Wezenpensioen

Pensioeninkomen voor uw kinderen  

Uw kinderen hebben misschien recht op een wezenpensioen. Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioeninkomen voor de kinderen. Ook voor kinderen zijn er vaak grote financiële gevolgen na het overlijden van één van de ouders. Zij willen bijvoorbeeld studeren en zijn financieel afhankelijk van u. Op dit informatieplein leest u meer over de voorwaarden voor het wezenpensioen en wat het wezenpensioen inhoudt.

Voor welke kinderen geldt het wezenpensioen?

Heeft u kinderen uit de relatie met uw partner? Dan komen uw kinderen misschien in aanmerking voor een wezenpensioen. Dit geldt mogelijk voor kinderen die jonger zijn dan 18, 21 of 27 jaar. Als uw kinderen ouder zijn, ontvangen zij geen wezenpensioen Lees meer

De voorwaarden voor het wezenpensioen per leeftijd:

Kinderen tot 18 jaar Als uw partner uit dienst of met pensioen is gegaan vóór 1 april 1999.
Kinderen tot 21 jaar Als uw partner nog werkzaam was of na 1 april 1999 uit dienst of met pensioen is gegaan.
Kinderen tot 27 jaar Als uw partner uit dienst of met pensioen is gegaan vóór 1 april 1999 en uw kind studeert.

Aandachtspunt:
Heeft uw partner kinderen uit een eerdere relatie? Dan kunnen deze kinderen ook in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.Lees hier meer over het aanmelden van kinderen voor het wezenpensioen.

Sluit uitklap

Hoeveel is het wezenpensioen?

Het wezenpensioen is een tijdelijk pensioeninkomen. De hoogte hiervan is afhankelijk van de pensioenregeling van uw partner. Het wezenpensioen stopt op de leeftijd 18, 21 of 27 jaar van het kind. Dit is afhankelijk van de situatie zoals deze in de tabel onder ‘Voor welke kinderen geldt het wezenpensioen’ staat. Over de exacte hoogte van het wezenpensioen wordt u of uw kind door ons geïnformeerd.

Zijn er meerdere kinderen?

Dan krijgt elk kind een wezenpensioen.

Aan wie wordt het wezenpensioen uitbetaald?

Als de kinderen jonger zijn dan 18 jaar wordt de betaling gedaan aan hun wettelijke vertegenwoordig(st)er. In de meeste gevallen bent u dat, als nabestaande partner. Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar kunnen het wezenpensioen op hun eigen rekening gestort krijgen. Daarvoor ontvangen wij graag een schriftelijk verzoek.

Uw wezenpensioen afkopen

Het pensioen bij Philips Pensioenfonds is misschien lager dan € 484,09 per jaar. Dat is de wettelijke afkoopgrens. Als het wezenpensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens van € 484,09 per jaar (niveau 2019), dan mag Philips Pensioenfonds het wezenpensioen afkopen. Uw kind ontvangt de waarde van het wezenpensioen dan als een bedrag ineens (de afkoopwaarde). Na deze afkoop heeft hij/zij geen recht meer op pensioen van Philips Pensioenfonds.

Door het afkopen van het wezenpensioen ontvangt uw kind een bedrag ineens. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele toeslagen. Wilt u weten of een toeslag wijzigt? Neem dan contact op met de uitkeringsinstantie die de toeslag aan uw kind betaalt. De instantie van wie uw kind de toeslag ontvangt, bepaalt of de toeslag wijzigt. Voor de huurtoeslag kan uw kind gebruikmaken van de ‘Regeling bijzondere situaties’ van de Belastingdienst (bekijk voor meer uitleg vraag 7 in de Toelichting verzoek bijzondere situatie huurtoeslag).

Gecontroleerd op: 29-01-2019

Checklist

Pensioen voor partner en kinderen: lees hier wat u precies moet doen.

Naar de checklist

Betaaldata

Kijk hier wanneer uw pensioen wordt betaald.

Naar de betaaldata

Digitale nieuwsbrief

Onze 25-ste digitale nieuwsbrief Gener@ties is verschenen.

Naar Gener@ties