Pensioen in het buitenland

Pensioen in het buitenland  

Als u in het buitenland woont en een pensioen van ons ontvangt, is een aantal zaken voor u anders geregeld. Zaken die van belang zijn voor uw pensioenbetaling. Op dit informatieplein vindt u daar meer informatie over. Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen, dan kunt u die wijzigingen zelf doorgeven in MijnPPF

De woonplaatsverklaring en het ‘Bewijs van in leven zijn’

Als u in Nederland woont, krijgen wij gegevens over uw persoonlijke situatie automatisch door via de gemeente waar u woont. Als u in het buitenland woont, ontvangen wij deze gegevens niet automatisch. Lees meer

De betaling: een eurorekening

Philips Pensioenfonds keert uw pensioen uit in euro’s. Daarom is het belangrijk dat u in het buitenland, indien mogelijk, een eurorekening opent waarop u het pensioen ontvangt. Lees meer

De belasting: wel of geen loonheffing

In Nederland is iedereen verplicht om loonheffing af te dragen aan de overheid. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont? Lees meer

De zorgverzekering: uw bijdrage

Ook in het buitenland wilt u verzekerd zijn van goede zorg. In Nederland worden automatisch kosten voor de zorgverzekering ingehouden op salaris en pensioen. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont? Lees meer

Als uw persoonlijke situatie verandert

U woont in het buitenland en uw persoonlijke situatie verandert. Wat wil Philips Pensioenfonds van u weten? En hoe geeft u de wijzigingen door? Lees meer

Gecontroleerd op: 13-12-2018

Actief gepensioneerd

Frans Wilbrink (82) verzamelt artistieke Philips-reclame. Lees zijn verhaal.

Naar Actief gepensioneerd

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Checklist

Pensioen in het buitenland: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist