de komende periode in het teken van de ‘Nationale pensioendialoog’. Hiervoor worden in heel Nederland de komende maand dialoogsessies georganiseerd waarin thema’s als keuzevrijheid, solidariteit, collectiviteit en verantwoordelijkheid centraal staan. Ook ú kunt meedoen aan de dialoog. Of u nu bij Philips werkt of al pensioen ontvangt: in de dialoog worden zowel de gepensioneerden van nu als de gepensioneerden van de toekomst betrokken. Op www.nationalepensioendialoog.nl leest u hoe u kunt deelnemen.

 • 09 sep

  Dekkingsgraad eind augustus 117%

  9 september 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 augustus 117%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. Deze wettelijke vereiste niveaus worden eens per kwartaal geactualiseerd.

  Het is de verwachting dat het effect van de driemaands-middeling van de wettelijk voorgeschreven rente die het Fonds moet gebruiken, ervoor zorgt dat de dekkingsgraad de komende tijd weer daalt. Meer uitleg over de invloed van de driemaands-middeling leest u in ons magazine Generaties.

  Vanwege het besluit het beleggingsbeleid te wijzigen gaat de vereiste dekkingsgraad van 107% dit en volgend kwartaal zeer waarschijnlijk stijgen. De implementatie van het nieuwe beleggingsbeleid vindt op dit moment plaats en is naar verwachting einde van het jaar afgerond. Meer informatie hierover leest u eind oktober in het kwartaalverslag.

 • 01 sep

  Nieuwe onafhankelijk voorzitter

  1 september 2014 - Met ingang van 1 september 2014 is de heer Roel Wijmenga (56) benoemd tot onafhankelijk voorzitter van het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds. De heer Wijmenga heeft onder meer de taak om toe te zien op een goede samenstelling en op het functioneren van het Bestuur. Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in de financiële wereld. In de oktober-editie van het magazine Generaties wordt het nieuwe bestuur, onder wie de nieuwe voorzitter, nader voorgesteld. Op het informatieplein ‘Organisatiestructuur’ vindt u meer informatie over de nieuwe bestuursvorm van Philips Pensioenfonds.

 • 07 aug

  Dekkingsgraad eind juli 115%

  7 augustus 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 juli 115%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 01 aug

  Nieuwe bestuursvorm per 1 juli 2014

  1 augustus 2014 - Per 1 juli 2014 is voor Philips Pensioenfonds de nieuwe bestuursvorm van kracht geworden. In het ‘nieuwe’ Algemeen Bestuur blijven nog steeds de werkgever, de pensioenopbouwers en de pensioenontvangers vertegenwoordigd. Op het informatieplein 'Organisatiestructuur' vindt u meer informatie over de nieuwe bestuursvorm van Philips Pensioenfonds.

 • 01 aug

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2014

  1 augustus 2014 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2014 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 01 aug

  Gener@ties nummer 5 verschenen

  1 augustus 2014 - De vijfde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 07 jul

  Dekkingsgraad eind juni 115%: herstelplan vervallen

  7 juli 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 115%. De dekkingsgraad ligt met 115% boven de wettelijk vereiste niveaus. Het langetermijnherstelplan dat Philips Pensioenfonds in 2011 heeft opgesteld, is per 30 juni vervallen. Dit herstelplan is destijds opgesteld, omdat de financiële positie zodanig was dat Philips Pensioenfonds een tekort had. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad en de wettelijk vereiste niveaus.

 • 17 jun

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende eerste kwartaal 2014

  17 juni 2014 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 10 jun

  Uniform Pensioenoverzicht 2014 verstuurd

  10 juni 2014 - Bouwt u pensioen op in de vernieuwde pensioenregeling Philips flex pensioen (67 jaar) of het Philips Executives Pension plan? Dan heeft u begin juni uw Uniform Pensioenoverzicht 2014 ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op het informatieplein 'Uniform Pensioenoverzicht'. Hier vindt u ook korte filmpjes waarin drie onderdelen van het pensioenoverzicht worden toegelicht.

 • 06 jun

  Dekkingsgraad eind mei 115%

  6 juni 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 mei 115%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 09 mei

  Dekkingsgraad eind april 114%

  9 mei 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 april 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 05 mei

  Mei-editie Generaties verschenen

  5 mei 2014 - Het mei-nummer van Generaties is verschenen. In deze editie leest u uitgebreid over het nieuwe bestuur vanaf 1 juli 2014. We laten zowel oude als nieuwe (aspirant-)bestuursleden aan het woord over actualiteiten bij het Fonds. In deze uitgave komt ook het nieuwe beleggingsbeleid aan bod. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 02 mei

  Gener@ties nummer 4 verschenen

  2 mei 2014 - De vierde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 02 mei

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2014

  2 mei 2014 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2014 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 02 mei

  Jaarverslag 2013 verschenen

  2 mei 2014 - Het jaarverslag 2013 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het jaarverslag. Op dit informatieplein vindt u ook meer informatie over de Vergadering van Aangeslotenen die op 27 mei plaatsvindt.

 • 29 apr

  Beleggingsverslag prepensionering

  29 april 2014 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2013 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 09 apr

  Dekkingsgraad eind maart 114%

  9 april 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 28 mrt

  Jaaroverzicht pensioenontvangers verstuurd

  28 maart 2014 - Eind maart zijn de jaaroverzichten 2014 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Op het jaaroverzicht vindt u de pensioenbedragen per 1 april 2014. En de bedragen waar uw eventuele partner recht op heeft als u komt te overlijden. Ook vindt u verdere informatie met betrekking tot de verhoging van uw pensioen in de afgelopen jaren en het herstelplan. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie terug over het jaaroverzicht. Heeft u nog vragen? Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u onder ‘Nuttige tools’ ‘Vragen en antwoorden jaaroverzicht’.

 • 22 mrt

  Gedeeltelijke indexatie Philips-pensioenen

  22 maart 2014 - Philips Pensioenfonds heeft besloten uw pensioen te verhogen per 1 april 2014. Het betreft een gedeeltelijke indexatie. Dat betekent dat uw pensioen wordt verhoogd, maar dat niet de maximale indexatie wordt toegekend. Voor pensioenontvangers betekent dit een indexatie van 0,3% en voor huidige Philips-medewerkers die pensioen opbouwen in het Philips flex pensioen is het indexatiepercentage 2,05%. Iedereen die pensioen heeft bij Philips Pensioenfonds is per brief geïnformeerd over het indexatiebesluit. Wilt u weten hoe Philips Pensioenfonds ervoor staat en welke overwegingen het College heeft meegenomen in het indexatiebesluit? Bekijkt u dan de 'video'. Wilt u meer weten over de indexatie van de pensioenen, gaat u dan naar het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 11 mrt

  Dekkingsgraad eind februari 114%

  11 maart 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 28 februari 114%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De stijging van de dekkingsgraad in februari is voor een belangrijk deel het gevolg van een eenmalige extra bijdrage van de onderneming.
  Deze extra bijdrage heeft te maken met de pensioenafspraken die aan de cao-tafel zijn gemaakt. Deze afspraken raken ook de financiering van de pensioenen bij Philips. In verband daarmee stelt de onderneming een eenmalige bijdrage ter waarde van € 600 miljoen ter beschikking aan het Fonds. In februari is finale overeenstemming bereikt tussen Philips en het Fonds over deze eenmalige bijdrage. Van deze eenmalige bijdrage heeft circa € 500 miljoen direct invloed op de financiële positie van het Pensioenfonds. Hiermee is de financiële positie versterkt; de dekkingsgraad is hierdoor met ongeveer 3% gestegen.

 • 28 feb

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende vierde kwartaal 2013

  28 februari 2014 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 07 feb

  Dekkingsgraad eind januari 110%

  7 februari 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 januari 110%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond

 • 31 jan

  Gener@ties nummer 3 verschenen

  31 januari 2014 - De derde editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 31 jan

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2013

  31 januari 2014 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2013 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 10 jan

  Dekkingsgraad eind december 108%

  10 januari 2014 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 108%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond

 • 20 dec

  Nettopensioen in 2014 gewijzigd

  20 december 2013 - Begin januari ontvangt u als pensioenontvanger uw eerste betaling van 2014. Uw nettopensioen is in 2014 gewijzigd. In de meeste gevallen is het nettopensioen hoger geworden, maar soms is het nettopensioen in 2014 lager. Dat hangt af van uw leeftijd en de hoogte van uw pensioen. De gewijzigde pensioenbetaling komt voort uit nieuwe belastingregels en bedragen die zijn voorgeschreven door de overheid. Als pensioenfonds passen wij deze regels toe, maar we hebben hier zelf geen invloed op. Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Leest u dan de toelichting op uw pensioenspecificatie.

 • 19 dec

  December-editie Generaties verschenen

  19 december 2013 - Het december-nummer van Generaties is weer verschenen. U leest in deze editie uitgebreid over de vernieuwde pensioenregeling die 1 januari 2014 ingaat. Zo leest u hoe het College de vernieuwde pensioenregeling heeft getoetst op uitvoerbaarheid, maar ook wat de vernieuwde regeling voor uw persoonlijke pensioensituatie kan betekenen. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 12 dec

  Philips-gepensioneerden steunen KWF

  12 december 2013 - Afgelopen week heeft Philips Pensioenfonds, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 122.253,71 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Zo’n 13.500 gepensioneerden van Philips doneren maandelijks een klein bedrag van gemiddeld 80 eurocent per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwfkankerbestrijding.nl leest u meer over wat er met dit geld gedaan wordt. Wilt u als Philips-gepensioneerde ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen? U vindt het formulier op deze website onder ‘Downloads’.

 • 06 dec

  Dekkingsgraad eind november 109%

  6 december 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 november 109%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 25 nov

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende derde kwartaal 2013

  25 november 2013 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het derde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 08 nov

  Dekkingsgraad eind oktober 109%

  8 november 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 oktober 109%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De stijging van de dekkingsgraad in oktober wordt met name veroorzaakt doordat het Fonds een wettelijk voorgeschreven rekenrente moet gebruiken die is gebaseerd op een driemaands-gemiddelde. In ons magazine Generaties schreven wij meer hierover. Het is de verwachting dat het effect van de driemaands-middeling ervoor zorgt dat de dekkingsgraad de komende maanden weer daalt.

 • 01 nov

  Publicatie verslag derde kwartaal 2013

  1 november 2013 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2013 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 01 nov

  Gener@ties nummer 2 verschenen

  1 november 2013 - De tweede editie van Gener@ties, de digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds, is verschenen. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 14 okt

  Onderzoeksrapport positief over ESG-beleid

  14 oktober 2013 - Half oktober is een onderzoeksrapport verschenen van de internationale vredesorganisatie IKV Pax Christi over de financiering van kernwapenproductie. Philips Pensioenfonds wordt in dit rapport genoemd in de rij van instellingen die iedere betrokkenheid bij kernwapenproducten uitsluiten. Philips Pensioenfonds stelt het financiële belang van zijn deelnemers voorop. Het Fonds is echter ook van mening dat deze plicht naar onze deelnemers prima samengaat met het integreren van milieu, sociale en governance (ESG) aspecten in het beleggingsbeleid. Meer informatie over ons ESG-beleid vindt u op het informatie plein ‘Maatschappelijk bewust beleggen’. Hier leest u ook elk kwartaal informatie over de uitvoering van het stembeleid. Door gebruik te maken van het stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd.

 • 07 okt

  Dekkingsgraad eind september 106%

  7 oktober 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 september 106%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 04 okt

  Gener@ties: blijf op de hoogte van uw pensioen

  4 oktober 2013 - Al ruim 2.000 mensen hebben zich ingeschreven als abonnee voor onze digitale nieuwsbrief Gener@ties. Zij ontvangen voortaan Gener@ties automatisch in hun mailbox. Bent u de volgende? Deze week verscheen de eerste digitale nieuwsbrief van Philips Pensioenfonds. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn. U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee.

 • 03 okt

  Update toets pensioenregeling

  3 oktober 2013 - Het College van Beheer heeft eind september ingestemd met de uitvoering van de vernieuwde pensioenregeling. Philips en de vakorganisaties bereikten eerder een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over een vernieuwde Philips-pensioenregeling.

  Toets door College van Beheer
  Het College heeft ingestemd met de uitvoering van de vernieuwde pensioenregeling. Dit oordeel is gebaseerd op een toets van verschillende aspecten van de pensioenregeling. Deze toets richtte zich niet op de inhoud van de pensioenregeling, maar op de uitvoerbaarheid ervan. Een belangrijke vraag is geweest of de nieuwe regeling financieel haalbaar is. Ofwel, kan de pensioenopbouw met een redelijke mate van zekerheid gerealiseerd worden? En welke indexatie-ambitie is haalbaar gelet op de premie-inkomsten? Het College heeft ook beoordeeld of de regeling evenwichtig is voor alle betrokkenen bij het Fonds. De betrokkenen zijn de pensioenopbouwers en pensioenontvangers, de onderneming en voormalige Philips-medewerkers die nog pensioen hebben bij het Fonds. Het College van Beheer heeft bekeken wat de gevolgen zijn van de uitvoering van de cao-pensioenafspraken voor alle betrokkenen. Daarbij is nagegaan of de risico’s die daaruit voortvloeien acceptabel zijn en of zij evenwichtig verdeeld zijn over alle betrokkenen.

  De toets behelst ook het vaststellen of de pensioenregeling voldoet aan wet- en regelgeving. Bovendien is gekeken naar onder andere de administratieve uitvoerbaarheid en communicatieaspecten.

  Zorgvuldigheid
  Het College van Beheer heeft één voorbehoud gemaakt bij het besluit om de vernieuwde pensioenregeling te gaan uitvoeren. Dit voorbehoud heeft te maken met de financiering van de vernieuwde regeling. Een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken is dat de onderneming een eenmalige extra bijdrage betaalt aan het Pensioenfonds van € 600 miljoen. Philips stelt voor deze extra bijdrage niet in cash te voldoen, maar in bepaalde aandelen en andere beleggingen. Dat betekent dat geen geldbedrag wordt overgemaakt, maar dat de genoemde aandelen en andere beleggingen aan het Pensioenfonds worden overgedragen. Over de waardering van deze beleggingen moet overeenstemming worden bereikt tussen het Pensioenfonds en de onderneming. Bovendien moet worden beoordeeld of deze beleggingen passen binnen het beleggingsbeleid van het Fonds. Daarom vraagt het traject om extra zorgvuldigheid en dus ook om extra tijd.

  Het College heeft nu besloten om akkoord te gaan met de nieuwe regeling, onder het voorbehoud dat het Pensioenfonds en de onderneming overeenstemming bereiken over de samenstelling en waardering van het mandje beleggingen waaruit de eenmalige extra bijdrage bestaat. De verwachting is dat deze overeenstemming voor het einde van het jaar bereikt wordt.

  Vastlegging afspraken
  Zodra het Pensioenfonds en de onderneming overeenstemming hebben, worden de afspraken vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de afspraken tussen het Pensioenfonds en de onderneming vastgelegd over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling.

  Nadere informatie
  Het College vindt het belangrijk om u goed te informeren over de gevolgen van de vernieuwde pensioenregeling voor uw situatie. Nu het College onder voorbehoud akkoord is met de wijzigingen, informeren wij u via ons magazine Generaties over de vernieuwde pensioenregeling en via de nieuwe digitale nieuwsbrief Gener@ties. Begin oktober verschijnt een extra editie van Generaties, naast de uitgave die u eind december mag verwachten. Begin 2014 ontvangen pensioenopbouwers informatie over hun persoonlijke pensioensituatie en over de keuzes die men kan maken.

 • 02 okt

  Extra-editie Generaties verschenen

  2 oktober 2013 - Tijdens de Pensioen3daagse brengt Philips Pensioenfonds een extra editie uit van het magazine Generaties. Het College van Beheer wil deelnemers zo op de hoogte houden van actualiteiten en de keuzes waarvoor het College in de komende periode staat. U kunt in Generaties lezen hoe het Fonds er financieel voorstaat, over pensioenontwikkelingen en over de vernieuwde pensioenregeling bij Philips. Natuurlijk zijn er nu ook weer de vaste rubrieken zoals “Actief gepensioneerd”. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 01 okt

  Pensioen3daagse: introductie Gener@ties

  1 oktober 2013 - Tijdens de Pensioen3daagse op 1, 2 en 3 oktober introduceert Philips Pensioenfonds de digitale nieuwsbrief Gener@ties. Met Gener@ties brengt Philips Pensioenfonds elk kwartaal actuele informatie over de financiële positie van het Pensioenfonds naar u toe. U ziet de belangrijkste feiten op een rij en kunt snel doorklikken naar de juiste plek op de website van het Pensioenfonds voor meer informatie. In Gener@ties vindt u alle pensioenactualiteiten die voor u van belang zijn.

  U kunt de nieuwsbrief hier bekijken en u direct aanmelden als abonnee. Dan ontvangt u de volgende uitgave van Gener@ties automatisch in uw mailbox. En wanneer u zich tijdens de Pensioen3daagse aanmeldt via www.philipspensioenfonds.nl/inschrijven maakt u kans op een Philips Sarista koffiezetapparaat!

 • 09 sep

  Dekkingsgraad eind augustus 104%

  9 september 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 augustus 104%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 02 sep

  Betalingen via IBAN-nummer

  2 september 2013 - Philips Pensioenfonds maakt vanaf nu gebruik van het IBAN-nummer voor de betalingen van de pensioenen. Uw pensioenbetaling van september is dan ook overgemaakt naar uw IBAN-nummer, een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige rekeningnummer. Waarom wordt uw pensioen voortaan naar het IBAN-nummer overgemaakt? Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt waar we overal op dezelfde manier kunnen betalen. Daarom moeten consumenten en bedrijven gebruikmaken van IBAN, het International Bank Account Number. Vanaf 1 februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN.

  Wat merkt u hiervan?
  Uw rekeningnummer is automatisch omgezet naar het IBAN-nummer. Vanaf oktober ziet u op uw pensioenspecificatie het langere IBAN-nummer. Verder heeft deze overgang geen gevolgen. Wilt u in de toekomst uw rekeningnummer wijzigen? Dan geeft u voortaan het rekeningnummer van uw betaalrekening door in het IBAN-formaat. Kent u het IBAN-nummer niet? Dan kunt u dit nummer opvragen bij uw bank.

 • 22 aug

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende tweede kwartaal 2013

  22 augustus 2013 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het tweede kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 12 aug

  Dekkingsgraad eind juli 105%

  12 augustus 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 juli 105%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 01 aug

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2013

  1 augustus 2013 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2013 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 19 jul

  'Uw mening over pensioen'

  19 juli 2013 - Philips Pensioenfonds heeft dit voorjaar een groot aantal pensioenopbouwers en -ontvangers gevraagd naar hun mening over pensioen. Daarbij is aan de orde geweest welke verwachtingen men heeft rond pensioen, wat men daarbij belangrijk vindt en hoe men aankijkt tegen het nemen van risico’s. Alle pensioenopbouwers en -ontvangers zijn door het Fonds persoonlijk geïnformeerd over de hoofdconclusies van het onderzoek. Via deze link vindt u een samenvatting van de resultaten op hoofdlijnen.

 • 12 jul

  Dekkingsgraad eind juni 102%

  12 juli 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 102%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De dekkingsgraad ligt met 102% onder het minimaal vereiste niveau (104%). Daardoor heeft het Fonds opnieuw een dekkingstekort.

 • 01 jul

  Onderhandelingsresultaat Philips-cao over nieuwe pensioenregeling

  College van Beheer toetst pensioenafspraken uit Philips-cao


  1 juli 2013 - Philips en de vakorganisaties hebben in het arbeidsvoorwaardenoverleg een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over een nieuwe Philips-pensioenregeling. Nu in het arbeidsvoorwaardenoverleg een onderhandelingsresultaat is bereikt, wordt aan het College van Beheer gevraagd of de nieuwe pensioenregeling door het Fonds kan worden uitgevoerd. Het College heeft namelijk de verantwoordelijkheid om de nieuwe pensioenregeling te toetsen op uitvoerbaarheid. Dat behelst onder meer de toets of de nieuwe pensioenregeling voldoet aan wet- en regelgeving. En of de regeling evenwichtig is voor alle aangeslotenen van het Fonds. Als deze toets tot een positieve uitkomst leidt, dan worden de afspraken vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de afspraken tussen het Pensioenfonds en de onderneming vastgelegd over de uitvoering en financiering van de pensioenregeling.


  Toets door het College van Beheer
  Het bestuur van een pensioenfonds heeft op grond van de wet de taak de belangen van alle betrokkenen bij een pensioenfonds op een evenwichtige wijze te behartigen. Daarom bekijkt het College van Beheer wat de risico’s van de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling zijn voor alle betrokkenen. Daarbij wordt beoordeeld of deze risico’s evenwichtig verdeeld zijn over alle betrokkenen en ook of de risico’s acceptabel zijn. De betrokkenen zijn de pensioenopbouwers en pensioenontvangers, de onderneming en voormalige Philips-medewerkers die nog pensioen hebben bij het Fonds.


  In de toets betrekt het College allerlei aspecten van de nieuwe regeling, zoals de financiering van de nieuwe regeling, juridische aspecten, de administratieve uitvoerbaarheid en de communiceerbaarheid.


  Voor wie heeft de nieuwe pensioenregeling gevolgen?
  De pensioenafspraken die aan de cao-tafel zijn gemaakt, raken ook de financiering van de pensioenen bij Philips. Dat betekent dat de pensioenwijzigingen gevolgen hebben voor alle aangeslotenen. Dus niet alleen voor de huidige Philips-medewerkers, maar ook voor pensioenontvangers en voormalige Philips-medewerkers die nog pensioen hebben bij het Fonds.


  Nadere informatie
  Het College vindt het belangrijk om u goed te informeren over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling voor uw situatie. Voordat wij u daar duidelijkheid over kunnen geven, is het van belang om eerst te toetsen of de nieuwe pensioenregeling uitvoerbaar is. Daarna informeren wij u, via onze website en persoonlijk, over de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling.

 • 11 jun

  Dekkingsgraad eind mei 104%

  11 juni 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 mei 104%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.
  De daling van de dekkingsgraad in mei wordt met name veroorzaakt doordat het Fonds voor de berekening van de pensioenverplichtingen een wettelijk voorgeschreven rekenrente moet gebruiken die is gebaseerd op een driemaands-gemiddelde. De beleggingen van het Fonds beïnvloeden het vermogen van het Fonds. De waarde van de beleggingen wordt vastgesteld zonder toepassing van de driemaands-middeling. De stijging van de rente in mei heeft hierdoor veel meer invloed gehad op het vermogen van het Fonds dan op de pensioenverplichtingen. Het gevolg is dat de dekkingsgraad in één maand met 4 procentpunten is gedaald.

 • 07 jun

  Uniform Pensioenoverzicht 2013 verstuurd

  7 juni 2013 - Bouwt u pensioen op in één van de pensioenregelingen van Philips? Dan heeft u begin juni uw Uniform Pensioenoverzicht 2013 ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op het informatieplein 'Uniform Pensioenoverzicht 2013'. Hier vindt u ook korte filmpjes waarin drie onderdelen van het pensioenoverzicht worden toegelicht.

 • 27 mei

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende eerste kwartaal 2013

  27 mei 2013 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 24 mei

  Onderzoek naar risicohouding

  24 mei 2013 - Er staat veel te gebeuren rond pensioenen nu de overheid binnenkort met maatregelen komt die ervoor moeten zorgen dat het pensioenstelsel in Nederland robuuster en duurzamer wordt. Ook het College van Beheer van Philips Pensioenfonds moet als gevolg daarvan belangrijke keuzes maken. In deze roerige tijd vindt het College van Beheer van Philips Pensioenfonds het belangrijk om te weten hoe Philips-medewerkers en Philips-gepensioneerden denken over allerlei zaken rondom pensioen. Daarom heeft Philips Pensioenfonds aan Intomart GfK, een onafhankelijk onderzoekbureau, gevraagd onderzoek te doen naar risicohouding via een steekproef van pensioenopbouwers en pensioenontvangers. Als u tot de steekproef behoort, ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Alvast bedankt voor uw deelname.

 • 08 mei

  Dekkingsgraad eind april 108%

  8 mei 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 april 108%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De stijging van de dekkingsgraad in april wordt met name veroorzaakt doordat het Fonds een wettelijk voorgeschreven rekenrente moet gebruiken die is gebaseerd op een driemaands-gemiddelde. Hierdoor heeft de daling van de rente niet direct een sterke stijging van de pensioenverplichtingen per eind april tot gevolg gehad, terwijl het vermogen van het Fonds via de beleggingen wel direct sterk is gestegen door de rentedaling. Het is de verwachting dat dit positieve effect in de komende maanden weer wegebt en de dekkingsgraad weer daalt. Overigens blijft het langetermijnherstelplan voorlopig van kracht, ondanks het feit dat de dekkingsgraad per eind april 2013 met 108% boven de vereiste dekkingsgraad ligt. Een langetermijnherstelplan wordt pas officieel beëindigd als de dekkingsgraad van het Pensioenfonds drie opeenvolgende kwartaaleinden boven het vereiste niveau ligt.

 • 03 mei

  Jaarverslag 2012 verschenen

  3 mei 2013 - Het jaarverslag 2012 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het Jaarverslag. Op dit informatieplein vindt u ook meer informatie over de Vergadering van Aangeslotenen die op 21 mei plaatsvindt.

 • 03 mei

  Mei-editie Generaties verschenen

  3 mei 2013 - De mei-editie van Generaties is verschenen. In deze uitgave besteden wij aandacht aan het Jaarverslag 2012 van Philips Pensioenfonds. Twee leden van het College van Beheer blikken terug op het jaar 2012 en u leest wanneer de Vergadering van Aangeslotenen plaatsvindt. In deze editie wordt ook stilgestaan bij de gesprekken aan de cao-tafel over een nieuwe pensioenregeling. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 03 mei

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2013

  3 mei 2013 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2013 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 15 apr

  Werknemersleden College van Beheer

  15 april 2013 - Philips Pensioenfonds zoekt Philips-medewerkers die zitting willen nemen in het College van Beheer, het bestuur van het Fonds. Het besturen van een Pensioenfonds brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker in deze roerige tijden, waarin de dekkingsgraden van pensioenfondsen onder druk staan. Het is een taak die u voor tal van uitdagingen stelt en waarin u moeilijke beslissingen zult moeten nemen. Bijvoorbeeld over het beleggingsbeleid en het risicobeheer van het Fonds, over het al dan niet indexeren of zelfs verlagen van de pensioenen en over het communicatiebeleid van het Fonds. Maar het is ook een taak die maatschappelijk uiterst relevant is. Vele deelnemers zijn immers voor hun huidige of toekomstige inkomensvoorziening afhankelijk van hun pensioen en dus afhankelijk van het door het College van Beheer gevoerde beleid.

  Is uw aandacht getrokken? Klik dan hier voor informatie over wat er allemaal bij komt kijken als u bestuurslid wordt. Ook leest u op welke manier u uw interesse kenbaar kunt maken.

 • 12 apr

  Beleggingsverslag prepensionering

  12 april 2013 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2012 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 10 apr

  Dekkingsgraad eind maart 106%

  10 april 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 106%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 28 mrt

  Jaaroverzicht pensioenontvangers verstuurd

  28 maart 2013 - Eind maart zijn de jaaroverzichten 2013 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Op het jaaroverzicht vindt u de pensioenbedragen per 1 april 2013. En de bedragen waar uw eventuele partner recht op heeft als u komt te overlijden. Ook vindt u verdere informatie met betrekking tot de verhoging van uw pensioen in de afgelopen jaren en het herstelplan. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie terug over het jaaroverzicht. Heeft u nog vragen? Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u onder ‘Nuttige tools’ ‘Vragen en antwoorden jaaroverzicht’.

 • 15 mrt

  Factoren 2013 gepubliceerd

  15 maart 2013 - Om pensioenberekeningen te maken, gebruikt Philips Pensioenfonds bepaalde rekenregels waarin gebruik wordt gemaakt van zogenoemde actuariële factoren. Deze factoren zijn van belang als u bijvoorbeeld uw pensioen wilt vervroegen of uitstellen of als u nabestaandenpensioen wilt inruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Per 1 januari 2013 zijn de actuariële factoren van Philips Pensioenfonds gewijzigd als gevolg van de nieuwe gegevens over de levensverwachting in Nederland en door gebruik te maken van een andere rekenrente. Bij ‘downloads’ kunt u per pensioenregeling een geactualiseerde bijlage ‘Actuariële factoren’ downloaden.

 • 11 mrt

  Dekkingsgraad eind februari 104%

  11 maart 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 28 februari 104%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 05 mrt

  English information

  5 March 2013 - As from today all the available English information about your pension can be found in one area on the website. Go to 'English information'. You can find information about the pension scheme and the most important life events that affect your pension. For example ‘Newly employed’ or ‘Retirement’. And you can download booklets and forms and change your language preference into English.

  Pensioeninformatie in het Engels.
  Vanaf vandaag staat alle beschikbare Engelse pensioeninformatie op één plaats op de website. Kijk op 'English information'. U kunt hier informatie terugvinden over de pensioenregeling en de belangrijkste levensgebeurtenissen die invloed hebben op uw pensioen. Zoals bijvoorbeeld ‘Nieuw in dienst’ of ‘Bijna met pensioen’. Ook kunt u hier Engelstalige boekjes en formulieren downloaden en uw taalvoorkeur wijzigen in Engels.

 • 11 feb

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende vierde kwartaal 2012

  11 februari 2013 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 08 feb

  Dekkingsgraad eind januari 103%

  8 februari 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 januari 103%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 05 feb

  Dekkingsgraad boven herstelpad eind 2012

  5 februari 2013 - Philips Pensioenfonds heeft een herstelplan om ervoor te zorgen dat de financiële positie weer op orde komt. Op 31 december 2012 is getoetst hoe de ontwikkeling van de dekkingsgraad verloopt in vergelijking met het zogenoemde ‘herstelpad’ dat in het herstelplan is gedefinieerd. De dekkingsgraad van 31 december 2012 lag met 104,1% boven het herstelpad. Hoewel dit jaar van verhoging van uw pensioen door indexatie geen sprake kan zijn, zijn aanvullende maatregelen op dit moment niet aan de orde. U leest meer over het herstelplan op het informatieplein ‘Financiële positie’.

 • 05 feb

  Indexatiebesluit 2013

  5 februari 2013 - Het College van Beheer heeft moeten besluiten om de pensioenen in 2013 niet te verhogen door indexatie. Om te kunnen indexeren, moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de dekkingsgraad hoger is dan het niveau van de vereiste dekkingsgraad (eind december: 107%). Aangezien de dekkingsgraad eind 2012 104% was, wordt aan die voorwaarde niet voldaan. Indexatie is ook bij een dekkingsgraad boven het vereiste niveau echter zeker geen vanzelfsprekendheid. Of en in welke mate er geïndexeerd wordt, wordt namelijk elk jaar opnieuw bepaald door het College van Beheer. Lees meer over het indexatiebeleid op het informatieplein ‘Indexatiebeleid’.

 • 01 feb

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2012

  1 februari 2013 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2012 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 18 jan

  Lager nettopensioen in 2013

  18 januari 2013 - Begin januari heeft u als pensioenontvanger uw eerste betaling van 2013 ontvangen. Uw nettopensioen is in 2013 flink lager. De verlaging kan soms zelfs oplopen tot meer dan 5 procent. Deze lagere pensioenuitkering komt voort uit nieuwe belastingregels die zijn voorgeschreven door de overheid. Als pensioenfonds passen wij deze regels toe, maar we hebben hier zelf geen invloed op. Hieronder lichten we toe welke wijzigingen zorgen voor de verlaging van uw nettopensioen. Wilt u meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen? Leest u dan de toelichting pensioenspecificatie.

  Overheidsmaatregelen
  Sinds 1 januari van dit jaar is het tarief van de loonheffing in de eerste loonbelastingschijf fors verhoogd: met 3,9%. Voor iemand met een maandelijkse bruto pensioenuitkering van 500 euro scheelt dit netto circa 20 euro per maand en bij een aanvullend pensioen van 1.000 euro loopt dat verschil op tot bijna 40 euro. Daar bovenop komt de hogere bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet. Dat kan oplopen tot meer dan 10 euro netto per maand extra. Hoe hoger de pensioenuitkering, des te groter het nadelig effect van beide overheidsmaatregelen.

 • 11 jan

  Dekkingsgraad eind december 104%

  11 januari 2013 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 december 104%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. In dit nieuwsbericht staan wij stil bij de invloed die de toegenomen levensverwachting heeft gehad op de dekkingsgraad van het Fonds.

  We leven langer
  In 2012 zijn weer nieuwe gegevens bekend geworden over de levensverwachting van de Nederlandse bevolking. Deze gegevens worden gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap en pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht de meest actuele cijfers over de levensverwachting te gebruiken. De levensverwachting is wederom toegenomen, zo blijkt uit gegevens gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. Ook zijn er nieuwe gegevens beschikbaar gekomen over de levensverwachting van Philips-medewerkers. De levensverwachting van Philips-medewerkers blijkt nog meer te zijn toegenomen dan de levensverwachting van de gehele Nederlandse bevolking. De levensverwachting van Philips-medewerkers is van belang om het totaalbedrag van alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen te berekenen (de ‘pensioenverplichtingen’). Immers, hoe langer u leeft, hoe langer u pensioen zult ontvangen. Een hogere levensverwachting leidt tot hogere pensioenverplichtingen en daardoor tot een lagere dekkingsgraad.

  Invloed op dekkingsgraad
  De nieuwe gegevens over de levensverwachting zijn eind 2012 in de financiële cijfers van het Pensioenfonds verwerkt. Hierdoor zijn de pensioenverplichtingen van Philips Pensioenfonds met ruim 2 procentpunten gestegen. Dit heeft een negatieve invloed op de dekkingsgraad gehad van eveneens ruim 2 procentpunten.

  Herstelpad
  De dekkingsgraad per 31 december 2012 is van belang voor het herstelplan dat van kracht is. Op basis van de stand per die datum wordt gekeken hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het zogenoemde ‘herstelpad’. Alle pensioenopbouwers, pensioenontvangers en premievrije polishouders ontvangen in februari 2013 informatie over het toetsmoment van 31 december 2012. In deze brief worden dan de mogelijke consequenties voor de ingegane pensioenen en de opgebouwde aanspraken meegedeeld.

  Kwartaalverslag vierde kwartaal 2012
  U leest meer informatie over (de inhoud van) het herstelplan en over de actuele financiële situatie op het informatieplein ‘Financiële positie’. Begin februari wordt het Kwartaalverslag per einde van het vierde kwartaal van 2012 op de website gepubliceerd. In dit Kwartaalverslag wordt een verdere toelichting gegeven op de financiële positie van het Fonds per 31 december 2012.

 • 21 dec

  December-editie Generaties verschenen

  21 december 2012 - De december-editie van Generaties is verschenen. In deze uitgave besteden wij aandacht aan de financiële situatie van Philips Pensioenfonds. U leest onder andere welke invloed de rentemaatregel van de overheid heeft gehad op de dekkingsgraad. In deze editie wordt ook stilgestaan bij de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw pensioensituatie. En u leest wat u moet doen voor uw pensioen als u gaat trouwen of samenwonen. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 10 dec

  Dekkingsgraad eind november 106%

  10 december 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 november 106%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De nieuwe gegevens over de levensverwachting worden eind 2012 in de financiële cijfers van het Pensioenfonds verwerkt. De verwachting is dat de dekkingsgraad daardoor lager wordt.

 • 29 nov

  Philips-gepensioneerden steunen KWF

  29 november 2012 - Deze week heeft Philips Pensioenfonds, namens de gepensioneerden, een bedrag van € 144.793,51 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Zo’n 15.000 gepensioneerden van Philips doneren maandelijks een klein bedrag van gemiddeld 75 eurocent per persoon aan KWF Kankerbestrijding. Op die manier wordt jaarlijks een mooi bedrag overgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Op www.kwfkankerbestrijding.nl leest u meer over wat er met dit geld gedaan wordt. Wilt u als Philips-gepensioneerde ook een maandelijkse bijdrage doen of uw donatie wijzigen? U vindt het formulier op deze website onder ‘Downloads’.

 • 12 nov

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende derde kwartaal 2012

  12 november 2012 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het derde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 08 nov

  Dekkingsgraad eind oktober 105%

  8 november 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 oktober 105%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 26 okt

  Publicatie verslag derde kwartaal 2012

  26 oktober 2012 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2012 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 08 okt

  Dekkingsgraad eind september 105%

  8 oktober 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 september 105%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond. De dekkingsgraad van eind september is vastgesteld aan de hand van een nieuwe rekenrente. Deze nieuwe rekenrente maakt deel uit van maatregelen waarover de regering in september heeft besloten.

 • 05 okt

  Schikkingsbedrag voor Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  5 oktober 2012 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures. Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heer N. Vijsma en zijn vennootschappen Idlewild Beheer B.V. en Idlewild Consultants B.V. tot een regeling gekomen, krachtens welke zij onder andere een vergoeding betalen aan de benadeelde partijen. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt. Het Fonds is het OM wederom bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat. Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 27 sep

  Pensioen3daagse: bekijk uw pensioensituatie

  27 september 2012 – Tijdens de Pensioen3daagse op 27, 28 en 29 september vraagt Philips Pensioenfonds aandacht voor pensioen. Als u als deelnemer tijdens deze dagen hier de filmpjes over het Uniform Pensioenoverzicht bekijkt en uw mening geeft, maakt u kans op de nieuwe SENSEO® Twist! Vanwege de Pensioen3daagse is de Klantenservice op zaterdag 29 september ook open om uw pensioenvragen te beantwoorden.

 • 10 sep

  Dekkingsgraad eind augustus 102%

  10 september 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 augustus 102%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 30 aug

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende tweede kwartaal 2012

  30 augustus 2012 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het tweede kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 30 aug

  Uniform Pensioenoverzicht 2012 verstuurd

  30 augustus 2012 - Bouwt u pensioen op in één van de pensioenregelingen van Philips? Dan heeft u eind augustus uw Uniform Pensioenoverzicht 2012 ontvangen. Meer informatie kunt u vinden op het speciaal hiervoor gemaakte informatieplein 'Uniform Pensioenoverzicht 2012'. Hier vindt u ook korte filmpjes waarin drie onderdelen van het pensioenoverzicht worden toegelicht.

 • 09 aug

  Dekkingsgraad eind juli 102%

  9 augustus 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 juli 102%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 26 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2012

  26 juli 2012 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2012 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 09 jul

  Dekkingsgraad eind juni 99%

  9 juli 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 juni 99%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 09 jul

  Wijzigingen pensioenreglement

  9 juli 2012 - In de pensioenreglementen van Philips Pensioenfonds zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn als inlegvel opgenomen in de reglementen die u via deze link kunt downloaden. De wijzigingen houden verband met het herstelplan dat Philips Pensioenfonds heeft opgesteld om ervoor te zorgen dat de financiële positie weer op orde komt. Daarnaast zijn enkele teksten rond het uitstellen van pensioen verduidelijkt in de reglementen.

 • 29 jun

  Uitslag verkiezingen

  29 juni 2012 - Philips Pensioenfonds heeft in mei 2012 verkiezingen georganiseerd voor de benoeming van vier gepensioneerdenleden in het College van Beheer (het bestuur) van het Fonds. In totaal brachten ruim 15.000 pensioenontvangers een geldige stem uit (dit is ruim 26% van alle kiesgerechtigden). De stemmen zijn geteld en geregistreerd door een onafhankelijke externe organisatie. De uitslag is vastgesteld op basis van het ‘Kiesreglement’ van Philips Pensioenfonds.

  Op basis van de uitgebrachte stemmen is vastgesteld dat drie zetels in het College worden ingevuld door de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden en één zetel door FNV Bondgenoten. Voordat de (nieuwe) leden kunnen toetreden tot het College van Beheer, vindt eerst een toets plaats door De Nederlandsche Bank (DNB). Als DNB goedkeuring geeft, treden de (nieuwe) leden per 1 oktober 2012 toe tot het College. Eind 2012 worden de Collegeleden in ons magazine Generaties nader aan u voorgesteld.

 • 15 jun

  Verkiezingen gesloten

  15 juni 2012 - Pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds konden tot 15 juni 2012 hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van gepensioneerdenleden in het College van Beheer. Eind juni 2012 wordt de uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt via deze website.

 • 08 jun

  Dekkingsgraad eind mei 105%

  8 juni 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 mei 105%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 04 jun

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende eerste kwartaal 2012

  4 juni 2012 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 08 mei

  Dekkingsgraad eind april 102%

  8 mei 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 30 april 102%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 03 mei

  Jaarverslag 2011 verschenen

  3 mei 2012 - Het jaarverslag 2011 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Wilt u meer weten over het jaarverslag? Of wilt u het jaarverslag downloaden? Ga dan naar het informatieplein over het Jaarverslag. Op dit informatieplein vindt u ook meer informatie over de Vergadering van Aangeslotenen die op 22 mei plaatsvindt.

 • 03 mei

  Mei-editie Generaties verschenen

  3 mei 2012 - De mei-editie van Generaties is verschenen. In deze uitgave besteden wij aandacht aan het Jaarverslag 2011 van Philips Pensioenfonds. Twee leden van het College van Beheer blikken terug op het jaar 2011 en u leest wanneer de Vergadering van Aangeslotenen plaatsvindt. In deze editie wordt ook stilgestaan bij het herstelplan en u vindt een overzicht van de basisbedragen van het Philips flex pensioen. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 03 mei

  Pensioenontvangers brengen stem uit

  3 mei 2012 - Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers vier leden voor het College van Beheer (het bestuur) van het Fonds. Pensioenontvangers hebben nu de mogelijkheid om aan te geven door wie zij vertegenwoordigd willen worden. Op het informatieplein ‘Verkiezingen’ is informatie te vinden over de verkiezingen en u kunt er als pensioenontvanger direct uw stem uitbrengen.

 • 27 apr

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2012

  27 april 2012 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2012 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 10 apr

  Dekkingsgraad eind maart 103%

  10 april 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 31 maart 103%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 06 apr

  Beleggingsverslag prepensionering

  6 april 2012 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2011 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 29 mrt

  Jaaroverzicht pensioenontvangers verstuurd

  29 maart 2012 - Eind maart zijn de jaaroverzichten 2012 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Op het jaaroverzicht vindt u de pensioenbedragen per 1 april 2012. En de bedragen waar uw eventuele partner recht op heeft als u komt te overlijden. Ook vindt u verdere informatie met betrekking tot de verhoging van uw pensioen in de afgelopen jaren en het herstelplan. Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u meer informatie terug over het jaaroverzicht. Heeft u nog vragen? Op het informatieplein ‘Pensioenbetaling’ vindt u onder ‘Nuttige tools’ ‘Vragen en antwoorden jaaroverzicht’.

 • 09 mrt

  Dekkingsgraad eind februari 104%

  9 maart 2012 - De dekkingsgraad van Philips Pensioenfonds bedroeg per 29 februari 104%. Op het informatieplein ‘Financiële positie’ vindt u een grafiek met het maandelijkse verloop van de dekkingsgraad. In deze grafiek worden ook de wettelijk vereiste niveaus getoond.

 • 25 feb

  Financiële situatie Pensioenfonds

  25 februari 2012 - Eind februari 2012 hebben alle aangeslotenen een persoonlijke brief ontvangen over de financiële situatie van het Fonds en de actuele stand van zaken. In deze brief werd onder meer ingegaan op de inhoud van het herstelplan van het Fonds en het indexatiebesluit van 2012. Via deze link vindt u alle achtergrondinformatie over de financiële positie van het Fonds.

 • 23 feb

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende vierde kwartaal 2011

  23 februari 2012 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het vierde kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 03 feb

  Publicatie verslag vierde kwartaal 2011

  3 februari 2012- Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het vierde kwartaal van 2011 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden. Op het informatieplein ‘financiële positie’ vindt u meer informatie en achtergronden over de financiële situatie van Philips Pensioenfonds.

 • 21 dec

  December-editie Generaties verschenen

  21 december 2011 - De december-editie van Generaties is verschenen. In deze uitgave besteden wij uiteraard aandacht aan de financiële situatie van het Fonds. Ook leest u meer over de gevolgen voor uw pensioeninkomen als uw relatie eindigt. Belangrijk is ook de oproep voor kandidaten voor de verkiezingen voor gepensioneerdenleden van het College van Beheer. Dit en nog meer vindt u op het informatieplein voor Generaties.

 • 20 dec

  Gepensioneerde kandidaten gezocht voor het College van Beheer

  20 december 2011 - Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers vier leden voor het College van Beheer (het bestuur) van het Fonds. Het besturen van een pensioenfonds brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom informeren wij u via het informatieplein ‘Verkiezingen’ uitgebreid over de competenties die wij van kandidaten verwachten. Ook leest u hier hoe u uw interesse kenbaar kunt maken en u kunt hier diverse documenten downloaden.

 • 29 okt

  Publicatie verslag derde kwartaal 2011

  29 oktober 2011- Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het derde kwartaal van 2011 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden.

 • 29 okt

  Financiële situatie Pensioenfonds

  29 oktober 2011 - Het zal u niet ontgaan zijn dat de financiële crisis grote invloed heeft op de financiële gezondheid van pensioenfondsen, ook op die van Philips Pensioenfonds. Daarom hebben alle aangeslotenen eind oktober een persoonlijke brief ontvangen waarin uitgebreid wordt ingegaan op de financiële situatie bij het Fonds. Via deze link vindt u alle achtergrondinformatie over dit onderwerp.

 • 27 okt

  Factor A 2010

  27 oktober 2011 - Als u in 2010 uit dienst bent getreden of met pensioen bent gegaan, dan heeft u in oktober 2011 de factor A 2010 ontvangen. Deze kunt u gebruiken bij de aangifte inkomstenbelasting over 2011. Als u in 2011 lijfrentepremies heeft betaald of nog gaat betalen, bestaan er namelijk mogelijkheden om deze af te trekken van uw inkomstenbelasting. Bouwt u pensioen op bij Philips Pensioenfonds, dan heeft u in mei 2011 uw Uniform Pensioenoverzicht ontvangen waarin de factor A is opgenomen.

 • 16 sep

  Schikkingsbedrag voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  16 september 2011 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures. Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heer Frencken en zijn vennootschappen, waaronder Universum Holding en Universum Beheer, met de heer Lagaunne en met de heer Frische en zijn vennootschappen tot regelingen gekomen, krachtens welke zij onder andere vergoedingen betalen aan de benadeelde partijen. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt. Het Fonds is het OM wederom bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat. Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 01 sep

  Uniform Pensioenoverzicht 2011 verstuurd

  1 september 2011 - Bent u deelnemer aan het Philips flex pensioen? Dan is uw Uniform Pensioenoverzicht 2011 verstuurd. Bent u deelnemer aan een andere pensioenregeling, dan kunt u uw Uniform Pensioenoverzicht binnenkort verwachten.

 • 15 aug

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende tweede kwartaal 2011

  15 augustus 2011 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het tweede kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico's beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 25 jul

  Publicatie verslag tweede kwartaal 2011

  25 juli 2011 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het tweede kwartaal van 2011 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden

 • 24 jun

  Ontwikkelingen Griekenland en Philips Pensioenfonds

  24 juni 2011 - Diverse deelnemers bij Philips Pensioenfonds hebben hun zorg uitgesproken over de situatie in Griekenland. Men vraagt zich hierbij af of Philips Pensioenfonds ook in Griekse staatsobligaties belegd. Hieronder geven wij weer welke stappen Philips Pensioenfonds heeft genomen naar aanleiding van de situatie in diverse Europese landen, waaronder Griekenland.
  Door alle ontwikkelingen in Europa in het afgelopen jaar, zijn de risicoâ??s van diverse Europese landen het laatste jaar aanzienlijk groter gebleken dan de jaren daarvoor door financiële markten werd ingeschat. Uiteraard is dit een ontwikkeling die het Fonds nauwkeurig gevolgd heeft. Om die reden wordt momenteel niet belegd in staatsobligaties van Griekenland en Portugal.
  Het College van Beheer blijft de ontwikkelingen binnen de Eurozone nauwlettend in de gaten houden en neemt beslissingen wanneer de situatie dat vereist.

 • 17 mei

  Oordeel Verantwoordingsorgaan 2010

  17 mei 2011 - Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over het verslagjaar 2010 en de reactie hierop van het College van Beheer is als afzonderlijk document gepubliceerd op de website van het Fonds. U kunt dit document hier downloaden.

 • 09 mei

  Schikkingsbedrag voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  9 mei 2011 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures.

  Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heer A.P.H.A. Remmers en zijn vennootschap Bouwbedrijf Remmers B.V. tot een regeling gekomen, krachtens welke zij onder andere een vergoeding betalen aan de benadeelde partijen. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt.

  Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 09 mei

  Het Fonds legt verantwoording af over stemgedrag gedurende eerste kwartaal 2011

  9 mei 2011 - Philips Pensioenfonds legt via de website verantwoording af over het stemgedrag gedurende het eerste kwartaal van dit jaar. Door gebruik te maken van zijn stemrecht kan Philips Pensioenfonds indirect invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit kan uiteindelijk de waarde van de aandelen positief beïnvloeden en risico’s beperken. Klik hier voor meer informatie.

 • 05 mei

  Publicatie verslag eerste kwartaal 2011

  5 mei 2011 - Het kwartaalverslag van Philips Pensioenfonds over het eerste kwartaal van 2011 is verschenen. U kunt het verslag hier downloaden.

 • 03 mei

  Philips Pensioenfonds Jaarverslag 2010 verschenen

  3 mei 2011 - Het Jaarverslag 2010 van Philips Pensioenfonds is verschenen. Op deze website kunt u het Jaarverslag downloaden.

 • 03 mei

  Mei-editie Generaties verschenen

  3 mei 2011 - De Mei-editie van Generaties is verschenen. In deze uitgave kijkt het College van Beheer terug op het jaar 2010. Ook leest u meer over het pensioenakkoord en over de gevolgen voor uw pensioeninkomen als u arbeidsongeschikt raakt. Generaties kunt u hier downloaden

 • 18 apr

  Beleggingsverslag prepensioneringsregeling verschenen

  18 april 2011 - Het beleggingsverslag van de prepensioneringsregeling van het jaar 2010 is verschenen. Dit verslag geeft deelnemers aan de prepensioneringsregeling inzicht in de algemene economische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de beleggingsfondsen van de prepensioneringsregeling van Philips Pensioenfonds. Klik hier om het verslag te downloaden.

 • 08 mrt

  Geen indexatie van pensioenen in 2011

  8 maart 2011 - Het College van Beheer heeft besloten om de pensioenen in 2011 niet te verhogen (indexeren). Het is de ambitie van Philips Pensioenfonds om uw pensioen jaarlijks te verhogen. Jarenlang heeft Philips Pensioenfonds deze ambitie ook waar kunnen maken. Maar indexatie is geen vanzelfsprekendheid. Recente ontwikkelingen hebben een zodanige invloed gehad op de financiële positie van het Fonds, dat indexatie in 2011 door het College van Beheer niet verantwoord wordt geacht. Het besluit om de pensioenen dit jaar niet te indexeren, is uiteraard genomen na een zorgvuldige afweging. Dit leggen we graag verder aan u uit.

  Ontwikkelingen in de financiële positie
  Met name de toegenomen levensverwachting heeft een sterk negatieve invloed gehad op de financiële positie van het Fonds. De hoogte van de pensioenverplichtingen van het Fonds (alle nu en in de toekomst uit te keren pensioenen) is hierdoor in korte tijd met bijna € 1 miljard toegenomen. Maar ook de algemene marktontwikkelingen en eisen ten aanzien van financiële buffers hebben effect gehad op de financiële positie. Meer informatie over de financiële positie van het Fonds leest u in de december 2010-editie van Generaties (klik hier) en in het vierde kwartaalverslag van 2010 (klik hier).

  Persoonlijke informatie
  De pensioenontvangers en de pensioenopbouwers die nu direct geraakt worden door het indexatiebesluit, ontvangen op korte termijn persoonlijk bericht hierover. Daarbij wordt een nadere toelichting gegeven. Deze toelichting wordt ook op onze website geplaatst, zodat andere belanghebbenden daar kennis van kunnen nemen. In de mei-editie van ons magazine Generaties besteden wij uiteraard ook aandacht aan dit onderwerp.

  Via deze link kunt u onder 'Handige downloads' de informatie vinden die eind maart is verstuurd aan de pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds.

  In de huidige CAO is voor pensioenopbouwers bepaald dat een eventuele indexatie van de opgebouwde pensioenen voortaan jaarlijks op een vast moment (1 april) wordt verwerkt. Voor de pensioenopbouwers die onder de huidige CAO vallen, wordt de collectieve schaalaanpassing van 1 mei 2011 daarom meegenomen in het indexatiebesluit van 2012. Indexatie per 1 april 2011 is daarom voor deze pensioenopbouwers niet van toepassing.

 • 07 mrt

  Pensioenreglement Philips flex pensioen 1 april 2011

  7 maart 2011 - Per 1 april 2011 wijzigt het Philips flex pensioen. Begin 2011 is hierover uitgebreid gecommuniceerd met de betrokken medewerkers. Via de website kunt u nu ook het Pensioenreglement downloaden. Klik hier om het Pensioenreglement te bekijken.

 • 10 jan

  Schadevergoeding voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  10 januari 2011 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures.

  Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heren Van Tartwijk, Trimp en D. Lesmeister en hun vennootschappen tot een regeling gekomen, krachtens welke laatstgenoemden onder andere een vergoeding betalen aan de benadeelde partijen. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt.

  Het Fonds is het OM wederom bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat. Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 01 dec

  Gevolgen stijgende levensverwachting voor het Fonds

  1 december 2010 - In de komende uitgave van het magazine Generaties (december 2010) wordt een artikel gepubliceerd over de financiële positie van het Fonds. In dit artikel gaan we verder in op een mededeling in het laatste kwartaalverslag. In dit kwartaalverslag kon u lezen dat het Fonds aan het onderzoeken is wat de effecten zijn van de stijgende levensverwachting voor de financiële positie van het Fonds. Het artikel kunt u nu al op de website lezen, klik hier.

 • 29 okt

  Philips Pensioenfonds zoekt deelnemers voor testpanel

  29 oktober 2010 - Heldere en duidelijke communicatie staat bij Philips Pensioenfonds hoog in het vaandel. Wij streven ernaar om onze brochures, website en andere communicatiemiddelen leesbaar en begrijpelijk te maken voor de lezers. Dit willen wij laten toetsen door een zogenoemd testpanel. Het testpanel bestaat uit mensen die een oordeel geven over de begrijpelijkheid van een brochure, de opzet van de website of de leesbaarheid van een kwartaalverslag.

  In 2010 en 2011 werken wij hard aan vernieuwde communicatie. Op dit moment maken wij bijvoorbeeld nieuwe brochures voor belangrijke momenten in uw leven. Denk aan "Met pensioen gaan" of "Uit dienst gaan". Een belangrijke verbetering aan deze brochures moet zijn dat alle informatie voor u en uw collega's duidelijk en compleet is.

  Wij zoeken Philips-medewerkers of recent gepensioneerden die met ons mee willen denken over de manier waarop wij de informatie aan u tonen. Het testpanel komt bij elkaar en praat aan de hand van enkele vragen over de communicatiemiddelen van Philips Pensioenfonds. U hoeft geen pensioenkennis te hebben om deel te nemen. Wij vinden het belangrijk dat de informatie voor iedereen begrijpelijk is. Deelname aan het testpanel kost niet veel tijd en u helpt mee om pensioenen voor iedereen begrijpelijker te maken.

  Voor alle deelnemers aan de testen hebben wij een presentje beschikbaar.

  Heeft u interesse om deel te nemen aan het testpanel?  Klik hier om u in te schrijven.

  In het kort:

  * Wij zoeken deelnemers tussen de 20 en 65 jaar voor het testpanel van Philips Pensioenfonds.
  * Hoeveel tijd kost het u? Ongeveer 1,5 uur.
  * Locatie is Eindhoven.
  * U hoeft geen pensioenkennis te hebben.
  * Alle deelnemers krijgen een presentje als dank voor deelname.

 • 19 jul

  Stand van zaken 'vastgoedfraude'

  19 juli 2010 - Op 15 juli 2010 heeft Philips Pensioenfonds naar al zijn deelnemers een brief gestuurd. In de brief gaat de voorzitter van het College van Beheer, Harry Hendriks, in op recente belangrijke ontwikkelingen rondom de fraude met onroerend goed (de zogenoemde vastgoedfraude), waarbij het Fonds één van de benadeelde partijen is. Klik hier om de brief te bekijken. Er is ook een Engelstalige versie van de brief beschikbaar. Klik hier om de Engelstalige versie van de brief te bekijken.

 • 28 jun

  Schadevergoeding voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  28 juni 2010 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures.

  Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heer Floris en aan hem verbonden vennootschappen tot een regeling gekomen, krachtens welke laatstgenoemden in totaal € 1,7 miljoen schadevergoeding zullen betalen. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt.

  Het Fonds is het OM wederom bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat.

  Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 28 jun

  Schadevergoeding voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  28 juni 2010 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures.

  Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader zijn Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed met de heer Van Vlijmen en zijn vennootschappen tot een regeling gekomen, krachtens welke laatstgenoemden nagenoeg hun gehele vermogen ter beschikking stellen aan de benadeelde partijen. Het gaat hierbij om meer dan € 70 miljoen waarvan het Openbaar Ministerie € 5 miljoen zal ontvangen en het overige naar Philips Pensioenfonds en Rabo Vastgoed gaat. Over de onderlinge verdeling zijn goede afspraken gemaakt.

  Het Fonds is het OM wederom bijzonder erkentelijk voor zijn inspanningen bij het bereiken van dit gezamenlijke resultaat.

  Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 25 jun

  Schikkingsbedrag voor Philips Pensioenfonds in vastgoedfraudezaak

  25 juni 2010 - In november 2007 kwam aan het licht dat het Openbaar Ministerie verschillende personen en rechtspersonen verdenkt van fraude met onroerend goed. Het Fonds is bij de zogenaamde vastgoedfraude één van de benadeelde partijen. Het College van Beheer heeft aangegeven alles in het werk te stellen om de schade die het Fonds heeft geleden te verhalen op personen of rechtspersonen die daarvoor aansprakelijk kunnen worden gehouden. In dat kader heeft het Fonds diverse stappen gezet, waaronder voeging in de strafzaak, beslagleggingen en het aanspannen van civiele procedures. Waar opportuun komt het Fonds tot zogenoemde schikkingen met personen of rechtspersonen die verdacht worden van betrokkenheid bij de vastgoedfraude. In dit kader is met de heer H. Hilders en de aan hem gelieerde vennootschap Ceylonstaete BV een schikkingsbedrag van € 25,5 miljoen aan het Fonds overeengekomen. Zodra schikkingen met andere verdachten worden getroffen, zal het Fonds daarover eveneens berichten.

 • 13 mrt

  Stand van zaken Philips Pensioenfonds

  13 maart 2009 - Op 10 maart 2009 heeft Philips Pensioenfonds naar al zijn deelnemers een brief gestuurd. In de brief gaat de voorzitter van het College van Beheer, Harry Hendriks, in op de stand van zaken rondom het onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij het beheer van de vastgoedportefeuille van het Fonds. Daarnaast gaat hij in op de financiële positie van het Fonds en het recente besluit van het College om de pensioenen volledig te indexeren. Klik hier om de brief te bekijken. Er is ook een Engelstalige versie van de brief beschikbaar. Klik hier om de Engelstalige versie van de brief te bekijken.


Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie

MijnPPF: regel uw pensioen

U vindt in MijnPPF uw pensioenoverzichten, de Pensioenplanner en u kunt er uw gegevens of voorkeuren wijzigen

Naar MijnPPF