Pensioen in het buitenland

Pensioen in het buitenland  

Als u in het buitenland woont en een pensioen van ons ontvangt, is een aantal zaken voor u anders geregeld. Zaken die van belang zijn voor uw pensioenbetaling. Op dit informatieplein vindt u daar meer informatie over. Wanneer uw persoonlijke gegevens wijzigen, dan kunt u die wijzigingen zelf doorgeven in MijnPPF

De woonplaatsverklaring en het ‘Bewijs van in leven zijn’

Als u in Nederland woont, krijgen wij gegevens over uw persoonlijke situatie automatisch door via de gemeente waar u woont. Als u in het buitenland woont, ontvangen wij deze gegevens niet automatisch. Lees meer

De betaling: een eurorekening

Philips Pensioenfonds keert uw pensioen uit in euro’s. Daarom is het belangrijk dat u in het buitenland, indien mogelijk, een eurorekening opent waarop u het pensioen ontvangt. Lees meer

De belasting: wel of geen loonheffing

In Nederland is iedereen verplicht om loonheffing af te dragen aan de overheid. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont? Lees meer

De zorgverzekering: uw bijdrage

Ook in het buitenland wilt u verzekerd zijn van goede zorg. In Nederland worden automatisch kosten voor de zorgverzekering ingehouden op salaris en pensioen. Hoe is dit geregeld als u in het buitenland woont? Lees meer

Als uw persoonlijke situatie verandert

U woont in het buitenland en uw persoonlijke situatie verandert. Wat wil Philips Pensioenfonds van u weten? En hoe geeft u de wijzigingen door? Lees meer

Gecontroleerd op: 13-12-2018

Actief gepensioneerd

Bart van Liempd (82) ‘vliegt’ de hele wereld over in een flightsimulator. Lees zijn verhaal.

Naar Actief gepensioneerd

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Checklist

Pensioen in het buitenland: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist