Klachtenregeling

Klachtenregeling  


Waar kunt u terecht met uw klachten?
Als u een klacht heeft over de uitvoering van het pensioenreglement door Philips Pensioenfonds, dan kunt u dit melden aan de Algemeen Directeur. U moet uw klacht schriftelijk indienen. Uw klacht wordt dan behandeld binnen het Uitvoerend Bestuur, aangevuld met de Juridisch adviseur van Philips Pensioenfonds.

U kunt uw klacht sturen naar het volgende adres:
De heer J. Kemme, Algemeen Directeur
p/a Philips Pensioenfonds
Postbus 80031
5600 JZ Eindhoven

In uw brief beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht. Tevens voorziet u de brief van een datum, uw naam en uw adres. Wilt u de brief tot slot ondertekenen of laten ondertekenen als u iemand anders heeft gemachtigd om de klacht namens u te behandelen?

Behandeling van uw klacht
Na ontvangst wordt uw klacht volgens de volgende stappen behandeld:

U kunt de volledige klachtenregeling terugvinden in het Pensioenreglement.

Ombudsman Pensioenen
Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het Uitvoerend Bestuur, dan is er een landelijke instantie die klachten over de uitvoering van een pensioenreglement behandelt: de Ombudsman Pensioenen. Deze neemt uw klacht pas in behandeling indien deze eerst behandeld is door Philips Pensioenfonds. De ombudsman bekijkt de klacht grondig en zal op basis daarvan een advies uitbrengen over de vraag of uw klacht gegrond is. Wanneer u het inhoudelijk niet eens bent met de pensioenregeling kunt u niet bij de Ombudsman Pensioenen terecht.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:
Ombudsman Pensioenen
T.a.v. Henriëtte de Lange
Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 3 499 620


Gecontroleerd op: 03-04-2019

Generaties is verschenen

Met nieuws over uw pensioen en hardnekkige misverstanden over pensioen ontkracht. Lees het in onze nieuwe uitgave.

Lees magazine

Financiële situatie

Lees meer over de financiële positie van Philips Pensioenfonds.

Financiële positie