Inhoudingen

Wat wordt er ingehouden op uw pensioeninkomen?  

U heeft tijdens uw werkzame leven jarenlang pensioen opgebouwd. Het totale bedrag dat u ontvangt is uw bruto pensioen. Daarover moet u nog belasting betalen. Wat moet u nog meer betalen? En nog belangrijker: hoeveel houdt u netto per maand over?

Ouderdomspensioen

Op uw bruto ouderdomspensioen worden diverse bedragen ingehouden. Daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).Lees meer

Dit houden wij in:

1. Loonheffing
Over uw pensioen betaalt u loonbelasting en premies volksverzekeringen. Dit heet ook wel loonheffing. Hoe berekenen wij hoeveel loonheffing u moet betalen over uw pensioen? Dat doen wij op dezelfde manier als bij uw salaris. Ontvangt u een AOW-pensioen? Dan betaalt u minder loonheffing. Hoe hoger uw pensioen, hoe meer u betaalt aan loonheffing. Er zijn vier verschillende tariefschijven. Iedere schijf heeft een eigen belastingtarief.

Hieronder ziet u de tarieven voor de loonheffing per 1 januari 2019:

Schijf
Bedrag
Tarief %
Bedrag
Tarief %
Jonger dan
AOW-
leeftijd
AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vanaf 1 januari 1946
AOW-leeftijd en
ouder, geboren
vóór 1 januari 1946
1
0  t/m 20.384 36,65% 18,75% 0  t/m 20.384 18,75%
2
20.385  t/m 34.300 38,10% 20,20% 20.385  t/m 34.817 20,20%
3
34.301  t/m 68.507 38,10% 38,10% 34.818  t/m 68.507 38,10%
4
68.508  en hoger 51,75% 51,75% 68.508  en hoger 51,75%

Loonheffingskorting
Iedereen in Nederland heeft recht op een korting op loonheffing. Dit heet loonheffingskorting. De loonheffingskorting wordt bij de meeste gepensioneerden van de AOW-leeftijd toegepast op het AOW-pensioen. U krijgt namelijk altijd de maximale korting bij het AOW-pensioen. Maar u mag de loonheffingskorting ook toepassen op uw pensioeninkomen. U geeft dit aan op het formulier ‘Loonheffingskorting’.

Loonheffing wordt berekend over uw hele pensioen. Van dat bedrag wordt de heffingskorting afgetrokken. Wat overblijft is de loonheffing die u moet betalen.

Hieronder ziet u de hoogte van de loonheffingskorting per 1 januari 2019:

Jonger dan AOW-leeftijd
AOW-leeftijd en ouder
 
Algemene heffingskorting * € 0 tot € 2.477
€ 72 tot € 1.268
 
Ouderenkorting inkomen lager dan € 36.783 € 0    
€ 1.596
Ouderenkorting inkomen van € 36.783 tot
€ 47.423
€ 0    
Afbouw van 15% tot € 0
Ouderenkorting inkomen vanaf € 37.423 € 0    
€ 0

* Tot een inkomen van € 20.385 (1e schijf) is er sprake van de maximale algemene loonheffingskorting, daarboven is dit inkomensafhankelijk.

Voorbeeld

U hebt in 2019 de AOW-leeftijd en u hebt een verzamelinkomen van € 40.000. De afbouw bedraagt 15% x (€ 40.000 – € 36.783) = € 482. Uw ouderenkorting wordt verlaagd tot € 1.114 (€ 1.596 - € 482).

Kijk voor de meest actuele cijfers Loonheffing en Loonheffingskorting op www.belastingdienst.nl.

2. Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw
Op uw pensioeninkomen wordt een bijdrage ingehouden voor de Zvw. In 2019 is deze bijdrage 5,70% van uw pensioeninkomen. Dit geldt tot en met een maximuminkomen van € 55.927. Is uw pensioeninkomen hoger dan € 55.927? Dan betaalt u dus maximaal 5,70% x € 55.927 = € 3.187 per jaar. Per maand houden wij dan € 265,65 in op uw pensioen.

Heeft u vragen over de wettelijke bijdrage zorgverzekering? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl.

3. Aon (voorheen IAK) 
Gaat u direct na uw dienstverband met pensioen? Dan kunt u gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering bij Aon. Dit moet u wel zelf doorgeven aan Aon. Meer informatie over de zorgverzekering van Aon vindt u op www.iak.nl/zorg. Bellen kan ook, het telefoonnummer is (040) 261 18 88. U kunt ook premies van andere verzekeringen bij Aon laten inhouden op uw pensioeninkomen.

4. Bijdrage KWF Kankerbestrijding
In 2018 hebben wij bijna € 109.000 overgemaakt aan KWF Kankerbestrijding. Dit doen wij elk jaar. Dit is mogelijk door de giften van de gepensioneerden van Philips Pensioenfonds. Doet u mee? U hoeft geen groot bedrag te doneren. U kunt al meedoen voor € 0,25, € 0,50 of € 1 per maand. Of u kiest voor een ander bedrag. Meer info

Kijk op www.kwf.nl voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding.

5. Vereniging Philips-gepensioneerden
Wilt u lid worden van één van de verenigingen voor Philips-gepensioneerden? Dan kunt u uw bijdrage voor deze vereniging in laten houden op uw pensioen. Dit geeft u aan als u zich aanmeldt bij de vereniging. Op www.federatie.nl staat een overzicht van alle verenigingen en hun contactgegevens.

Sluit uitklap

Nabestaandenpensioen

Ook op het bruto nabestaanden- en wezenpensioen worden diverse inhoudingen gedaan. Wilt u hier meer informatie over? Lees dan verder op het informatieplein ‘Pensioen voor partner en kinderen’.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Op uw bruto arbeidsongeschiktheidspensioen worden twee bedragen ingehouden. Ten eerste de belasting, ook wel loonheffing genoemd. Daarnaast betaalt u ook een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Lees verder op het informatieplein 'Pensioen bij arbeidsongeschiktheid'.

Gecontroleerd op: 30-12-2018

Pensioenspecificatie 2019

Lees meer over de inhoudingen in 2019.

Naar toelichting

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata