Informatie en verhoging

Wat gebeurt er met uw nabestaandenpensioen in de toekomst?  

Uw nabestaandenpensioen van Philips Pensioenfonds krijgt u levenslang uitbetaald. Daarom ontvangt u jaarlijks informatie over dit pensioen. Daarnaast proberen wij uw pensioen jaarlijks te verhogen zodat de koopkracht behouden blijft.

Jaarlijkse informatie over uw pensioeninkomen

De fiscale jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte. U ontvangt de jaaropgave elk jaar aan het eind van januari. Op de jaaropgave staat het inkomen dat u in het voorgaande jaar heeft ontvangen Lees meer

Het pensioenoverzicht is een ander overzicht dan de jaaropgave. Op het pensioenoverzicht staat wat uw pensioeninkomen van komend jaar is. Ook geeft het pensioenoverzicht informatie over de eventuele indexatie van uw nabestaandenpensioen. In het pensioenoverzicht wordt uitgegaan van de stand per 1 april.

Sluit uitklap

Hoe houdt uw pensioen zijn waarde?

Philips Pensioenfonds probeert ieder jaar de lopende pensioenen te verhogen met de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS. U heeft, door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren, niet meteen recht op verhogingen in de toekomst Lees meer

Wat betekent dit?
Geld wordt minder waard. Maar het is belangrijk dat uw pensioen zijn waarde behoudt. Daarom proberen we uw pensioen elk jaar te verhogen. We zijn niet verplicht om dit te doen, maar we doen er wel ons best voor. Op het informatieplein 'Indexatiebeleid' leest u met welk percentage wij de pensioenen de afgelopen jaren hebben verhoogd.

Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 13-12-2018

Checklist

Pensioen voor partner en kinderen: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties