Wat moet u doen?

Voordat wij uw nabestaandenpensioen kunnen uitbetalen  

Voordat wij uw nabestaandenpensioen definitief kunnen uitbetalen, willen wij nog een aantal dingen van u weten. In het informatiepakket dat u ontvangt, vindt u een aantal formulieren. Vul deze formulieren in en stuur ze naar ons op. Als wij de formulieren hebben ontvangen kunnen wij uw nabestaandenpensioen uitbetalen.

Doorgeven van uw bankgegevens

Geef via het formulier ‘Bankrekeningnummer’ uw bankrekeningnummer aan ons door. Op dit rekeningnummer ontvangt u voortaan uw pensioeninkomen. Voeg bij het formulier een kopie van uw bankpas of bankafschrift als bewijs dat het bankrekeningnummer op uw naam staat. U kunt uw pensioen ook verdelen over twee rekeningen. Vul in dat geval beide bankrekeningen in en vermeld welk bedrag u op welke rekening wilt ontvangen. Stuur in dit geval voor beide rekeningnummers een bewijs mee.

Doorgeven keuze loonheffingskorting

Geef via het formulier ‘Loonheffing’ aan of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen op uw pensioeninkomen. Meestal kiest u niet voor loonheffingskorting. De loonheffingskorting mag maar door één instantie worden toegepast. Lees meer

Heeft u al een ander inkomen of uitkering waar rekening wordt gehouden met de loonheffingskorting? Dan mag u niet kiezen voor loonheffingskorting. Kiest u wel voor loonheffingskorting? Dan betaalt u minder belasting.

Aandachtspunt
In de meeste gevallen zal de loonheffing al worden toegepast op uw eigen inkomen of op een wettelijke uitkering, zoals de Anw of AOW. U kiest dan voor ‘niet’ op het formulier ‘Loonheffingskorting’.

Sluit uitklap

Gecontroleerd op: 13-12-2018

Checklist

Pensioen voor partner en kinderen: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties