Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan  

Philips Pensioenfonds zoekt in de kring van pensioenontvangers vier leden voor het Verantwoordingsorgaan. Daarvoor zijn verkiezingen georganiseerd in de periode van 19 april tot en met 15 mei 2019. Op dit moment zijn de verkiezingen gesloten en kunt u niet meer stemmen.

Nu de stemperiode is afgesloten, worden de stemmen geteld en formeel de uitslag vastgesteld bij de notaris. De gekozen kandidaten worden vervolgens voorgedragen voor benoeming als lid van het Verantwoordingsorgaan. Benoeming geschiedt door het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds. In juni 2019 wordt de uitslag van de verkiezingen op deze website gepubliceerd.

Wat is het Verantwoordingsorgaan?

Het Bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan verantwoording af over het gevoerde beleid, de wijze waarop het is uitgevoerd en de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes vertegenwoordigers van de werkgever, de Philips-medewerkers en diegenen die een pensioen van Philips Pensioenfonds ontvangen. Klik hier voor meer informatie over het Verantwoordingsorgaan.

De verkiezingen

Pensioenontvangers van Philips Pensioenfonds konden een stem uitbrengen op een kieslijst van één van de deelnemende organisaties. 

Aan de verkiezingen wordt deelgenomen door de volgende twee organisaties:

Lees meer

Gecontroleerd op: 16-05-2019

Organisatiestructuur

Wilt u meer weten over de structuur van Philips Pensioenfonds?

Naar Organisatiestructuur

Profiel leden Verantwoordingsorgaan

Wilt u weten aan welk profiel de leden van het Verantwoordingsorgaan moeten voldoen?

Bekijk het profiel